Problemen met het analyseren van je data?
In 2 tot 3 uurtjes loods ik je daar doorheen >>>
Online hulp, direct (!) antwoord op al je vragen.
In onze video-tutorials laten we je zien hoe je het moet doen >>>

Page content

Casestudie, casestudy of gevalsstudie

Onderzoek hoeft niet altijd bij grote aantallen onderzoeksobjecten plaats te vinden. In een aantal gevallen wordt het onderzoek slechts bij één onderzoekseenheid gedaan. In dat geval spreekt men van een casestudie. Een casestudie (casestudy of gevalsstudie) is onderzoek bij slechts één onderzoekseenheid. Dat is hét kenmerkende onderscheid met kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Sommigen vinden het lastig om een casestudie te identificeren. Onderzoek naar de efficiëntie van een organisatie is een casestudie omdat er slechts één object van studie is: de organisatie. Onderzoek onder de honderden werknemers van een organisatie is een kwantitatief onderzoek omdat er vele onderzoeksobjecten zijn: de werknemers. Een beschrijving van het Nederlandse onderwijssysteem is een casestudie (slechts één object: het onderwijssysteem). Onderzoek onder de leerlingen in het onderwijs is een kwantitatief onderzoek (er worden veel leerlingen ondervraagd).

Casestudies worden vaker toegepast dan je zou verwachten. Het wordt bijvoorbeeld ook gedaan door een manager die onderzoek doet naar de geldstromen in het bedrijf, of door een curator die nagaat of het bedrijf failliet moet worden verklaard, of de manager die een SWOT-analyse opstelt, of een psycholoog die nagaat hoe hij zijn cliënt het beste kan helpen, of de orthopedagoog die een kind helpt goed te leren rekenen.

Omdat er slechts één object (één onderzoekseenheid) wordt onderzocht, is het moeilijk de uitkomsten te generaliseren (zie externe validiteit) naar andere personen, bedrijven of situaties. Als er één bedrijf is dat goed presteert door een bepaalde reclamecampagne te voeren, dan hoeft dat niet te betekenen dat alle andere bedrijven ook beter zouden presteren als ze het ook zo zouden doen. Als Jan één persoon besmet met tbc, hoeft dat niet te betekenen dat alle contacten van Jan tbc hebben. Als je één persoon vindt die last van zijn geheugen heeft gekregen na het eten van met BSE besmet rundvlees (de gekke koeienziekte), hoeft dat niet te beteken dat alle mensen hetzelfde lot zullen ondergaan. Het is lastig zo niet onmogelijk een onderzoeksresultaat uit een casestudie als algemeen geldig te verklaren.

Het gebruik van statistiek is in een casestudie meestal niet mogelijk: als er slechts één object is, kan er ook geen variatie tussen objecten vaststellen. Anderzijds is een kenmerk niet altijd constant. De bloeddruk is bijvoorbeeld nogal aan variatie onderhevig. Als je dan meerdere keren meet, is uit de meetwaarden wel een gemiddelde en een spreiding te berekenen. Dit gemiddelde kun je vergelijken met een standaard. Het grote voordeel is dan dat de onderzoeker (een arts?) niet afhankelijk is van een bloeddrukmeting op dat ene meetmoment, en hij als gevolg daarvan een verkeerde beslissing neemt of een verkeerd advies geeft.

 

Voor op de pagina's van het Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek/casestudie

– specialist in Onderzoek en Statistiek
– auteur van boeken over onderzoek

Wil jij ook onbezorgd aan de slag met je onderzoek? Kies dan voor scriptiehulp.

 

Aan Casestudie gerelateerde trefwoorden:

kwalitatief onderzoek
kwantitatief onderzoek

Voor een schematisch overzicht van onderzoekstypen, zie onderzoekskubus.

Een casestudie (casestudy of gevalsstudie) is onderzoek bij slechts één onderzoekseenheid.

 

Naar het Online Woordenboek Onderzoek en StatistiekTerug naar het
Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek

 

Ben je op zoek naar goede informatie over onderzoek?
In het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek vind je het wel.
Maak gratis kennis met onze video’s!

Schrijf je nu in en maak gratis kennis met ons introductiepakket. Daarin leg je de basis voor goed onderzoek. Je ontvangt 3 video’s en een white paper.  Echt, helemaal gratis!

Introductiepakket van Hulp bij Onderzoek

 

Motto van Hulp bij Onderzoek