Problemen met het analyseren van je data?
In 2 tot 3 uurtjes loods ik je daar doorheen >>>
Krijg hulp van experts!
Maak een gratis account aan >>>

Page content

Multilevel analyse

Bij multilevel analyse worden gegevens van een verschillende niveaus in één databestand gezet zodat de gegevens tegelijkertijd in een analyse kunnen worden opgenomen.

Stel dat je gegevens verzamelt uit het onderwijs. Sommige gegevens zijn van de leerlingen, andere van de docenten en weer andere voor de hele school. Deze gegevens staan gewoonlijk ook in drie verschillende bestanden: een bestand met leerling-gegevens, een bestand met klas-gegevens en een bestand met school-gegevens. Er kunnen wel analyses uitgevoerd worden op leerling-niveau, op klas-niveau of op school-niveau, maar het is nu niet mogelijk om deze gegevens in één gezamenlijke analyse te stoppen.

Een docent kan een klas hebben met moeilijke leerlingen, of de school kan in een achterstandswijk staan. Om daarvoor te corrigeren zou de onderzoeker gebruik willen maken van gegevens van de leerlingen op het niveau van de klas of op het niveau van de school. Om dat te kunnen doen, moeten de gegevens van de docenten en/of de school aan het bestand van de leerlingen worden toegevoegd zodat je multilevel aanalyses kunt uitvoeren.

Een multilevel analyse uitvoeren is vrij lastig. Een alternatief is dat je de gegevens van een lager niveau aggregeert en dan koppelt aan de gegevens op een hoger niveau.  Je berekent dan bijvoorbeeld het gemiddelde van de leerlingen in de klas en neemt dat gegeven op in het gegevensbestand van de docent. De gegevens van de leerlingen kan je ook aggregeren naar school-niveau. In plaats van het gemiddelde kan de onderzoeker er ook voor kiezen om te aggregeren op de modus, de mediaan, de standaarddeviatie of de variantie. Het nadeel is dan wel dat je de variantie tussen de leerlingen niet meer hebt en dus kun je de invloed op de individuele leerling niet bepalen.

Voor de analyses is het wel goed mogelijk om de gegevens van een lager niveau naar een hoger niveau te aggregeren (men berekent bijvoorbeeld voor ieder land een gemiddelde en neemt dat op in de analyse), maar het is niet raadzaam om een gegeven van een hoger niveau terug te brengen naar een lager niveau. Dat laatste is desastreus voor de variantie en de interpretatie van de uitkomt. Zo is het bijvoorbeeld niet raadzaam om het gemiddelde inkomen van een land voor alle inwoners van dat land te laten gelden.

Foeke van der Zee met Boek over onderzoek© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek/multilevel-analyse

– specialist in Onderzoek en Statistiek
– auteur van boeken over onderzoek

 

 

Aan Multilevel Analyse gerelateerde trefwoorden:

onderzoekseenheid

 

Wil je meer weten over onderzoek en statistiek?

Hierboven staat de uitleg van 1 van de 124 trefwoorden uit het Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek.

Om de uitleg van alle trefwoorden te (kunnen) lezen, moet je lid worden van Hulp bij Onderzoek door een account aan te maken.

Word lid van Hulp bij Onderzoek

NB Het lidmaatschap is gratis.