Page content

Informatie over onze producten

Informatie over onze online productenHet is onze missie om iedereen te leren goed onderzoek te verrichten, want met goed onderzoek krijg je betere informatie. Met betere informatie kun je betere beslissingen nemen. Met betere beslissingen kun je een betere (schonere, mooiere vriendelijkere, gelijkwaardige) wereld maken. We helpen je graag.

Onze online producten:

Onze video's over statistiek en SPSS zijn altijd toegankelijkOnze online producten zijn 24 uur per dag 7 dagen per week toegankelijk. Je kunt kiezen uit:

Gratis producten

 • Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek
 • Tip van de week
 • Iedere dag Vragenuurtje van 4 tot 5
 • Webinars (hoorcolleges via internet over onderzoek en statistiek)

Om hiervan gebruik te maken, moet je een gratis account aanmaken.

button-account-aanmaken

 

Producten waarvoor je een kleine bijdrage moet betalen

 • Jaarkaart Video's over Methodologie
 • Jaarkaart Video's over Statistiek
 • Jaarkaart Video's over SPSS
 • Combinatie van Statistiek en SPSS
 • Combinatie van Methodologie, Statistiek en SPSS
 • Combinatie van Methodologie, Statistiek en SPSS + boek
 • BasisCursus Statistiek en SPSS

Wil je snel een overzicht van onze producten en hoeveel (hoe weinig) we daarvoor vragen, bekijk dan onze product-prijzen-tabel. Meer informatie over ieder product vind je hieronder.

 

Boeken over onderzoek

We hebben een aantal boeken in ons assortiment waarmee je leert onderzoek snel en goed uit te voeren. Het is een 8 stappenplan. Als je dat volgt, kan je onderzoek niet mislukken. Je kunt kiezen uit:

 

Methodologie voor Onderzoek in Marketing en ManagementMethodologie voor Sociaalwetenschappelijk OnderzoekMethodologie voor Onderzoek in Zorg, Welzijn en HulpverleningMethodologie voor Onderzoek in de Verpleegkunde

 

Jaarkaart Video's over Methodologie

Met de jaarkaart methodologie heb je toegang tot:

... de Video's over Methodologie (onderzoeksvaardigheden):

 • De vraagstelling van je onderzoek
  (formuleren van goede vraagstellingen en herkennen van slechte vraagstellingen)
 • Meten en meetinstrumenten
  (betrouwbaarheid, validiteit en discriminerend vermogen)
 • De steekproef
  (respons, representativiteit en steekproefgrootte)
 • Het analyseplan
  (voor zowel kwalitatieve als kwantitatieve data)
 • Theorieën maken en toetsen met regressieanalyse
  (univariate, multipele en hiërarchische regressie, dummy's, mediatie en moderatie)

... de White Papers over Onderzoek:

 • Het belang van een goede theorie voor je onderzoek
 • Replicatieonderzoek
 • De onderzoeksleidraad
 • 6 opvattingen over representativiteit
 • 52 tip voor het maken en afnemen van een enquêtes
 • Welke statistische toets mag(moet!) je gebruiken
 • Statistische tabellen in SPSS
 • De steekproefgrootte bepalen
 • Wat te doen met die lange variablelabels in SPSS

Meer informatie over de Video's over Methodologie

Een Jaarkaart Methodologie kost slechts € 35,-.

Betalen en inschrijven voor Jaarkaart Methodologie

 

 

 

 

Aanbeveling MarcoJaarkaart Video's over Statistiek

Met een jaarkaart statistiek heb je toegang tot de Video's over Statistiek:

