Problemen met het analyseren van je data?
In 2 tot 3 uurtjes loods ik je daar doorheen >>>

Page content

Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek is onderzoek waar veel onderzoekseenheden aan meedoen. Als gevolg daarvan worden de gegevens statistisch geanalyseerd.

Onderzoek kan ingedeeld worden naar het aantal onderzoekseenheden dat aan het onderzoek deelnemen. In het minimale geval is het aantal onderzoekseenheden één. In dat geval spreken we van een casestudie. Zijn de aantallen onderzoekseenheden beperkt (zeg minder dan 30 per categorie) dan spreken we van kwalitatief onderzoek. Nemen meer onderzoekseenheden aan het onderzoek deel dan spreken we van kwantitatief onderzoek.

Het onderscheid tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek kun je het beste zetten op 30 onderzoekseenheden per categorie. Met een categorie wordt een onderzoeksgroep, een -cohort bedoeld. De reden hiervoor is dat bij kwantitatief onderzoek de gegevens statistisch zullen worden geanalyseerd. Veel statistische analyses stellen als voorwaarde dat de variabele verondersteld wordt normaalverdeeld te zijn. Van deze veronderstelling mag je volgens de statistici uitgaan als er 30 of meer onderzoekseenheden in een categorie zitten. Zijn er minder dan 30 onderzoekseenheden in een categorie, dan moet eerst getoetst worden of aan de eis van normaalverdeeld zijn wordt voldaan: de kurtosis en de scheefheid mogen niet significant afwijken. Als je de eis van 30 onderzoekseenheden niet als een harde eis stelt, is het onderscheid tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek geleidelijk.

Foeke van der Zee met Boek over onderzoek© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek/kwantitatief-onderzoek

– specialist in Onderzoek en Statistiek
– auteur van boeken over onderzoek

Wil jij ook onbezorgd aan de slag met je afstudeeronderzoek? Kies dan voor scriptiehulp.

 

Aan Kwantitatief Onderzoek gerelateerde relevante trefwoorden:

casestudie / casestudy
kwalitatief onderzoek
kwalitatief of kwantitatief gegeven

Voor een schematisch overzicht van onderzoekstypen, zie onderzoekskubus.

Kwantitatief onderzoek is onderzoek waar veel onderzoekseenheden aan meedoen.

 

Naar het Online Woordenboek Onderzoek en StatistiekKrijg uitleg over 124 trefwoorden in het
Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek

 

Ben je op zoek naar goede en betrouwbare informatie over onderzoek?
In het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek vind je het wel!

 

Meer info over Online Hulp bij onderzoekMeer info over Hulp bij StatistiekOnline Hulp bij SPSS