Page content

Externe validiteit of generaliseerbaarheid

Externe validiteit is de mate waarin de onderzoeksresultaten generaliseerbaar zijn naar andere situaties dan die in het onderzoek.

Naar het Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek van Hulp bij OnderzoekAlles wat je moet weten over onderzoek vind je in het
Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek >>>

Laten we eerst iets abstracts zeggen: onderzoek wordt in een eigen tijd-ruimtelijkheid uitgevoerd. Daarmee wordt bedoeld dat het wordt uitgevoerd op een bepaald tijdstip, op een bepaalde plaats en met bepaalde mensen/dieren/objecten. Bij externe validiteit staat nu de vraag centraal of het onderzoek dezelfde resultaten zou opleveren als het op een andere plaats, op een ander tijdstip of met andere mensen/dieren/objecten zou zijn uitgevoerd.

Bijvoorbeeld, als aan het onderzoek alleen Nederlanders deelnamen, gelden de onderzoeksresultaten dan ook voor Spanjaarden? Of, als het onderzoek ’s avonds is uitgevoerd zouden de resultaten dan hetzelfde zijn als wanneer de gegevens ’s morgens zouden zijn verzameld?

Externe validiteit kan beter opgevat worden als de theorie over de generaliseerbaarheid van de conclusies uit het onderzoek. De onderzoeker stelt zichzelf de vraag Zijn de resultaten wel algemeen geldend? Als hij daar een bevredigend antwoord op kan geven, dan verhoogt dat de relevantie van zijn onderzoek.

 

Foeke van der Zee met Boek over onderzoek© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek/externe-validiteit

– specialist in Onderzoek en Statistiek
– auteur van boeken over onderzoek

 

 

Aan externe validiteit gerelateerde trefwoorden:

validiteit (algemeen)

Of een van de specifieke vormen van validiteit:
betekenisvaliditeit
constructvaliditeit
ecologische validiteit
indruksvaliditeit
inhoudsvaliditeit
interne validiteit
methodologische validiteit
predictieve validiteit

 

Er is nog veel meer te vertellen over onderzoek en statistiek.
In ons Online Woordenboek worden meer dan 120 termen helder uitgelegd.

Lid worden van Online Hulp bij Onderzoek

Altijd fijn om te beschikken over goede en betrouwbare informatie.

 

 

In onze videotutorials krijg je heldere uitleg over onderzoek, statistiek en SPSS. Dat is uiterst handig voor je studie of voor je afstudeeronderzoek. Bekijk ons aanbod in Online Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek.

Aanbevelingen voor de video's over Statistiek en SPSS