Wat zeggen anderen over de boeken van Foeke van der Zee?

(FZ: Als je dit geen positieve reacties vindt, eet ik mijn pet op!)

Drs. Gerard van Meurs, methodoloog bij GfK:

"Foeke is er in geslaagd een bijzonder leesbaar boek te schrijven over wat er zoal komt kijken bij het uitvoeren van onderzoek. Hij beschrijft de uitvoering van onderzoek in 8 fasen die stap voor stap worden beschreven. Een prima boek voor studenten, maar even goed voor personen die in hun werk te maken hebben met de uitvoering van onderzoek."

Dr. L. Olivier, oud ombudsman onderzoek bij de MOA:

"Een indrukwekkende prestatie. Leest makkelijk weg en raakt de kern. Ik denk dat dit boek een lege plek in het veld van Nederlandstalige marktonderzoekboeken invult."

Drs. H. Lubberding, docent Research Methods en afstudeerbegeleider, TMO Fashion Business School:

"In het boek van Foeke van der Zee wordt het onderzoeksproces op een voor studenten zeer toegankelijke en begrijpelijke manier uitgelegd. Van der Zee laat zien dat goed onderzoek doen meer is dan het even opstellen van een vragenlijstje, online wat response verzamelen en daar een aardig verhaaltje over schrijven. Het belang van een goede voorbereiding, een juiste onderzoeksopzet en (pas daarna) de constructie van een adequate vragenlijst wordt met een aantal praktische voorbeelden benadrukt.

Al met al een handzaam boek dat ik in het kader van onderzoek doen in HBO-onderwijs zeker kan aanbevelen."

"Goed boek zeg! Zou zo maar eens een bestseller kunnen worden!"

Prof. Dr. H. van Herk, Professor of Cross-Cultural Marketing Research, voorzitter MOA Sectie Onderwijs:

"Het is duidelijk dat Foeke van der Zee jarenlange ervaring heeft in het uitleggen van methoden en technieken van onderzoek. Hij weet waar studenten moeite mee hebben bij het doen van onderzoek, legt methodologie op een goede en begrijpelijke manier uit en weet onnodig jargon te vermijden. De checklist aan het einde van het boek is erg goed, ik zie deze als een “must-use” niet alleen voor studenten, maar ook voor meer ervaren onderzoekers." (Lees het hele voorwoord >>>)

Sipke Wagenaar BBA, medewerker Klantcontactcentrum van de gemeente Harlingen:

"Op een begrijpelijke manier wordt een stevige structuur neergezet voor het doen van onderzoek in marketing en management. Het boek is goed leesbaar en kan als leidraad door zowel beginnende als gevorderde onderzoekers gebruikt worden. Het helpt je de weg naar je einddoel te vinden."

Boek voor Onderzoek in Marketing en Management

Peter Brons, student bezig met zijn masterthesis:

"Het boek bevat een helder beschreven methodiek wat prima te gebruiken is als studieboek en naslagwerk om tijdens je onderzoek te gebruiken."

Wilco van Gool, onderzoeksdocent Academy for Leisure, NHTV Internationale Hogeschool Breda:

"Een compleet en toegankelijk boek voor de HBO-student. Het beschrijft het onderzoeksproces van A tot Z op een heldere wijze, inclusief een handige checklist die de student tijdens het afstudeerproces goed kan gebruiken.


Op één punt ben ik niet eens met de auteur, als hij beweert 'dat je met kwalitatief en kwantitatief onderzoek dezelfde diepgang kunt bereiken'. Je kunt inderdaad dezelfde vragen stellen, maar tijdens een diepte-interview kun je, door goed door te vragen, toch dieper tot de kern komen."

Marten Berghuis, student:

"Mijn complimenten voor de heldere en doeltreffende manier van uitleggen over onderzoek in uw boek dat ik recent heb ontvangen. Het is erg prettig om te lezen en ik verwacht er veel profijt van te hebben."

Alexander Eberlei, student:

"Ik wil u enorm bedanken voor de snelle levering en service. Het boek bevalt me ook zeer goed, vooral omdat u zeer specifiek ingaat op bepaalde onderwerpen. Zo heeft uw boek een veel betere beschrijving van begrippen als betrouwbaarheid en validiteit en gaat u hier mooi diep op in."

"Gewoon een heel goed studieboek, dat je gelezen moet hebben voordat je aan je bachelor- of masterthesis begint."

