De one sample t-test

Dit is de formule voor de gepaarde t-toets

Het kenmerkende van de t-toets is dat het gaat om een verschil tussen gemiddelden. Dat verschil kan op verschillende manieren ontstaan:


1) als een verschil tussen de gemiddelden van twee groepen

Dit is de meest bekende t-toets. Je gebruikt deze bijvoorbeeld om na te gaan of het gemiddelde van de ene groep hoger is dan het gemiddelde van de ander groep. SPSS noemt dit de independant samples t-test.


2) als een verschil tussen de gemiddelden van twee kenmerken

Dit noemt men ook wel de gepaarde t-toets. SPSS noemt dit de paired samples t-test.


3) als een verschil tussen een gemiddelde en een standaard

Bij deze t-toets ga je na of het gemiddelde afwijkt van een standaard. SPSS noemt dit de one sample t-test.


4) als een afwijking t.o.v. 0

Dit is een t-toets die onder ander gebruikt wordt voor het toetsen van een correlatie- of een regressiecoëfficiënt.


Hieronder vertellen we je kort iets over de one sample t-test. Op andere pagina's vind je informatie over de t-toets voor groepen en de gepaarde t-toets.

De one sample t-test

Hiernaast zie je de formule voor de one sample t-test. Je kunt zeggen dat deze formule verdraaid veel lijkt op de formule voor de gepaarde t-toets. Dat klopt. Het is ook precies dezelfde formule.

In plaats van het berekenen van een verschil tussen twee kenmerken, bereken je nu het verschil tussen de waarde op een kenmerk en een norm. Bijvoorbeeld, als je wilt weten of het gemiddelde rapportcijfer op de wiskundetoets hoger is dan 6 dan bereken je voor iedere leerling de verschilscore. Uit deze lijst met verschilscores bereken je het gemiddelde. Dat is die D.

Als de hele klas gemiddeld een 6 haalt, dan is de uitkomst uit deze formule 0. Er is dan geen verschil. Helemaal precies 0 zal het echt zelden zijn, er zal dus vrijwel altijd een afwijking zijn. Als de afwijking maar groot genoeg wordt, dan wordt de t-waarde die je met deze formule berekent steeds groter. Op een bepaald moment wordt hij zo groot en is hij statistisch significant.

Formule voor de gepaarde t-toetsVoor de interpretatie moet je naar de gemiddelden kijken. Je moet immers nog wel nagaan of het gemiddelde hoger of juist lager is. Komt dat overeen met je verwachting?


Voor het uitvoeren van de one sample t-test geldt de voorwaarde dat de variabele op interval/ratio niveau is gemeten en dat je minimaal 30 gepaarde waarnemingen hebt. Belangrijk is ook om naar de verdeling te kijken. Als er uitschieters inzitten of als alle waarnemingen op een kluitje liggen (let op de scheefheid en de gepiektheid), is het niet zo zinvol om deze toets uit te voeren.

Het rekenwerk laten we het liefst aan computers over. Je kunt de one sample t-test laten berekenen door Excel, maar het is makkelijker om deze toets in SPSS of een ander statistisch programma uit te voeren.


Bekijk ook onze video's over het rekenwerk van de one sample t-test en hoe je hem in SPSS uitvoert. 


Wil je meer weten? Neem gerust contact op.

Ik wens je heel veel succes met je onderzoek!


Foeke van der Zee, jouw steun en toeverlaat bij onderzoek en statistiek

Foeke van der Zee

- specialist in onderzoek en statistiek

- auteur van boeken over onderzoek

Kunnen we je nog meer van dienst zijn?

24/7 Online hulp

Heel veel informatie staat in ons kenniscentrum. Dit is ingedeeld in:

   Video-tutorials over onderzoek en methodologie

   Papers en handleidingen

   Video-tutorials over statistiek

   Video-tutorials over SPSS

Persoonlijke hulp

 Neem (tijdens kantoortijden!) telefonisch contact met ons op. Zo mogelijk helpen we je meteen, maar mocht het niet uitkomen, dan maken we een afspraak.


Bel: 050 - 542 2163

of mail naar: mail@hulp-bij-onderzoek.nl

Met onze video's leer je het sneller en makkelijker!

SPSS

Tutorials

€29,50

SPSS-video's

Statistiek

Tutorials

€39,50

Statistiek-video's

Beide


€49,50

Statistiek-video's

SPSS-video's
Alles


€60,-

Statistiek-video's

SPSS-video's

Methodologie-video's

Papers & handleidingen

Missie

Ik vind het belangrijk dat jij goed onderzoek kunt verrichten, want

met goed onderzoek krijg je betere informatie.

Met betere informatie kun je betere beslissingen maken.

Met betere beslissingen, kun je een betere (mooiere, schonere, vriendelijkere ...) wereld maken.

Ik help je graag.