arrow_drop_up arrow_drop_down
Uitleg van de Kruskal-Wallis toets

Kruskal-Wallis toets

Formule Kruskal-Wallis toets

De Kruskal-Wallis toets

De Kruskal-Wallis toets wordt gebruikt voor het vergelijken van de gemiddelde rangorde scores van twee of meer groepen.


De te gebruiken formule voor de Kruskal-Wallis toets staat hiernaast (of hieronder als je een smartphone gebruikt).


Een voorbeeld waarin de Kruskal-Wallis toets gebruikt zou moeten worden is deze: in een vragenlijst is op een 5-punts Likertschaal gevraag of men tevreden is met de woning waar men woont. De vraag is of er verschillen zijn tussen noord, oost, zuid en west Nederland. Eenzelfde soort vraagstelling zagen we ook bij de Mann-Whitney U-toets, maar dan voor twee regio's. De Mann-Whitney toets is dus een specifiek geval van de Kruskal-Wallis toets.


Men zegt dat er geen verschil als de som van de rangorde scores in alle groepen gelijk is (onder de voorwaarde dat alle groepen even groot zijn). Is de som van de rangorde scores in één van de groepen hoger of lager dan in de andere, dan is er verschil. De vraag is of dat een statistisch significant verschil is.


De Kruskal-Wallis toets leggen we in detail uit in onze Cursus Toegepaste Statistiek. Je kunt hem dan ook vergelijken met de andere toetsen zoals de Mann-Whitney toets, en de variantieanalyse. Hoe je de Kruskal-Wallis toets in SPSS uitvoert, leer je in onze Cursus SPSS.


Om te toetsen of het verschil significant is, bereken je een score voor Wj als de sommatie over alle rangorde-getallen in die groep. De volgende toets is nu van toepassing (met J - 1 vrijheidsgraden):

Dit is de formule voor de Kruskal-Wallistoets als er geen knopen zijn.


Deze formule mag alleen worden toegepast als de steekproef groot is en er geen 'knopen' in voorkomen. Knopen zijn het gevolg van gelijke plaats op de ranglijst, zoals: gedeeld tweede. Dat zal bij een 5-punts Likerstschaal vrijwel altijd wel het geval zijn. Als er knopen zijn, moet de volgende formule worden toegepast:

Dit de de formule voor de Kruskal-Wallistoets als er knopen zijn


NB. Bij grote aantallen waarnemingen (vanaf ongeveer 30 per groep) is het gebruikelijk (mogelijk zelfs beter) om een ANOVA (variantieanalyse) uit te voeren.

Krijg hulp van professionals

> 35.000

bezoekers per maand

> 3.000

leden (op jaarbasis)

> 600

cursisten onderzoek, statistiek en/of SPSS

Er is nog veel meer te vertellen over variantieanalyse en de vele andere statistische toetsen. Je leest er alles over op ons Online Hulp-platform.


Op het Online Hulp-platform vind je veel informatie. In ons Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek krijg je uitleg van 124 begrippen. Als lid van onze community kun je vragen stellen en antwoord krijgen van experts. Bovendien krijg je elke week een tip over hoe je beter onderzoek kunt verrichten.

Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een account aanmaken. En dat is allemaal gratis!


Als je meer wilt, kun je cursussen volgen. Je kunt kiezen uit:

- Cursus Onderzoeksvaardigheden;

- Cursus Toegepaste Statistiek;

- Cursus SPSS;

- Basiscursus Statistiek en SPSS.


Altijd fijn om te beschikken over goede en betrouwbare informatie.

Missie

Ik vind het belangrijk dat jij goed onderzoek kunt verrichten,

Daarom wil ik je het vak goed leren.


Want met goed onderzoek krijg je betere informatie.

Met betere informatie kun je betere beslissingen nemen.

Met betere beslissingen, kun je een betere (mooiere, schonere, vriendelijkere ...) wereld maken.


Ik help je graag.