Ellen Kostermans, docent Marktonderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam:

"Een prettig en bruikbaar boek met goede, sprekende voorbeelden. Heel verfrissend om in een dergelijke uitgave extra te benadrukken dat het onderzoek niet het probleem gaat oplossen. Onderzoek levert immers slechts de informatie aan om onderbouwd een beslissing te kunnen nemen. Foeke zet dat in deze uitgave heel helder uiteen. Mijn toevoeging: zullen we dan met elkaar dan ook het woord 'probleemstelling' in de ban doen en massaal over stappen naar 'centrale vraag'?"

Jos Stolwijk, docent gedragswetenschappen en onderzoek bij Verpleegkunde (Windesheim):

"Onze studenten waarderen de heldere didactiek van het boek, mede door de sterke relatie die gelegd wordt met de beroepspraktijk in de aanvullende opdrachten."

Yoram Levi, docent onderzoeksvaardigheden bij Verpleegkunde (Windesheim):

"Wij zijn zeer tevreden met je boek."

Boek over Onderzoek in Marketing en Management

Tjalling de Boer, marktonderzoeker en docent onderzoeksmethodologie:

“Methodologie voor Onderzoek in Marketing en Management is een duidelijke handleiding voor onderzoekers. In het boek wordt in heldere taal uitgelegd welke stappen een onderzoeker moet nemen bij het uitvoeren van een onderzoek. Iedere stap wordt duidelijk beschreven en geïllustreerd met een aantal voorbeelden. Een aanrader voor studenten en startende onderzoekers."

Dr. Willem Koetsenruijter, docent/onderzoeker aan de opleiding Journalistiek & Nieuwe Media van de Universiteit Leiden:

"Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek is een breed en zeer volledig boek dat vooral voor beginnende studenten in de sociale wetenschappen een welkome inleiding in methodologie is. Van der Zee is een geduldig uitlegger die in zeer begrijpelijke taal de fundamenten van ons mooie vak aan de man brengt. De opdrachten aan het eind van ieder hoofdstuk maken het boek geschikt voor cursorisch gebruik. Dat het in het Nederlands is, vind ik zeker voor bachelor en hbo-studenten echt een voordeel."

Dr. Helene Andrea, senior wetenschappelijk medewerker in de GGZ:

"Een begrijpelijk en toegankelijk boek met bruikbare handvatten voor beginnende onderzoekers."

Dr. Odin van der Stelt, oud-docent M&T:

"Het boek ‘Methodologie voor sociaalwetenschappelijk onderzoek’ van Foeke van der Zee biedt de lezer een gedegen raamwerk en praktische handvatten voor het opzetten, uitvoeren, analyseren en rapporteren van onderzoek op het gebied van de sociale wetenschappen. Door de inhoudelijke kwaliteit en de heldere schrijfstijl is dit boek een waardevolle bron van informatie voor iedereen die een duidelijk beeld wenst te krijgen van de methoden en technieken die gebruikt worden in sociaalwetenschappelijk onderzoek."

Als je het stappenplan in dit boek volgt, kan onderzoek niet mislukken!

Jolita Borgers, student psychologie:

"Ter voorbereiding voor de module OPE aan de OU volgde ik de tips over tabellen en literatuur in dit boek. Met dit boek zette ik de puntjes op de ’i’ in mijn onderzoeksverslag. Resultaat cijfer: een acht!"

In een persoonlijke mail: "Ik vind het een erg overzichtelijk en helder boek. Ben er blij mee."

Mariëtte, student:

"Het boek heb ik zeer zeker al gebruikt. Veel beter boek dan het boek dat ik op mijn opleiding heb gekregen. Beter leesbaar en heel duidelijk."

Menno, student:

"Ik ben blij met je boek, ben er nog niet helemaal doorheen, maar je legt dingen heel duidelijk uit zodat ik ermee aan de slag kan.

Ik vind het een verrijking van de bestaande hoeveelheid boeken over onderzoek. Kwalitatief hoogstaand."

Dorette Smits, student onderwijskunde:

"Wat zijn de boeken die jij hebt geschreven duidelijk! Super goed leesbaar, blij mee."

Methodologie voor onderzoek in de Marketing en Management


Zeer toegankelijk en begrijpelijk!

€ 39,50

Methodologie voor Sociaalwetenschappelijk

onderzoekWat zijn jouw boeken helder!

€ 39,50

Methodologie voor onderzoek in Zorg, Welzijn en Hulpverlening


Gedegen en praktisch!

€ 39,50

Methodologie voor onderzoek in de VerpleegkundeWij zijn dik tevreden met dit boek!

€ 19,50

Levering binnen 2 werkdagen

Je krijgt het boek twee weken op zicht en betaalt met de meegezonden factuur.

Als je het boek toch niet goed genoeg vindt, stuur je het ongeschonden terug.

(Dat iemand een boek terug stuurt komt gelukkig uiterst zelden voor.)