SPSS is een mooi programma, maar man o man, wat is het een worsteling om te leren hoe je er mee om moet gaan. Ik kan me goed voorstellen wat voor frustratie dat oplevert. Uuuuuuuren zit je achter 'dat rotding' en dan nog kom je er niet uit. Je kunt op internet heel veel informatie vinden. Sommigen surfen dagen naar informatie, maar raken steeds verder vertwijfeld.


We hebben twee opties om je te helpen. Met onze persoonlijke hulp loodsen we je snel en vakkundig door de analysefase van je onderzoek. Dat is vooral handig voor je bachelor- of master thesis. Maar misschien ben je nog niet zo ver. Als je nog in de leerfase zit, kun je veel beter onze video's bekijken.


In onze video's leer je hoe je met SPSS om moet gaan.  Je hoort wat je moet doen en ziet wat er gebeurt. We leggen je uit hoe je een bepaalde analyse uit moet voeren en waar je in de uitvoer op moet letten. Daardoor ben je in staat de analyses op jouw data snel en vakkundig uit te voeren.


Onze video's kun je dag en nacht raadplegen, dus ben je niet afhankelijk van een docent of externe hulpverlener waarmee je een afspraak moet maken.


Alle video's bij elkaar vormen samen een cursus SPSS waarin je alles leert wat je als onderzoeker moet weten om gegevens met SPSS te analyseren. Maar je hoeft niet alles te bekijken. Je kunt ook 'de krenten uit de pap' vissen, omdat je iets specifieks wilt weten. Elke video is los van alle andere te bekijken.


Omdat mensen verschillen in hun behoefte, hebben we een heel flexibel aanbod:

      - een dagkaart om snel een specifiek probleem op te lossen;

      - een maandkaart voor het analyseren van je data;

      - een kwartaalkaart zodat je ook het commentaar van de docent kunt verwerken met nieuwe analyses;

      - een jaarkaart zodat je altijd een naslag hebt gedurende jouw hele thesis-periode.


Mocht je het willen combineren met onze andere cursussen, kijk dan op deze pagina.


De video's zijn prima geschikt voor zelfstudie, maar mocht het niet lukken, neem dan even contact op want dan hebben we het kennelijk niet goed uitgelegd. Tijdens kantoortijden kun je bellen met: 050 - 542 2163, maar een mail sturen kan altijd. Stuur die naar mail@hulpbijonderzoek.nl. We zullen zo snel als mogelijk reageren.

Met onze video's los je snel jouw probleem in SPSS op

Data in lezen in SPSS

Excel-data inlezen in SPSS

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Het inlezen van data uit Excel in SPSS is een fluitje van een cent. Tenminste, als je de data in Excel goed hebt staan.
Zo doe je het goed >>>

Het codeboek van SPSS

Zo schoon je het op

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Als er fouten staan in het codeboek kun je sommige analyses niet uitvoeren. Hier moet je op letten >>>

Leer alles over de sysntax-file van SPSS

Maak een overzicht van de opdrachten

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De SPSS-syntaxfile is handig als je de analyses snel nog een keer wit uitvoeren of snel aan kunt passen. Zo doe je dat >>>

In deze video leer je hoe je gegevens snel en makkelijk opzoekt

Zoeken naar uitbijters

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Soms moet je een verkeerd ingevoerd getal opzoeken en soms een uitbijter. Zo doe je dat snel en makkelijk >>>

In de video leer je hoe je de gegevens van verschillende files in één bestand zet

Extra cases of variabelen

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

In deze video leer je hoe je gegevens van verschillende personen in één databestand zet. Ook leer je hoe je gegevens van personen verdeeld over meerdere bestanden samenvoegt.

In deze video leer je hoe je data aggregeert in SPSS

Naar een hoger niveau

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Soms moet je de gegevens van een lager niveau naar een hoger niveau brengen. Bijvoorbeeld, voor het analyseren van de invloed van teamkenmerken op het individu.

Aggregeren doe je zo >>>

In deze video leer je hoe je analyses uitvoert op een selectief deel van je data

Analyseren op selectieve data

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

In SPSS kun je op verschillende manieren selecties maken om op delen van je data analyses uit te voeren. Zo doe je dat en nog enkele handige tips >>>

In deze video eer je hoe je gegevens hercodeert met recode into same or different variable

Omschalen

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Soms moet je een verkeerde ingevoerd getal opzoeken en soms een uitbijter. Zo doe je dat snel en makkelijk >>>

In deze video leer je hoe je met je variabelen kunt rekenen in SPSS

Gemiddelden berekenen

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Heel vaak moet je de scores op variabelen omdraaien of bij elkaar optellen. Zo doe je dat, met tips hoe het sneller kan >>>

