Variantieanalyse

Naar Hulp bij SPSS

Variantieanalyse (ANOVA)

Om na te gaan of groepen van elkaar verschillen, wordt vaak gekeken naar het gemiddelde. Als de gemiddelden van elkaar verschillen, zegt men dat de groepen van elkaar verschillen. De t-toets gebruik je om de gemiddelden van twee groepen met elkaar te vergelijk. De ANOVA (ANalysis Of VAriance of op zijn Nederlands variantieanalyse) is een toets die wordt gebruikt om na te gaan of er een verschil is tussen de gemiddelden van drie of meer groepen.


Voorbeelden van vraagstellingen waarvoor je variantieanalyse moet gebruiken zijn:

    1) Zijn Nederlanders, Belgen en Fransen gemiddeld genomen even lang?

    2) Is de aardappeloogst rijker op zandgrond, kleigrond of veengrond?

    3) Is de tevredenheid over de zorg beter in gemeente A, B of C?


Niet alleen is het belangrijk dat er 3 of meer groepen worden onderscheiden, maar ook dat de afhankelijke variabele een continue verdeling heeft. Dat zal bij de eerste twee van de hierboven gegeven voorbeeld-vragen zeer waarschijnlijk wel het geval zijn, maar bij de derde is het twijfelachtig. Als je tevredenheid hebt gemeten op een 5-punts Likertschaal niet - in dat geval zou je de Mann-Whitney toets moeten gebruiken - maar als het een samengestelde variabele is vermoedelijk weer wel. Daarom is het erg belangrijk om te weten met wat voor variabelen je te maken hebt. Dat is ook bepalend voor welke toets je mag gebruiken. Je leest hier meer over in het white paper Welke toets mag/moet je gebruiken.


Het is ook ged om even vast te stellen of je geen uitbijters in je data hebt zitten, want een uitbijter kan het gemiddelde van een groep heel erg veranderen en daardoor de uitkomst erg beïnvloeden. Meer hierover lees je in het Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek.


Tot zover het verhaal over de ANOVA zonder ons druk te maken om de rekentechniek. Daar zou je wel iets van moeten weten om variantieanalyse goed te begrijpen. Niet dat je dat nou helemaal moet doorgronden, maar het is wel handig om daar iets van te weten zodat je de uitkomsten uit de analyses beter kunt interpreteren. In onze video's gaan we daar uitgebreid op in.

Video's over variantieanalyse

Het rekenwerk voor het uitvoeren van een variantie analyse is op zich niet zo moeilijk maar het is wel belangrijk om er even het 'koppie erbij te houden' omdat er nogal wat details zijn. Hoe het rekenwerk gaat, leggen we je uit in de video bij Hulp bij statistiek.


Hoe je een ANOVA in SPSS uitvoert zie je in onze video van Hulp bij SPSS. Dat kan daar zelfs op drie manieren.


Zie ook:

SPSS-ANOVA

t-toets

Kruskal-Wallis toets

Hulp nodig?

24/7 online hulp

Met een kwartaal-, semester- of jaarkaart heb je toegang tot een grote schat aan informatie:


Word lid van Hulp bij Onderzoek  Video's over onderzoek en methodologie

Word lid van Hulp bij Onderzoek  Video's over statistiek

Word lid van Hulp bij Onderzoek  Video's over SPSS

Word lid van Hulp bij Onderzoek  Papers met handleidingen

Word lid van Hulp bij Onderzoek  Stel vragen en krijg antwoord van experts

Word lid van Hulp bij Onderzoek  Leg contact met hulpdiensten

Persoonlijke hulp

Neem (tijdens kantoortijden!) telefonisch contact met ons op. Zo mogelijk helpen we je meteen, maar mocht het niet uitkomen, dan maken we een afspraak.


Bel: 050 - 542 2163


of mail naar: mail@hulp-bij-onderzoek.nl

We wensen je heel veel succes met je onderzoek!


Statistiek is niet moeilijk (als je weet hoe het moet).

Neem een kwartaal-, semester- of jaarkaart en krijg meteen toegang tot al onze video's over methodologie, statistiek en SPSS.

Vanaf € 5,- per maand

Kwartaalkaart

Kort maar krachtig

€ 33,-

3 maanden toegang tot:


alle video's over methodologie

alle video's over statistiek

alle video's over SPSS

alle papers met handleidingen


stel je vragen in de community

krijg antwoord van experts


leg contact met onze experts


Slechts € 11,- p/m

Semesterkaart

Is dit genoeg voor je scriptie?

€ 42,-

6 maanden toegang tot:


alle video's over methodologie

alle video's over statistiek

alle video's over SPSS

alle papers met handleidingen


stel je vragen in de community

krijg antwoord van experts


leg contact met onze experts


Slechts € 7,- p/m

Jaarkaart

Veilige keuze

€ 60,-

12 maanden toegang tot:


alle video's over methodologie

alle video's over statistiek

alle video's over SPSS

alle papers met handleidingen


stel je vragen in de community

krijg antwoord van experts


leg contact met onze experts


Slechts € 5,- p/m

Missie

Ik vind het belangrijk dat jij goed onderzoek kunt verrichten, want

met goed onderzoek krijg je betere informatie.

Met betere informatie kun je betere berslissingen maken.

Met betere beslissingen, kun je een betere (mooiere, schonere, vriendelijkere ...) wereld maken.

Ik help je graag.