arrow_drop_up arrow_drop_down
Krijg uitleg van de One sample t-test

De one sample t-test

Formule One Sample t-test

Het kenmerkende van de t-toets is dat het gaat om een verschil tussen gemiddelden. Dat verschil kan op verschillende manieren ontstaan:


1) als een verschil tussen de gemiddelden van twee groepen

Dit is de meest bekende t-toets. Je gebruikt deze bijvoorbeeld om na te gaan of het gemiddelde van de ene groep hoger is dan het gemiddelde van de ander groep. SPSS noemt dit de independant samples t-test.


2) als een verschil tussen de gemiddelden van twee kenmerken

Dit noemt men ook wel de gepaarde t-toets. SPSS noemt dit de paired samples t-test.


3) als een verschil tussen een gemiddelde en een standaard

Bij deze t-toets ga je na of het gemiddelde afwijkt van een standaard. SPSS noemt dit de one sample t-test.


4) als een afwijking t.o.v. 0

Dit is een t-toets die onder ander gebruikt wordt voor het toetsen van een correlatie- of een regressiecoƫfficiƫnt.


Hieronder vertellen we je kort iets over de one sample t-test. Op andere pagina's vind je informatie over de t-toets voor groepen en de gepaarde t-toets.

Krijg uitleg van meer dan 120 begrippen

In het online woordenboek krijg je uitleg over meer dan 120 begrippen uit de onderzoeksmethodologie en statistiek. Dat gaat over de t-toets, de MW-toets, regressieanalyse, representativiteit, steekproefgrootte, en nog veel en veel meer.

De one sample t-test

Hiernaast zie je de formule voor de one sample t-test. Je kunt zeggen dat deze formule verdraaid veel lijkt op de formule voor de gepaarde t-toets. Dat klopt. Het is ook precies dezelfde formule.

In plaats van het berekenen van een verschil tussen twee kenmerken, bereken je nu het verschil tussen de waarde op een kenmerk en een norm. Bijvoorbeeld, als je wilt weten of het gemiddelde rapportcijfer op de wiskundetoets hoger is dan 6 dan bereken je voor iedere leerling de verschilscore. Uit deze lijst met verschilscores bereken je het gemiddelde. Dat is die D.

Als de hele klas gemiddeld een 6 haalt, dan is de uitkomst uit deze formule 0. Er is dan geen verschil. Helemaal precies 0 zal het echt zelden zijn, er zal dus vrijwel altijd een afwijking zijn. Als de afwijking maar groot genoeg wordt, dan wordt de t-waarde die je met deze formule berekend steeds groter. Op een bepaald moment wordt hij zo groot en is hij statistisch significant.

Formule voor de one sample t-testVoor de interpretatie moet je naar de gemiddelden kijken. Je moet immers nog wel nagaan of het gemiddelde hoger of juist lager is. Komt dat overeen met je verwachting?


Voor het uitvoeren van de one sample t-test geldt de voorwaarde dat de variabele op interval/ratio niveau is gemeten en dat je minimaal 30 gepaarde waarnemingen hebt. Belangrijk is ook om naar de verdeling te kijken. Als er uitschieters inzitten of als alle waarnemingen op een kluitje liggen (let op de scheefheid en de gepiektheid), is het niet zo zinvol om deze toets uit te voeren.

Het rekenwerk laten we het liefst aan computers over. Je kunt de t-toets laten berekenen door Excel, maar het is makkelijker in SPSS of een ander statistisch programma.


Er is nog wel wat meer te vertellen over de t-toets en daaraan verwante toetsen. Dat doen we in o

nze Cursus Toegepaste Statistiek of in de Cursus SPSS.

Het rekenwerk laten we het liefst aan computers over. Je kunt de t-toets laten berekenen door Excel, maar het is makkelijker in SPSS of een ander statistisch programma.


Er is nog wel wat meer te vertellen over de t-toets en daaraan verwante toetsen. Dat doen we in onze Cursus Toegepaste Statistiek of in de Cursus SPSS.

Krijg hulp van professionals

Uitleg van 124

trefwoorden over onderzoek en statistiek

> 35.000

bezoekers per maand

> 600

cursisten onderzoek, statistiek en/of SPSS

Leer meer over de t-toets in onze Cursus Statistiek

In de Cursus Toegepaste Statistiek leer je alles over statistiek zoals je dat nodig hebt in onderzoek. Naast de t-toets (met een heldere uitgewerkt voorbeeld) vind je ook uitleg over de MW-toets, de KW-toets, ANOVA, Correlatie, Kruistabellen, Factoranalyse, Cronbachs alfa, regressieanalyse, dummy's en nog veel en veel meer.


Leer hoe je een t-toets uitvoert in SPSS in onze Cursus SPSS

In de Cursus SPSS leer je hoe je een t-toets uitvoert.

Elke video is een losse tutorial die je kunt bekijken zonder voorkennis. Maar mocht je constateren dat je ergens toch iets niet goed beheerst (Een berekening maken? Een specifieke groep selecteren?), dan kun je dat natuurlijk altijd opzoeken. 


Online Hulp bij Onderzoek Statistiek en SPSS