Weet je niet hoe jij je data moet analyseren? In 2 tot 3 uurtjes loodsen we je daar doorheen!
En dat doen we zo >>>
Voor slechts € 49,50 één jaar lang toegang tot al onze VIDEO'S over STATISTIEK en SPSS!
Meer informatie

Page content

De Universele Methode van Onderzoek

De universele methode van onderzoek is zo algemeen dat die overal en altijd toepasbaar is. Hij is simpel en leidt altijd tot een goed resultaat.

De universele methode van onderzoek is een model. In dat model wordt onderscheid gemaakt tussen activiteiten in de empirie en de onderzoeksactiviteiten. Tussen beide 'werelden' staat een stippellijntje om aan te geven dat onderzoeksactiviteiten ook empirische activiteiten zijn, maar dat de onderzoeker probeert de empirie zo objectief mogelijk te beschouwen (te bekijken en te beoordelen).

Het model maakt verder duidelijk dat onderzoek wordt uitgevoerd om problemen op te lossen, maar dat er niet van de onderzoeker verwacht mag worden dat hij het probleem ook daadwerkelijk oplost. Die verantwoordelijkheid ligt bij de probleemhebber. De onderzoeker geeft de probleemhebber een advies over hoe hij het probleem het beste op kan lossen. Een onderzoeker is dus een adviseur en geen probleemoplosser.

Het methodologisch handelingsmodel

Een goed onderzoeker besteedt in zijn opzet aandacht aan 5 aspecten:
1) de vraagstelling van het onderzoek
2) het onderzoeksdesign
3) de te gebruiken instrumenten
4) het al dan niet trekken van een steekproef
5) het analyseplan.

Wordt aan één van deze aspecten geen of onvoldoende aandacht besteed, dan loopt de onderzoeker ergens gedurende de uitvoering vast. Er kunnen dan nog wel allerlei kunstgrepen worden toegepast om problemen alsnog te verhelpen, maar de kwaliteit van het onderzoek holt daarmee achteruit. Soms kan het zelfs gebeuren dat het hele onderzoek als zinloos moet worden beoordeeld, of hooguit nog als een vingeroefening kan worden gezien.

In mijn boeken leer je de universele methode van onderzoek te gebruiken. Het is een simpele en eenvoudige maar vooral ook een volledige en doeltreffende methode zodat je weet hoe je een goed onderzoek moet uitvoeren. Ik zeg het vaak zo: als je onderzoek volgens dit model uitvoert, kan onderzoek niet mislukken!

 

1857_BMOOO_cover_MvO in M&M_170x240fc  1857_BMOOO_cover_MvO in SWO_170x240fc  Omslag van het boek Methodologie voor Onderzoek in Zorg, Welzijn en Hulpverlening  Omslag van Methodologie voor Onderzoek in De Verpleegkunde 150 x 212