In deze video leer je hoe je uit twee datum de tussenliggende tijd berekent

Data and time wizard

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Als je de geboortedatum weet en de opnamedatum in het ziekenhuis, kun je de leeftijd berekenen op het moment van opname. En als het om opnamedatum en ontslagdatum gaat, bereken je de tijdsduur in dagen. Zo doe je dat >>>

Beschrijvende statistiek - Frequenties

Beschrijvende statistiek (1)

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De eerste stap in de analyse is het controleren van je data. De gemiddelden, sd's, kurtosis en skewness kun je ook makkelijk opvragen >>>

Beschrijvende statistiek - Normaal verdeeld

Beschrijvende statistiek (2)

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Is de verdeling normaal verdeeld?

Docenten stellen vaak als eis dat je moet toetsen of een variabele wel normaal verdeeld is. Dit zou consequenties hebben voor de uit te voeren test. In deze video leer je hoe je dat toetst.  >>>

Beschrijvende statistiek - Multiple respons

Beschrijvende statistiek (3)

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Een multiple respons vraag moet in SPSS op een specifieke manier geanalyseerd worden. Zo doe je dat >>>
Beschrijvende statistiek - Frequentieverdeling testen

Beschrijvende statistiek (4)

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Soms wil je toetsen of de respons representatief is op bijvoorbeeld het geslacht van de respondent. Dan moet je toetsen of een 50% - 50% verdeling. Zo doe je dat >>>
Kruistabellen maken in SPSS

Kruistabellen

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Het tegen elkaar uitzetten van twee nominale variabelen levert een kruistabel op. Daar zijn heel indicatoren uit te halen >>>
Correlatie in SPSS

Samenhang

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Er zijn verschillende manieren om de samenhang tussen fenomenen te analyseren.Je kunt kiezen uit de productmoment correlatie van Pearson, de rangcorrelatie van Spearman en de Kendall's tau.
factoranalyse in SPSS

Factoranalyse

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Bij factoranalyse moet je een aantal instellingen aanvinken om goed interpreteerbare resultaten te krijgen. Zo doe je het goed >>>
Cronbachs alfa in SPSS

Cronbachs alfa

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Om Cronbachs alfa goed te interpreteren moet je twee opties aanvinken. De rest is ballast. In deze video leer je welke twee dat zijn >>>

Video over de t-toets tegen een norm

One sample t-test

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Deze toets is heel simpel uit te voeren in SPSS. Dit kun je prima gebruiken om te testen of een gemiddelde van de respons afwijkt van de standaard of een norm >>>

SPSS Independent samples t-test

Independent samples t-test

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Er zijn twee t-toetsen voor het vergelijken van gemiddelden. SPSS geeft de uitvoer van allebei. In deze video leer je waar je op moet letten >>>
Variantieanalyse in SPSS

ANOVA

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Er zijn maar liefst 3 manieren om in SPSS een ANOVA uit te voeren. Elk heeft zijn voor- en nadelen. Dit leer in deze video >>>

De opties van de variantieanalyse

ANOVA - opties

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Met een ANOVA toon je aan dat er verschillen zijn. Waar de verschillen zitten onderzoek je met post hoc-analyses. Een grafiek helpt ook,

MANOVA in SPSS

MANOVA

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Een 2-weg of 3- weg ANOVA of een ANCOVA voer je in SPSS uit bij General Linear Model. Zo doe je dat >>>

ANCOVA in SPSS

ANCOVA

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Een ANCOVA voer je uit als je een variantieanalyse wilt uitvoeren met een covariaat. Een covariaat is een continue variabele.
Mann-Whitney toets in SPSS

Mann-Whitney toets

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De Mann-Whitney toets is een alternatief voor de t-toets. Hij is ook toepasbaar bij  ordinale variabelen en kleine aantallen >>>

Kruskal-Wallis toets in SPSS

Kruskal-Wallis toets

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De Kruskal- Wallis toets is een alternatief voor de variantieanalyse. Hij is ook toepasbaar bij  ordinale variabelen en kleine aantallen >>>

De t-test pars van SPSS

Gepaarde t-toets

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Het vergelijken van twee kenmerken dor je met de gepaarde t-toets. Wil je meer kenmerken met elkaar vergelijken dan doe je de RM-ANOVA. De laatste heeft veel overbodige informatie. Zo doe je het goed >>>

RM-ANOVA in SPSS

RM-ANOVA

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Als je drie kenmerken met elkaar wilt vergelijken voer je een RM-ANOVA uit. Zo doe je dat in SPSS. >>>
Wilcoxon-toets in SPSS

