Kruskal-Wallis toets

Naar Hulp bij SPSS

De Kruskal-Wallis toets

De Kruskal-Wallis toets wordt gebruikt voor het vergelijken van de gemiddelde rangorde scores van twee of meer groepen.


Een voorbeeld waarin de Kruskal-Wallis toets gebruikt zou moeten worden is deze: in een vragenlijst is op een 5-punts Likertschaal gevraag of men tevreden is met de woning waar men woont. De vraag is of er verschillen zijn tussen noord, oost, zuid en west Nederland. Eenzelfde soort vraagstelling zagen we ook bij de Mann-Whitney U-toets, maar dan voor twee regio's. De Mann-Whitney toets is dus een specifiek geval van de Kruskal-Wallis toets.


Men zegt dat er geen verschil als de som van de rangorde scores in alle groepen gelijk is (onder de voorwaarde dat alle groepen even groot zijn). Is de som van de rangorde scores in één van de groepen hoger of lager dan in de andere, dan is er verschil. De vraag is of dat een statistisch significant verschil is.


Om te toetsen of het verschil significant is, bereken je een score voor Wj als de sommatie over alle rangorde-getallen in die groep. De volgende toets is nu van toepassing (met J - 1 vrijheidsgraden):


Eerste formule voor de Kruskal-Wallis toets


Deze formule mag alleen worden toegepast als de steekproef groot is en er geen 'knopen' in voorkomen. Knopen zijn het gevolg van gelijke plaats op de ranglijst, zoals: gedeeld tweede. Dat zal bij een 5-punts Likerstschaal vrijwel altijd wel het geval zijn. Als er knopen zijn, moet de volgende formule worden toegepast:


Tweede formule voor de Kruskal-Wallis toets (met knopen)


NB. Bij grote aantallen waarnemingen (vanaf ongeveer 30 per groep) is het gebruikelijk (mogelijk zelfs beter) om een ANOVA (variantieanalyse) uit te voeren.


In SPSS vind je de Kruskal-Wallis toets bij Analyze --> Nonparametric Tests --> Legacy Dialog --> K independent Samples.


Zie ook:

Mann-Whitney toets

Friedman-toets

Wilcoxon-toets

variantieanalyse

t-toetsBekijk ook onze video over de Kruskal-Wallis toets. Je krijgt dan ook een voorbeeld van hoe je zelf de Kruskal-Wallis toets berekent in Excel en uitgebreide informatie over het interpreteren van de uitkomst. Kijk voor meer informatie bij Hulp bij Statistiek.Statistiek is niet moeilijk (als je weet hoe het moet).

Neem een kwartaal-, semester- of een jaarkaart Online Hulp bij Onderzoek en krijg toegang tot een ongelooflijke hoeveelheid goede informatie over methodologie, statistiek en SPSS. Je kunt al toegang krijgen vanaf € 5,- per maand.

Hulp nodig?

24/7 online hulp!

Al vanaf € 5,- per maand heb je 24/7 Online Hulp bij Onderzoek, Statistiek en SPSS!

Word lid van Hulp bij Onderzoek  Video's over onderzoek en methodologie

Word lid van Hulp bij Onderzoek  Video's over statistiek

Word lid van Hulp bij Onderzoek  Video's over SPSS

Word lid van Hulp bij Onderzoek  Papers met handleidingen

Word lid van Hulp bij Onderzoek  Stel vragen in de community krijg antwoord van experts

Word lid van Hulp bij Onderzoek  Leg contact met hulpdiensten

Afspraak maken?

Neem (tijdens kantoortijden!) telefonisch contact met ons op. Zo mogelijk helpen we je meteen, maar mocht het niet uitkomen, dan maken we een afspraak.


Bel: 050 - 542 2163


of mail naar: mail@hulp-bij-onderzoek.nl

We wensen je heel veel succes met je onderzoek!

Statistiek is niet moeilijk (als je weet hoe het moet).

Neem een kwartaal-, semester- of een jaarkaart en krijg meteen toegang tot al onze video's.

Vanaf € 5,- per maand

Kwartaalkaart

Kort maar krachtig

€ 33,-

3 maanden toegang tot:


alle video's over methodologie

alle video's over statistiek

alle video's over SPSS

alle papers met handleidingen


stel je vragen in de community

krijg antwoord van experts


leg contact met onze experts


Slechts € 11,- p/m

Semesterkaart

Precies genoeg?

€ 42,-

6 maanden toegang tot:


alle video's over methodologie

alle video's over statistiek

alle video's over SPSS

alle papers met handleidingen


stel je vragen in de community

krijg antwoord van experts


leg contact met onze experts


Slechts € 7,- p/m

Jaarkaart

Veilige keuze

€ 60,-

12 maanden toegang tot:


alle video's over methodologie

alle video's over statistiek

alle video's over SPSS

alle papers met handleidingen


stel je vragen in de community

krijg antwoord van experts


leg contact met onze experts


Slechts € 5,- p/m

Missie

Ik vind het belangrijk dat jij goed onderzoek kunt verrichten, want

met goed onderzoek krijg je betere informatie.

Met betere informatie kun je betere beslissingen maken.

Met betere beslissingen, kun je een betere (mooiere, schonere, vriendelijkere ...) wereld maken.

Ik help je graag.