Page content

Statistische technieken

Er zijn diverse statistische technieken om kwantitatieve gegevens te analyseren. Sommige technieken zijn erg simpel, andere vereisen eerst een flinke studie voordat je die toe kan passen. In de trefwoordenlijst beschrijven we een fiks aantal technieken die vaak in onderzoek worden gebruikt met een link naar een beschrijving van die techniek. Er wordt niet gepretendeerd volledig te zijn. Wel is geprobeerd de statistische toetsen heel duidelijk en begrijpelijk uit te leggen.

Naar het Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek van Hulp bij OnderzoekAlles wat je moet weten over onderzoek vind je in het
Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek >>>

Voorafgaand aan het overzicht met statistische analyses nog twee opmerkingen die van wezenlijk belang zijn:
1) Er wordt (vrijwel) altijd getoetst volgens de toetsprocedure van Fisher. Daarin worden de statistisch te toetsen hypothesen opgesteld;
2) Voor het kunnen bepalen welke toets er gebruikt mag worden moet men het begrip variabele (goed) doorgrond hebben door de niveaus van de variabelen te (her)kennen en weten om wat voor soort experimentele variabele het gaat.

Foeke van der Zee met Boek over onderzoek© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek/statistische-technieken

– specialist in Onderzoek en Statistiek
– auteur van boeken over onderzoek

 

 

Er is nog veel meer te vertellen over onderzoek en statistiek.
In ons Online Woordenboek worden meer dan 120 termen helder uitgelegd.

Lid worden van Online Hulp bij Onderzoek

Altijd fijn om te beschikken over goede en betrouwbare informatie.

 

 

In onze videotutorials krijg je heldere uitleg over onderzoek, statistiek en SPSS. Dat is uiterst handig voor je studie of voor je afstudeeronderzoek. Bekijk ons aanbod in Online Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek.

Aanbevelingen voor de video's over Statistiek en SPSS