Problemen met het analyseren van je data?
In 2 tot 3 uurtjes loods ik je daar doorheen >>>
Alles wat je altijd al had willen weten over onderzoek, staat op ons online platform.
Maak een gratis account aan >>>

Page content

Vragen, open versus gesloten vragen

Alleen als je goede vragen stelt, kun je goede antwoorden krijgen. Een goed antwoord op een onduidelijke vraag of die op eerdere manieren te interpreteren is, is niet mogelijk. Het is dan ook van groot belang om aan vragen veel aandacht te besteden.

 
Word lid van Online Hulp bij OnderzoekAlles wat je moet weten over onderzoek vind je in het
Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek >>>

 
Er zijn diverse vormen van voorkomen van vragen.

Een eerste hoofdindeling is die van open versus gesloten vragen. Een open vraag is een vraag waar geen antwoordalternatieven bij staan; het is geheel aan de respondent om zelf een antwoord te bedenken. Bij een gesloten vraag staan wel antwoordalternatieven. De respondent moet nu een keuze maken uit deze alternatieven, en in een enkel geval mag hij er meer aankruisen. Omdat het soms niet doenlijk is om alle alternatieven op te nemen, maakt de onderzoeker soms gebruik van een tussenvorm: hij somt een reeks antwoordalternatieven op waar de meeste respondenten er wel één van kunnen aanstrepen, en geeft in het laatste alternatief de mogelijkheid om daar iets in te vullen. Dit noemt men een half-open vraag.

De open vragen worden vrijwel alleen in onderzoeken met kleine aantallen respondenten gebruikt. Indien er veel respondenten zouden zijn, dan raakt de onderzoeker ‘de draad kwijt’. Dat wil zeggen: door al die (soms ellenlange) verhalen lukt het hem niet meer om daaruit nog de hoofdlijnen te halen en dat als een gegeven te zien. Mogelijk ook raakt hij bevooroordeeld. Tenslotte moet men constateren dat een latere respondent niet meer dezelfde impact op de onderzoeker heeft als een van de eerste respondenten.
De open vraag wordt ook gebruikt aan het eind van een enquête. De respondent kan daarin alle opmerkingen over het onderzoek kwijt.

Gesloten vragen worden vooral gebruikt om gegevens systematisch op te vragen. Het kan gaan om grote groepen, maar dat hoeft niet. Het grote voordeel is dat de gegevens mathematisch zijn te analyseren: er kunnen percentages worden berekend over de antwoorden (het aantal mensen van het totaal dat een bepaald antwoordalternatief heeft aangekruist) en – indien mogelijk – kan men ook gemiddelden berekenen. Aansluitend kan men met behulp van de statistiek nagaan of deze uitkomsten overeenkomen met een verwachting, of dat groepen van elkaar verschillen. Ook kan men nagaan of de antwoorden op bepaalde vragen een bepaalde samenhang vertonen.

Foeke van der Zee met Boek over onderzoek© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek/vragen

– specialist in Onderzoek en Statistiek
– auteur van boeken over onderzoek

 

 

Aan ‘Vragen’ gerelateerde trefwoorden:

vragenlijst
enquête / enquêteren
– interview / interviewen

 

Krijg hulp van experts

Er is nog veel meer te vertellen over onderzoek en statistiek.
In ons Online Woordenboek worden meer dan 120 trefwoorden uitgelegd
en er zijn meer dan 50 video’s gemaakt.

Lid worden van Online Hulp bij Onderzoek

en krijg toegang tot ons Online Hulp-platform.

Altijd fijn om te beschikken over goede en betrouwbare informatie.

 

 

In onze videotutorials krijg je heldere uitleg over onderzoek, statistiek en SPSS. Dat is uiterst handig voor je studie of voor je afstudeeronderzoek. Bekijk ons aanbod in Online Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek.

Aanbevelingen voor de video's over Statistiek en SPSS