Wilcoxon-toets

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De Wilcoxon-toets is een goed alternatief voor de gepaarde t-toets. Hij is ook toepasbaar bij  ordinale variabelen en kleine aantallen >>>

Friedman toets in SPSS

Friedman-test

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De Friedman-toets is een goed alternatief voor de RM-ANOVA. Hij is ook toepasbaar bij  ordinale variabelen en kleine aantallen >>>

Regressieanalyse in SPSS

Regressieanalyse

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Regressieanalyse is in SPSS redelijk simpel. Een aantal instellingen zijn handig en in de uitvoer moet je op letten op de R en de Bèta's >>>

Assumpties toetsen van het regressiemodel

Assumpties toetsen

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Een regressieanalyse levert een model op. Dat model moet aan aan aantal veronderstellingen voldoen. Deze kun je toetsen.
Regressieanalyse met dummy's in SPSS

Regressie met dummy's

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Het opnemen van dummy-variabelen in een regressieanalyse is zonder problemen te doen. Er is echter ook een analysemethode in SPSS die het voor je doet >>>

In deze video leer je hoe je in SPSS stepwise procedures toepast

Stepwise procedures

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Als je niet weet welke variabelen ertoe doen, dan kun je SPSS een stappen procedure laten volgen. Het programma bepaalt dan welke variabelen statistisch significantie vertonen met de afhankelijke variabele.
In deze video leer je hoe je mediatie in SPSS uitvoert

Mediatie

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Met mediatie ga je na of de invloed van een variabele verdwijnt door het toevoegen van een - volgens jou - betere verklaring zijn voor een fenomeen.
In deze video leer je hoe je moderatie in SPSS uitvoert

Moderatie

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Met moderatie ga je na of een combinatie van variabelen het fenomeen beter kunnen voorspellen dan de variabelen afzonderlijk.
In deze video leer je hoe je een binaire logistische regressie uitvoert

Binary logistic regression

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Als je een dichotome afhankelijke variabele hebt, waarvan je na wilt gaan wat deze uitkomst beïnvloedt, moet je een binaire logistische regressie uitvoeren.
In deze video leer je hoe je in SPSS een multinomiale logistische regressieanalyse uitvoert

Multionomial logistic regression

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.
Heb je te maken met een  afhankelijke variabele met drie of eer uitkomsten, dan moet je een multinomiale logistische regressie uitvoeren.

Je kunt de video's van de eerste tot de laatste bekijken, dan heb je een cursus SPSS, maar je kunt ook

elke video-les los bekijken waarin je leert een bepaalde toets uit te voeren.

Hoe lang wil je toegang?

€ 24,-

€ 39,-

€ 69,-

Wat zijn de voordelen van onze video's?

Je kunt de video's bekijken op het moment dat het jou uitkomt.

Super cursussen over onderzoek, statistiek en SPSS

STAP 1

Maak een keuze voor een periode: een dag, een maand, een kwartaal of een jaar.Super cursussen over onderzoek, statistiek en SPSS

STAP 2

Bij betalen maak je meteen een account aan. Et voila! That's it!

Maurice: "Onvoorstelbaar hoe toegankelijk SPSS ineens wordt!"


Ralph: "Dankzij de instructievdeo's was het heel gemakkelijk werken met SPSS."


Margareta: "Dankzij deze video's haalde ik een 8,2! Mijn hoogste cijfer ooit!"


Anouk: "Ik vind de video’s erg fijn. Ze zijn duidelijk en per onderwerp en zijn niet te lang."


Marco: "Ik heb de video’s van uw site doorgenomen. Zeer informatief en leerzaam."


Wijnzen: "De analysemethoden worden stap voor stap uitgelegd zodat het goed te volgen is."


Petroesjka: "De video's zijn zeer nuttig. De uitleg is prettig."


Laura: "Dankzij deze video's haalde ik mijn tentamen."


Chen: "Na een dagje online video's kijken beheers je meteen alle basiskennis."

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Ik heb deze video's met plezier gemaakt. Ze zijn heel anders dan wat je op YouTube tegenkomt.

De stof wordt in deze video's op een didactische manier uitgelegd. Dat is gebaseerd op mijn ervaring als docent en de vele honderden gesprekken die ik heb gevoerd met studenten die niet wisten hoe ze hun data moesten analyseren. Nu weten ze het wel. Lees de recensies maar.

Een betere docent kun je niet krijgen.

Maandkaart

€ 24,-

€ 39,-

Jaarkaart

€ 69,-

Of wil je toch liever persoonlijke hulp? >>>
Klanten beoordelen ons met een 9 (gemiddeld)