Multipele correlatie

Het SPSS-codeboek

Multipele correlatie

Multipele correlatie is de samenhang tussen meerdere variabelen op interval/ratio niveau. Dit wordt aangeduid met een hoofdletter r: R. Maar veel liever letten we nog op het kwadraat: de R2. Dat is het percentage verklaarde variantie. Laten we dat eens uitleggen.


Correlatie en multipele correlatie

De meest bekende maat voor samenhang is de Pearson productmoment correlatie (afgekort tot pm-correlatie). De pm-correlatiecoëfficiënt geeft de kracht van de samenhang aan. Deze ligt tussen de -1 en de 1. Bij de waarde van -1 en +1 is er sprake van een perfecte samenhang: de gegevens liggen op één rechte lijn; een waarde op de x-as komt overeen met één waarde op de y-as. Bij een waarde van 0 is er helemaal geen samenhang.


Door de pm-correlatiecoëfficiënt te kwadrateren en te vermenigvuldigen met 100%, krijg je het percentage verklaarde variantie. Dat percentage ligt dus altijd tussen de 0 en 100%. Als r = 0 dan wordt er 0% van de variantie van Y door X verklaard, en bij de waarde 1 is dat 100%. Dat percentage verklaarde variantie zou je ook de gemeenschappelijke variantie kunnen noemen. Dat kun je ook uitbeelden in venndiagrammen.


Venndiagrammen van correlatie


Bij multipele correlatie wil men niet de samenhang tussen twee variabelen weten, maar tussen meerdere variabelen. Je kunt je dat voorstellen door niet twee cirkels (de X en de Y) over elkaar heen te leggen, maar meerdere cirkels op de Y-cirkel te leggen. Door steeds maar meer cirkels toe te voegen kan er steeds een stukje verklaarde variantie erbij komen. Dat wordt hieronder uitgebeeld met 3 X-variabelen en 1 Y-variabele.

Venndiagam van multipele correlatie


Interpreteren van de multipele correlatiecoëfficiënt

De kracht van de samenhang (de correlatiecoëfficiënt) wordt als er sprake is van meerdere variabelen niet meer aangeduid met de letter r, maar met de hoofdletter R. De R kan alleen waarden aannemen die liggen tussen 0 en 1. Bovendien is het vaak beter om te spreken in termen van het percentage verklaarde variantie en dat wordt aangeduid met R2.


Het kan zijn dat als er nog een variabele wordt toegevoegd dat er dan niks nieuws meer van Y wordt afgedekt. De nieuwe variabele voegt dan niets meer toe. In bovenstaand venndiagram zou de nieuwe variabele in het blauwe gebied komen te liggen.


De adjusted multipele correlatiecoëfficiënt

Statistici onderscheiden ook de adjusted R2. Dat is een correctie op de gewone R2: er wordt een correctie gemaakt op basis van het aantal variabelen en het aantal cases of respondenten. De adjusted R2 kan zelfs negatief zijn (en dat is opmerkelijk voor een kwadraat). Dat treedt vooral op bij een lage samenhang en/of een kleine n. Als de R2 en de adjusted R2 niet veel van elkaar verschillen, zit het wel snor.


Multipele correlatie en regressieanalyse

De multipele correlatiecoëfficiënt is een belangrijk onderdeel van regressieanalyse. Hiermee ben je in staat verschillende modellen met elkaar te vergelijken. Dat is erg belangrijk om na te gaan of er srake is van mediatie, moederatie of bij hiërarchische regressieanalyse. We vertellen je daar veel meer over in de video's uit de reeks Hulp bij Statistiek.

Als je wilt weten hoe je dat uitvoert in SPSS, bekijk dan onze video's uit de reeks Hulp bij SPSS.

  

Bekijk onze video's over regressieanalyse. Als je die bekeken hebt, kun je het helemaal zelf.


Dat zijn:


Uit de reeks Video's over Methodologie:


Theorieën toetsen met regressieanalyseUit de reeks Video's over statistiek:


Regressieanalyse met niet continue dataUit de reeks Video's over SPSS:


OLS en Multipele regressie in SPSS


Mediatie en Moderatie

Mediatie en moderatie in SPSS


Werken met dummy's


Met een kwartaal-, semester of jaarkaart

heb je 24/7 toegang tot al onze video's over regressieanalyse.

Hulp nodig?

24/7 online hulp

Met een kwartaal-, semester of jaarkaart heb je 24/7 toegang tot een grote schat aan informatie:


   Video's over hoe je onderzoek opzet

   Video's over statistiek

   Video's over SPSS

   Handleidingen, tips & tricks

   Stel vragen en krijg antwoorden van experts

   Leg contact met onze hulpdiensten


Duur?  Helemaal niet!  Al vanaf € 5,- per maand!

Persoonlijke hulp

Neem (tijdens kantoortijden!) telefonisch contact met ons op. Zo mogelijk helpen we je meteen, maar mocht het niet uitkomen, dan maken we een afspraak.


Bel: 050 - 542 2163


of mail naar: mail@hulp-bij-onderzoek.nl

We wensen je heel veel succes met je onderzoek!
Statistiek is niet moeilijk (als je weet hoe het moet).

Met een kwartaal-, semester of jaarkaart heb je 24/7 toegang tot

al onze video's over onderzoek, statistiek en SPSS.

Vanaf € 5,- per maand

Kwartaalkaart

Beperkte toegangstijd voor:

€ 33,-

3 maanden toegang tot:


alle video's over methodologie

alle video's over statistiek

alle video's over SPSS

alle papers met handleidingen


stel je vragen in de community

krijg antwoord van experts


leg contact met onze experts


Slechts € 11,- p/m

Semesterkaart

Twee keer zo veel tijd voor:

€ 42,-

6 maanden toegang tot:


alle video's over methodologie

alle video's over statistiek

alle video's over SPSS

alle papers met handleidingen


stel je vragen in de community

krijg antwoord van experts


leg contact met onze experts


Slechts € 7,- p/m

Jaarkaart

Vier keer zoveel tijd voor:

€ 60,-

12 maanden toegang tot:


alle video's over methodologie

alle video's over statistiek

alle video's over SPSS

alle papers met handleidingen


stel je vragen in de community

krijg antwoord van experts


leg contact met onze experts


Slechts € 5,- p/m

Missie

Ik vind het belangrijk dat jij goed onderzoek kunt verrichten, want

met goed onderzoek krijg je betere informatie.

Met betere informatie kun je betere beslissingen maken.

Met betere beslissingen, kun je een betere (mooiere, schonere, vriendelijkere ...) wereld maken.

Ik help je graag.