Productmoment Correlatie

Correlatie

Correlatie is een (rekenkundige) maat voor samenhang. De maat ligt altijd tussen -1 en +1. Bij -1 of +1 is er een perfecte relatie. Is de waarde 0 dan is er helemaal geen relatie tussen de variabelen.


De meest bekende maat voor samenhang is de Pearson productmoment correlatiecoëfficiënt (r). Deze kan alleen worden berekend als beide variabelen op interval of ratio niveau zijn gemeten. Er zijn twee formules om de correlatiecoëfficiënt te berekenen, maar de gemakkelijkste is deze:


Formule voor de productmoment correlatie


De uitkomst uit deze formule ligt altijd tussen -1 en +1. Heb je een andere uitkomst, dan heb je een rekenfout gemaakt.


Interpretatie

De interpretatie van de uitkomst is als volgt. Ligt de rekenkundige uitkomst tussen 0 en 1 dan spreekt men van een positieve samenhang: als de score op de ene variabele omhoog gaat, gaat de score op de andere variabele ook omhoog. Is de waarde 1 dan is er een perfecte samenhang tussen beide variabelen: de gegevens liggen op één rechte lijn. Bij een negatieve uitkomst is er sprake van een negatieve samenhang: als de score op de ene variabele omhoog gaat, gaat de score op de andere variabele naar beneden. Is de uitkomst 0, dan is er geen samenhang. Je kun dan niet aangeven of de toename in de ene variabele overeenkomt met een toe- of afname in de andere variabele. Dit is ook uit te beelden in een puntenwolk:


Correlatie uitgebeeld als puntenwolkCorrelatie en het niveau van de variabelen

Zijn beide variabelen op ordinaal niveau gemeten dan kan je beter de Spearman rangcorrelatie of Kendalls Tau berekenen. De interpretatie van de uitkomst is hetzelfde als hierboven voor de productmoment correlatie.


Zijn beide variabelen op nominaal niveau gemeten dan berekent men bij voorkeur Cramérs V maar als beide variabelen een dichotomie zijn, dan berekent men de phi-coëfficiënt. Voor variabelen op nominaal niveau spreekt men ook wel van een maat voor associatie in plaats van correlatie. Deze waarde ligt altijd tussen 0 en 1, maar is op dezelfde manier te interpreteren als de productmoment correlatie.


Correlatie en multipele correlatie

Bovenstaande maten zijn alleen bruikbaar voor een combinatie van twee variabelen. Wil men een samenhang berekenen van één variabele met twee of meer variabelen dan kan men de multipele correlatiecoëfficiënt (R) berekenen. Een ander naam daarvoor is canonische correlatie. De multipele correlatie kan eigenlijk alleen berekend worden tussen variabelen op interval niveau. Het wordt echter ook veelvuldig gebruikt voor het berekenen van een samenhang van één continue variabele en één (of meer) continue variabelen in combinatie met dummy-variabelen.


Het hart van de statistiek

Correlatierekening wordt door velen als de basis van statistiek gezien. Het is in ieder geval de grondslag voor regressieanalyse.


Zie ook:

Regressieanalyse

Multipele regressie


Spearman rangcorrelatie

Kendals tau

Cramérs VHulp bij StatistiekHulp bij SPSSStatistiek is niet moeilijk (als je weet hoe het moet).

Met een kwartaal-, semester of jaarkaart heb je 24/7  toegang tot een grote hoeveelheid goede informatie over methodologie, statistiek en SPSS. Al vanaf € 5,- per maand.


Hulp nodig?

24/7 online hulp

Met een kwartaal-, semester of jaarkaart heb je dag en nacht toegang tot een grote schat aan informatie:


Word lid van Hulp bij Onderzoek  Video's over onderzoek en methodologie

Word lid van Hulp bij Onderzoek  Video's over statistiek

Word lid van Hulp bij Onderzoek  Video's over SPSS

Word lid van Hulp bij Onderzoek  Papers met handleidingen

Word lid van Hulp bij Onderzoek  Stel vragen in de community krijg antwoord van experts

Word lid van Hulp bij Onderzoek  Leg contact met hulpdiensten


Al vanaf € 5,- per maand!

Persoonlijke hulp

Neem (tijdens kantoortijden!) telefonisch contact met ons op. Zo mogelijk helpen we je meteen, maar mocht het niet uitkomen, dan maken we een afspraak.


Bel: 050 - 542 2163


of mail naar: mail@hulp-bij-onderzoek.nl

We wensen je heel veel succes met je onderzoek!
Vanaf € 5,- per maand

Kwartaalkaart

Beperkte toegangstijd voor:

€ 33,-

3 maanden toegang tot:


alle video's over methodologie

alle video's over statistiek

alle video's over SPSS

alle papers met handleidingen


stel je vragen in de community

krijg antwoord van experts


leg contact met onze experts


Slechts € 11,- p/m

Semesterkaart

Twee keer zoveel tijd voor:

€ 42,-

6 maanden toegang tot:


alle video's over methodologie

alle video's over statistiek

alle video's over SPSS

alle papers met handleidingen


stel je vragen in de community

krijg antwoord van experts


leg contact met onze experts


Slechts € 7,- p/m

Jaarkaart

Vier keer zoveel tijd voor:

€ 60,-

12 maanden toegang tot:


alle video's over methodologie

alle video's over statistiek

alle video's over SPSS

alle papers met handleidingen


stel je vragen in de community

krijg antwoord van experts


leg contact met onze experts


Slechts € 5,- p/m

Missie

Ik vind het belangrijk dat jij goed onderzoek kunt verrichten, want

met goed onderzoek krijg je betere informatie.

Met betere informatie kun je betere beslissingen maken.

Met betere beslissingen, kun je een betere (mooiere, schonere, vriendelijkere ...) wereld maken.

Ik help je graag.