Cursus Statistiek
voor je thesis, wetenschappelijk artikel of dissertatie

Informatie over onze Cursus Toegepaste Statistiek

Met deze Cursus Statistiek wordt
data-analyse een makkie!

Vind je statistiek moeilijk? Denk je dat je het nooit zult leren? Nou, dan heb je het mis. Statistiek is eigenlijk heel erg makkelijk. Als je eenmaal door hebt waar het om draait, is statistiek een fluitje van een cent.


Je ziet er misschien als een berg tegenop en misschien hebben ze altijd tegen je gezegd dat je moeite hebt met rekenenen. Dan kan ik je nu vertellen dat je niet hoeft te kunnen rekenen om toch een goede statisticus te zijn. Al het rekenwerk laten we aan computers over. Als je kunt vaststellen dat 0,03 kleiner is dan 0,05 kun je ook statistiek leren.

Cursus Toegepaste Statistiek

Cursus Toegepaste Statistiek

Natuurlijk komt er wel enig rekenwerk in statistiek voor. De gegevens die je hebt verzameld, stop je in een formule. Daar komt een getalletje uit. Dat getalletje ga je vergelijken met een getal in een tabel. Is dat alles? Ja, meer is het niet.


Wat je wel moet weten is welke formule je moet gebruiken. En het is ook wel handig als je een beetje weet hoe het rekenwerk er aan toegaat, maar de finesses hoef je niet te kennen om toch een goede statisticus te zijn.


In deze video's leer je hoe het aan moet pakken. En zodra je door hebt hoe het zit, zal je nooit meer zeggen dat statistiek moeilijk is.

Voor alle duidelijkheid, dit is een cursus toegepaste statistiek. We gaan het dus niet hebben over het trekken van knikkers uit vazen, over permutaties en combinatie. Daarvoor moet je elders zijn.


In deze video's leren we je hoe de statistische analyses werken zodat je dat probleemloos kunt toepassen in je thesis of afstudeeronderzoek, of misschien eerder al: tijdens je studie om een tentamen te halen.

Het volledige overzicht van onze

Cursus Statistiek:

Je kunt de video's van de eerste tot de laatste bekijken, dan heb je een cursus statistiek, maar je kunt ook elke video los bekijken waarin je leert een bepaalde toets uit te voeren.

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Variabelen

Je moet weten welke variabelen er zijn, omdat je anders niet kunt bepalen welke statistische toets je er mee mag uitvoeren. In deze video leer je hoe je dat doet >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Het betrouw-baarheidsinterval

De gegevens uit de respons zijn indicatoren voor de situatie in de populatie. Omdat je het nooit zeker weet bereken je het betrouwbaarheidsinterval >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De statistische toetsprocedure

Het toetsen in de statistiek gaat wereldwijd op dezelfde manier. Als je een keer weet hoe het gaat, kun je het altijd en overal toepassen. Zo doe je dat >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Verdelingen

Een resultaat uit een berekening ga je vergelijken met een theoretische verdeling. Er zijn 4 veelvuldig gebruikte verdelingen in de statistiek. Daarom hebben we van elke verdeling een eigen video gemaakt >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Welke statistische toets moet je gebruiken

Als je weet welke variabelen je hebt (video 1), hoe de toetsprocedure werkt (video 3) en welke theoretische verdelingen er zijn (video 4) kun je bepalen welke toets je moet hebben. Hoe dat gaat, leer je in deze video.  Je krijgt het paper Welke statistische toets mag/moet ik gebruiken? er gratis bij >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De t-toets voor een afwijking van een norm

Deze toets kun je heel goed gebruiken voor het toetsen van representativiteit >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De t-toets voor groepen

Deze toets wordt heel veel gebruikt in de statistiek. Er zijn twee t-toetsen. In deze video leer je wat de verschillen zijn en waar je op moet letten bij de keus voor de ene dan wel de andere toets >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De t-toets voor kenmerken

Dit is de gepaarde t-toets en wordt gebruikt voor het vergelijken van twee gemiddelden van kenmerken. In deze video leer je de rationale achter deze toets en hoe de berekeningen gaan >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Variantieanalyse

Een variantieanalyse of kortweg een ANOVA, is een uitbreiding van de gewone t-toets voor het toetsen van een verschil tussen twee gemiddelden. Het rekenwerk gaat wel heel anders >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Variantieanalyse voor gepaarde waarnemingen

Het rekenwerk voor een RM-ANOVA is vergelijkbaar met een gewone ANOVA. (In SPSS hebben ze het echter heel erg moeilijk gemaakt, maar daar gaat deze video niet over). In deze video leer je de rationale achter deze toets >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De Mann-Whitney toets

De Mann-Whitney toets is een toets voor het vergelijken van data op ordinale niveau. Het rekenwerk gaat echter geheel anders. In deze video leer je hoe dat gaat en hoe je het resultaat interpreteert >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De Kruskal-Wallis toets

De Kruskal-Wallis toets is een analyse van drie of meer kenmerken die gemeten zijn op ordinaal niveau. Het rekenwerk gaat geheel anders dan in de variantieanalyse. In deze video leer je hoe dat gaat en hoe je het resultaat interpreteert >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De Wilcoxon-toets

De Wilcoxon-toets pas je toe als je twee kenmerken die beide zijn gemeten op ordinaal niveau met elkaar wilt vergelijken. In deze video leer je hoe dat gaat >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De Friedman-toets

De Friedman-toets pas je toe als je drie of meer kenmerken die  gemeten zijn op ordinaal niveau met elkaar  vergelijkt. In deze video leer je hoe dat gaat >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Chikwadraattoets voor kruistabellen

Als je twee nominale (of ordinale) variabelen tegen elkaar hebt uitgezet, kun je nagaan of de verdeling (redelijk) evenwichtig is of dat er statistisch significante verschillen of samenhang in zit. Daarvoor gebruik je de chikwadraattoets >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Chikwadraattoets voor een reeks

Deze toets gebruik je om een bepaalde verdeling in een nominaal of ordinaal gemeten variabele zit. Het rekenwerk is relatief eenvoudig.