 • variabelen
 • het betrouwbaarheidsinterval
 • het poetstheorema van Fisher
 • verdelingen
 • bepalen welke toets je moet gebruiken
 • de t-toets voor gemiddelden
 • variantieanalyse
 • de Mann-Whitney toets
 • de Kruskal-Wallis toets
 • de t-toets om het gemiddelde te vergelijken met een vaste waarde
 • de t-toets voor gepaarde metingen
 • ANOVA voor herhaalde metingen
 • de Wilcoxon-toets
 • de Friedman-toets
 • de chikwadraattoets voor een kruistabel
 • de chikwadraattoets voor een reeks
 • de productmoment correlatie
 • de Spearman rangcorrelatie
 • de rangcorrelatie van Kendall
 • phi en Cramérs V
 • Factoranalyse
 • Cronbachs alfa (betrouwbaarheid)
 • univariate regressieanalyse
 • multivariate regressieanalyse
 • nominale variabelen in regressieanalyse
 • moderatie
 • mediatie
 • bepalen van de steekproefomvang

Meer informatie over de Video's over Statistiek

Een Jaarkaart Statistiek kost slechts € 40,-.

Betalen en inschrijven voor Statistiek of SPSS

 

 

Maurice over Hulp bij SPSSJaarkaart Video's over SPSS

Met een jaarkaart SPSS heb je toegang tot de Video's over SPSS:

 • data inlezen uit Excel
 • hercoderen en berekeningen maken
 • data selectie
 • de SPSS-files
 • files samenvoegen en aggregeren
 • frequenties en gemiddelden
 • kruistabellen
 • correlaties
 • grafieken
 • factoranalyse
 • Cronbachs alfa (reliability)
 • t-test
 • means, ANOVA en GLM
 • de Mann-Whitney en de Kruskal-Wallis toets
 • Gepaarde meting (t-test pairs en rm-ANOVA)
 • MANOVA
 • lineaire regressie (univariate, multipele en hiërarchische regressie)
 • dummy's
 • interactie (mediatie en moderatie)

Meer informatie over Video's over SPSS

Een Jaarkaart SPSS kost slechts € 25,-.

Betalen en inschrijven voor Statistiek of SPSS

 

Combinaties

Voor de combinatie van Statistiek en SPSS betaal je geen € 65,- maar slechts € 50,-.

Voor de combinatie Methodologie, Statistiek en SPSS betaal je geen € 100,-, maar slechts € 75,-.

Een combinatie van alle video's met een boek over onderzoeksmethodologie voor slechts € 95,-.

 

 

BASISCURSUS STATISTIEK EN SPSS

Deze cursus bestaat uit de volgende lessen:

 • les 1: variabelen en hun kenmerken
 • les 2: steekproef- + populatiekenmerken + de normaalverdeling
 • les 3: het toetstheorama van Fisher + de t-verdeling
 • les 4: samenhang tussen variabelen op interval/ratio niveau
 • les 5: Spearman rangcorrelatie. Kendalls tau en Cramérs V
 • les 6: verschuil tussen twee groepsgemiddelden
 • les 7: variantieanalyse
 • les 8: kruistabellen en de chikwadraattoets
 • les 9: de t-toets voor kenmerken
 • les 10: de Mann-Whitney en de Kruskal-Wallis toets
 • les 11: variantenanalyse voor gepaarde metingen
 • les 12: de Wilcoxon- en de Friedman-toets

Bij iedere les horen vragen en opdrachten die door een ervaren onderzoeker zullen worden nagekeken.
Aan het eind wordt een certificaat/getuigschrift afgegeven.

Meer informatie over de Basiscursus Statistiek en SPSS

Voor € 395,- krijg je toegang tot de lessen en heb je een jaar lang tijd om de opgaven te maken.

Betalen en inschrijven voor Statistiek of SPSS

 

 

Persoonlijke hulp, begeleiding en ondersteuning

En natuurlijk help ik je ook graag als jij problemen hebt met jouw onderzoek. Je kunt bij mij terecht voor:

 

Foeke van der Zee, jouw hulp bij Onderzoek en StatistiekIk wens je heel veel succes met je onderzoek!

Foeke van der Zee
- Specialist in Onderzoek, Statistiek en SPSS
- auteur van boeken over onderzoek
mail@hulp-bij-onderzoek.nl
of bel: 050 - 542 2163