Wilcoxon-toets

Naar Hulp bij SPSS - Wilcoxon-toets

De Wilcoxon-toets

De Wilcoxon-toets wordt gebruikt voor het vaststellen van een verschil tussen twee kenmerken op ordinaal niveau bij dezelfde onderzoekseenheid.


Bijvoorbeeld, in een schaatswedstrijd krijgt iedere deelnemer een eindscore (1e, 2e, 3e, etc.). In het jaar daarop doen precies dezelfde deelnemers weer mee en wordt opnieuw de rangordescore vastgesteld. De vraag is nu of er verschillen zijn opgetreden: is degene die vorig jaar eerste was nu ook weer eerste, en is de tweede van vorig jaar nu ook weer tweede etc.?


Er is sprake van geen verschil als de schaatser in het eerste jaar precies dezelfde positie inneemt als in het voorgaande jaar. Dat zal nooit helemaal het geval zijn. Om na te gaan of er veel verschil is (het ‘stuivertje verwisselen’) bereken je het verschil in plaats tussen het eerste en het tweede jaar. Van eerste naar tweede plaats is dus -1; en van tweede naar eerste plaats is +1; en van derde naar vierde plaats is ook -1; en van zesde naar derde plaats is +3. Vervolgens rangorden je deze verschilscores. Bij ex aequo verdeel je de rangorde-score. Tenslotte tel je de rangorde-scores bij elkaar op bij alleen die uitkomsten waar deze een negatieve waarde hebben. Dit is de W-waarde. Deze W-waarde wordt getoetst met de volgende formule.


Formule Wilcoxon-toets


Lastig uit te leggen, maar een voorbeeld met getallen maakt het meteen veel duidelijker:


Rekenvoorbeeld van een Wilcoxon-toets


De berekende z-waarde toont aan dat er geen statistisch significant verschil bestaat tussen de volgorden van beide jaren.

 

In SPSS vind je de Wilcoxon-toets bij Analyze --> Nonparametric Tests --> Legacy Dialog --> 2 Related Samples.


Zie ook:

t-toets paren

Friedman-toetsNaar Hulp bij StatistiekHulp bij SPSS
Statistiek is niet moeilijk (als je weet hoe het moet).

Met een kwartaal-, semester of jaarkaart heb je 24/7 toegang tot een ongelooflijke hoeveelheid goede informatie over methodologie, statistiek en SPSS.

Hulp nodig?

24/7 online hulp!

Neem een kwartaal-, semester- of jaarkaart en krijg toegang tot een grote schat aan informatie:


Word lid van Hulp bij Onderzoek  Video's over onderzoek en methodologie

Word lid van Hulp bij Onderzoek  Video's over statistiek

Word lid van Hulp bij Onderzoek  Video's over SPSS

Word lid van Hulp bij Onderzoek  Papers met handleidingen

Word lid van Hulp bij Onderzoek  Stel vragen en krijg antwoord van experts

Afspraak maken?

Neem (tijdens kantoortijden!) telefonisch contact met ons op. Zo mogelijk helpen we je meteen, maar mocht het niet uitkomen, dan maken we een afspraak.


Bel: 050 - 542 2163


of mail naar: mail@hulp-bij-onderzoek.nl

We wensen je heel veel succes met je onderzoek!

Kwartaalkaart

€ 33,-
3 maanden toegang tot:


alle video's over methodologie

alle video's over statistiek

alle video's over SPSS

alle papers met handleidingen


stel je vragen en

krijg antwoord van experts

Semesterkaart

€ 42,-

6 maanden toegang tot:


alle video's over methodologie

alle video's over statistiek

alle video's over SPSS

alle papers met handleidingen


stel je vragen en

krijg antwoord van experts

Jaarkaart

€ 60,-

12 maanden toegang tot:


alle video's over methodologie

alle video's over statistiek

alle video's over SPSS

alle papers met handleidingen


stel je vragen en

krijg antwoord van experts

Missie

Ik vind het belangrijk dat jij goed onderzoek kunt verrichten, want

met goed onderzoek krijg je betere informatie.

Met betere informatie kun je betere beslissingen maken.

Met betere beslissingen, kun je een betere (mooiere, schonere, vriendelijkere ...) wereld maken.

Ik help je graag.