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Productmoment correlatie

De productmoment correlatie van Pearson, is het hart van alle statistische analyses. Het is de basis voor (multipele) regressieanalyse. Sterker nog, die twee zijn grotendeels aan elkaar gelijk >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Rangcorrelatie van Spearman

Als je te maken hebt met ordinale data dan kun je de pm-correlatie eigenlijk niet uitvoeren. Het alternatief is de rangcorrelatie van Spearman. Overigens wordt daar weer commentaar op geleverd en zou het beter zijn om Kendalls tau te berekenen >>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Kendalls tau

Kendalls tau is relatief lastig te berekenen. In deze video leer je hoe dat moet >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Phi-coëfficiënt en Cramèrs V

Dit zijn twee maten voor het bepalen van de samenhang tussen twee variabelen op nominaal niveau. De phi-coëfficiënt geldt voor een 2x2 tabel en Cramèrs V voor alle andere tabellen >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Factoranalyse

In deze video leer je de rationale achter een factoranalyse. Het rekenwerk leggen we je niet uit, want dat is vrij lastig. Wel bespreken we bepaalde vormen van rotatie en wat je beter wel en beter niet kunt doen >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Betrouwbaarheid en Cronbachs alfa

Cronbachs alfa is een maat voor samenhang tussen meerdere items. Hoe hoger die samenhang tussen de items, hoe betrouwbaarder de schaal. In deze video leggen we uit hoe het werkt en hoe je voor een hogere Cronbachs alfa kunt zorgen >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Univariate regressieanalyse

In deze video leer je hoe regressieanalyse en correlatie (die van de Pearson) met elkaar samenhangen. Eigenlijk zijn het twee maten voor hetzelfde >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Multipele regressie

In plaats van een één op é´´n relatie (univariate regressie) gaan we in deze video in op de vele op een (multipele) regressie. In plaats van de r komt nu de nadruk te liggen op R2 >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Regressieanalyse met dummy's

Regressieanalyses mag alleen worden uitgevoerd met continue data. Dummy's kun je ook makkelijk opnemen als het om voorspellers gaat. Als de afhankelijke variabele een dummy is, moet je een vorm van logistische regressie uitvoeren >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Moderatie

Moderatie wil zeggen dat er een interactie is tussen twee voorspellende variabelen. Of dat er is, kun je met een specifieke vorm van regressieanalyse vaststellen >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Mediatie

Mediatie houdt in dat de invloed van een voorspellende variabele teniet wordt gedaan door een betere verklarende variabele. Dit kun je toetsen door het uitvoeren van een aantal separate regressieanalyses >>>

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De steekproefgrootte vaststellen

De optimale steekproefgrootte kan bepaald worden door na te gaan wanneer er een statistisch significant verschil ontstaat. In deze video leer je hoe je dat kunt bepalen >>>

Het mooie van deze cursus is dat hij modulair is opgebouwd. Je hoeft dus niet bij de eerste video te beginen en dan verder kijken tot de laatste. Welnee. Je kunt de onderdelen eruit pikken die voor jou op dat moment van belang zijn. Dat noemt men cherry-picking.


Deze cursus statistiek is volledig gebaseerd op zelfstudie.  Maar mocht je toch nog een vraag hebben, dan kun je die stellen in de community en krijg je - meestal binnen 24 uur - antwoord van een van onze experts.

Gratis kunnen we het niet maken
(dat snap je vast wel),

wel zo goedkoop mogelijk.

Statistische analyses zijn gemakkelijk
 (als je weet hoe het toetsen gaat)

Maandkaart

Statistiek

Kwartaalkaart

Statistiek

Jaarkaart

Statistiek

Ervaar de vrijheid en het gemak van onze cursussen:

Cursus Toegepaste Statistiek voor je onderzoek

Je kunt de video's bekijken op het moment dat het jou uitkomt.

Cursus Toegepaste Statistiek voor je onderzoek

Je hoeft nergens naar toe, dus geen reistijd, geen files of ander oponthoud.

Cursus Toegepaste Statistiek voor je onderzoek

Je kunt de video's overal bekijken, dus thuis achter je bureau of op de bank, op school of universiteit, op je stageadres of werkplek. Waar je ook bent, zolang je maar een internetverbinding hebt.

Cursus Toegepaste Statistiek voor je onderzoek

Je bepaalt je eigen tempo en je eigen programma. Je bekijkt datgene wat je nodig hebt. Je bent niet gebonden aan wat de docent heeft voorbereid en je bent niet gebonden aan medestudenten die sneller of langzamer door de stof willen.

Cursus Toegepaste Statistiek voor je onderzoek

Je kunt een video stopzetten om notities te maken, of even achteruit zetten als je aandacht even verslapte. Als je er klaar voor bent, ga je verder.

Inschrijven is gemakkelijk:

Super cursussen over onderzoek, statistiek en SPSS

STAP 1

Maak een keuze voor een periode: een maand, een kwartaal of een jaar.

Super cursussen over onderzoek, statistiek en SPSS

STAP 2

Bij betalen maak je meteen een account aan. Et voila! That's it!

Cursus Toegepaste Statistiek

Wil je meer weten?

Ik denk dat ik een hele mooie en toegankelijke Cursus Statistiek heb gemaakt. Heel veel mensen heb ik er al blij mee gemaakt. En daar word ik dan weer blij van.


Mocht je nog iets willen weten, neem dan gerust contact op. Ik help mensen graag.