Problemen met het analyseren van je data?
In 2 tot 3 uurtjes loods ik je daar doorheen >>>
Krijg hulp van experts!
Maak een gratis account aan >>>

Page content

Meten met een meetinstrument

Meten met een meetinstrument is het indirect waarnemen van de empirie door het aflezen van waarden van een instrument.

Meten met een meetinstrument is het indirect waarnemen van de empirie door het aflezen van waarden van een instrument.Meten met een meetinstrument is een van de vijf vormen van meten (in methodologische zin). Het betekent het indirect waarnemen van de empirie door het aflezen van waarden die door het meetinstrument worden geproduceerd. Wat voor apparaat dat precies is, doet er niet toe. Zowel een liniaal, als een lichtmeter, een test of een vragenlijst rekent men tot de categorie meetinstrumenten.

Er zijn twee redenen waarom de onderzoeker een meetinstrument gebruikt. De eerste is dat de onderzoeker niet kan vertrouwen op zijn eigen zintuigen om daarmee empirische gegevens te verzamelen. De tweede is dat daarmee objectieve informatie wordt verkregen die ook door anderen op deze wijze waargenomen zou kunnen worden.

Het onderscheid met observeren is soms niet erg groot: het tellen van het aantal auto’s dat je voorbij ziet komen en voor elke auto een turfstreepje te zetten, is observatie. Registratie van de voorbijkomende auto’s met een camera en voor elke auto de telwaarde met één te verhogen, is meten. Evenals bij ondervragen wordt de waarde van het kenmerk niet rechtstreeks uit de empirie door de onderzoeker of diens assistent vastgelegd, maar wordt bepaald door het aflezen van een waarde dat door het meetinstrument is geregistreerd. Sommige meetinstrumenten schrijven het meetresultaat zonder tussenkomst van de onderzoeker direct in het gegevensbestand. Soms is er nog een tussenstap vereist, namelijk dat de onderzoeker of diens assistent de gegevens die het meetinstrument oplevert, nog over moet schrijven. Dat laatste kan tot een extra bias of verstoring in de meting tot gevolg kan hebben, want bij het overschrijven kunnen fouten worden gemaakt.

Foeke van der Zee met Boek over onderzoek© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek/meten-met-een-meetinstrument

– specialist in Onderzoek en Statistiek
– auteur van boeken over onderzoek

 

 

Aan ‘meten met een meetinstrument’ gerelateerde trefwoorden:

meten (algemeen)

Of een van de specifieke vormen van meten:
observeren
ondervragen
  * interviewen
  * enquêteren

overschrijven
genereren
het nut van een meetinstrument

Bekijk ook onze video over meetinstrumenten in de videoreeks Hulp bij Methodologie. Daarin leer je waar een meetinstrument aan moet voldoen.

 

Wil je meer weten over onderzoek en statistiek?

Hierboven staat de uitleg van 1 van de 124 trefwoorden uit het Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek.

Om de uitleg van alle trefwoorden te (kunnen) lezen, moet je lid worden van Hulp bij Onderzoek door een account aan te maken.

Word lid van Hulp bij Onderzoek

NB Het lidmaatschap is gratis.