Problemen met het analyseren van je data?
In 2 tot 3 uurtjes loods ik je daar doorheen >>>
Krijg hulp van experts!
Maak een gratis account aan >>>

Page content

Ecologische validiteit of externe validiteit

Ecologische validiteit is de mate waarin de onderzoeksresultaten uit een onderzoek overeenkomen met de alledaagse praktijk.

Bij ecologische validiteit staat de vraag centraal in hoeverre de conclusies uit het onderzoek generaliseerbaar zijn naar andere alledaagse situaties. Dit vraagstuk doet zich bijvoorbeeld voor als je de gegevens in het laboratorium hebt verzameld en je je afvraagt in hoeverre de uitkomsten zich ook in de dagelijkse praktijk voordoen.

Het geldt evenwel ook bij alle andere vormen. Als er gegevens zijn verzameld met behulp van een vragenlijst, dan kun je je afvragen of het beeld wat een persoon van zichzelf schets door het beantwoorden van de vragen overeenkomt met hoe hij in werkelijkheid is, of hoe zich in werkelijkheid gedraagt. Normaal gesproken zal een persoon nooit zijn slechte eigenschappen benadrukken. Integendeel. De slechte eigenschappen worden verbloemd en de goede eigenschappen worden opgehemeld. De vraag is dan: klopt het beeld dat in het onderzoek geschetst wordt, komt het overeen met de alledaagse werkelijkheid. En dat duidt men aan als het vraagstuk van ecologische validiteit.

 

Foeke van der Zee met Boek over onderzoek© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek/ecologische-validiteit

– specialist in Onderzoek en Statistiek
– auteur van boeken over onderzoek

 

 

Aan ecologische validiteit gerelateerde trefwoorden:

validiteit (algemeen)

Of een van de specifieke vormen van validiteit:
betekenisvaliditeit
constructvaliditeit
externe validiteit
indruksvaliditeit
inhoudsvaliditeit
interne validiteit
methodologische validiteit
predictieve validiteit

 

Bekijk ook onze video over het meetinstrument uit de reeks Hulp bij Methodologie. Daarin leggen we uit waar een goed meetinstrument aan moet voldoen om valide en betrouwbare data te krijgen.

 

Wil je meer weten over onderzoek en statistiek?

Hierboven staat de uitleg van 1 van de 124 trefwoorden uit het Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek.

Om de uitleg van alle trefwoorden te (kunnen) lezen, moet je lid worden van Hulp bij Onderzoek door een account aan te maken.

Word lid van Hulp bij Onderzoek

NB Het lidmaatschap is gratis.