Page content

Mann-Whitney toets

De Mann-Whitney toets wordt gebruikt voor het berekenen van een verschil in de rangorde-scores van twee groepen op één variabele.

Naar het Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek van Hulp bij OnderzoekAlles wat je moet weten over onderzoek vind je in het
Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek >>>

 

Wanneer gebruik je de Mann-Whitney toets

Een voorbeeld waarin de Mann-Withney toets gebruikt zou moeten worden is deze: in een vragenlijst is op een 5-punts Likertschaal gevraag of men tevreden is met de woning waar men woont. De vraag is of er verschillen zijn tussen de randstad en de rest van Nederland. Eenzelfde soort vraagstelling zagen we ook bij de Kruskal-Wallis toets, maar dan voor meerdere regio’s. De Mann-Whitney toets is dus een specifiek geval van de Kruskal-Wallis toets.

Hoe gaat het toetsen in zijn werk

Voordat je kunt toetsen moet je de scores rangordenen. Het is dus niet noodzakelijk dat je met ordinale variabelen hebt, het mogen ook interval- of ratio variabelen zijn. Dat ordenen is wel een precisie werkje, zeker als het om grote aantallen gaat. Dat kun je veel beter aan computers overlaten.

Daarna ga je deze rangorde getallen uitsplitsen over de twee groepen en tel je de scores per groep bij elkaar op. Een voorbeeld daarvan vind je in onze cursus Statistiek.

Als je dit gedaan hebt, bereken je een U-waarde met de volgende formule:

Formule voor de Mann-Whitney U-waarde

Om te toetsen of het verschil significant is, vul je de volgende formule in:

Formule voor de Mann-Whitney toets zonder knopen

Het toepassen van deze formule is alleen toegestaan als er geen knopen zijn. Knopen zijn gelijke uitkomsten. Zijn die er wel – en dat zal bij een 5-punts Likertschaal vrijwel altijd het geval zijn – dan moet je de volgende formule toepassen:

Formule voor de Mann-Whitney U-toets met knopen

Men zegt dat er geen verschil als de som van de rangorde scores in alle groepen gelijk is (onder de voorwaarde dat alle groepen even groot zijn). Is de som van de rangorde scores in één van de groepen hoger of lager dan in de andere, dan is er verschil. De vraag is of dat een statistisch significant verschil is.

NB. Bij grotere aantallen waarnemingen (vanaf ongeveer 30 per groep) is het gebruikelijk (mogelijk zelfs beter) om een t-toets uit te voeren.

 

© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek/mann-whitney-toets

 

Er is nog veel meer te vertellen over onderzoek en statistiek.
In ons Online Woordenboek worden meer dan 120 termen helder uitgelegd.

Lid worden van Online Hulp bij Onderzoek

Altijd fijn om te beschikken over goede en betrouwbare informatie.

 

 

Alles wat je moet weten over onderzoek vind je op:Naar Online Hulp bij OnderzoekNaar Online Hulp bij Onderzoek
Online Hulp bij Onderzoek >>>

 

Meer informatie over Onderzoek