Basiscursus Statistiek en SPSS

Statistiek en SPSS zijn niet moeilijk. In deze cursus met veel persoonlijke aandacht heb je het zo onder de knie.

Denk jij dat statistiek en SPSS moeilijk zijn? Dat je het nooit zult leren? Dan heb je of verkeerd les gehad, of hebben ze je ingepeperd dat het vreselijk moeilijk is. Of allebei. Maar eigenlijk zijn statistiek en SPSS helemaal niet moeilijk. Zodra je de basis goed onder de knie hebt, is het super makkelijk.


In deze cursus help ik je van je angst af. In 12 lessen leg ik je haarfijn uit wat statistiek is en hoe je de statistische analyses uitvoert in SPSS.


Na elke les maak je opdrachten die door mij persoonlijk worden nagekeken. En als je iets niet meteen snapt, dan leg ik het nog een keer uit maar dan  in andere woorden.

Foeke van der Zee - docent Basiscursus Statistiek en SPSS
Super cursussen over onderzoek, statistiek en SPSS

Tijdens mijn studie heb ik het vak statistiek natuurlijk ook gevolgd, maar ik begreep het niet goed. Na het volgen van deze cursus ben ik e.e.a. veel beter gaan begrijpen.

De combi van theorie en het laten zien hoe dit in SPSS werkt, heeft mij veel geleerd. De opdrachten die bij de lessen horen (waarbij je zelf moet nadenken over een onderzoeksvraag/hypothesen/SPSS uitvoer/interpretatie) waren van grote meerwaarde.


Al met al vind ik statistiek nu minder moeilijk en voelt het voor mij niet langer als een hindernis, maar als een hulpmiddel.

 

Hartelijke groet,


Anja Bussink

Hoe is deze online cursus opgebouwd?

In totaal zijn er 12 lessen:

Kenmerken van variabelen + gegevens inlezen in SPSS + frequenties

In deze les leer je de basisvaardigheden. Dat zijn: wat is een variabele en hoe kun je die beschrijven.

Steekproef en populatie + betrouwbaarheid + z-verdeling

Als je iets wilt zeggen over de populatie op basis van een steekproef, dan hou je meestal een slag om de arm. Dat doe je door het betrouwbaarheidsinterval te berekenen.

Het toetstheorema van Fisher + t-toets voor een standaard + t-verdeling

In deze les leggen we uit hoe het statistisch toetsen gaat. We beginnen met een eenvoudige statistische toets om je te laten wennen aan de manier van denken in de statistiek.

Productmoment correlatie

Correlatierekening wordt vaak als de kern van statistiek genoemd. Het is de basis voor alle andere statistische toetsen.

Overige maten voor samenhang: Spearmans r, Kendalls tau en Cramèrs V

De productmoment correlatie mag je alleen uitvoeren als je continue data (interval of ratio niveau, zie les 1) hebt. Heb je data op een ander niveau, dan moet je een andere maat voor samenhang gebruiken. Welke dat zijn leggen we hier uit.

De t-toets voor twee groepsgemiddelden

Dit is een heel veel gebruikte toets. We leggen uit wanneer je die mag gebruiken, hoe het rekenwerk gaat en hoe je dat uitvoert in SPSS.

Variantieanalyse (ANOVA) + F-verdeling

Dit is een uitbreiding van de t-toets. In plaats van de t-verdeling moet je nu gebruik maken van de F-verdeling. We leggen het in simpele woorden uit zodat je het begrijpt en kunt uitvoeren.

Kruistabellen + chikwadraat-toets + chikwadraat-verdeling

Voor het analyseren van nominale data maak je vaak kruistabellen. Met de chikwadraattoets ga je na of er verschillen zijn tussen de verdelingen van de categorieën.

De t-toets voor twee kenmerken (gepaarde metingen)

In plaats van twee groepen (zie de les over de t-toets hierboven) kun je ook twee kenmerken met elkaar vergelijken. Hoe dat gaat leggen we in deze les uit.

Anova voor herhaalde metingen

Dit is een uitbreiding van de t-toets voor twee kenmerken (gepaarde metingen).

Mann-Whitney toets en Kruskal-Wallis toets

Dit zijn twee toetsen die vergelijkbaar zijn met de t-toets voor groepen en de ANOVA. Er gelden wel andere voorwaarden en het rekenwerk gaat ook heel anders. Dat leggen we in deze les uit.

De Wilcoxon-toets en de Friedman-toets

Dit zijn twee toetsen die je mag toepassen als je de t-toets voor kenmerken respectievelijk de ANOVA voor herhaalde metingen niet mag uitvoeren.

Met deze cursus leg je een stevige basis om als praktiserend onderzoeker aan de slag te gaan.

Wat zijn de voordelen van deze online cursus t.o.v. klassikaal les?

  • Alle lessen staan online. Je hoeft dus nergens naar toe, dus geen extra reistijd en reiskosten.
  • Je kunt de lessen volgen op het moment dat het jou uitkomt, dus ook ’s avonds laat, tijdens de pauze, of tijdens een treinreis.
  • Je kunt het hele jaar door beginnen.
  • Je kunt de lessen herhalen zo vaak je maar wilt. Een docent voor de klas legt het maar één keer uit, en snap je het niet meteen dan heb je dikke pech (soms krijg je extra hulp, maar meestal komt dat te laat om de rest van de les te kunnen volgen).
  • Bij iedere les zitten vragen en opdrachten over de stof. Jouw antwoorden worden gewoonlijk binnen 1 week nagekeken zodat je snel feedback krijgt over de mate waarin je de stof beheerst.
  • De feedback is zodanig van aard dat je jouw fouten begrijpt en ze in een volgende les niet meer hoeft te maken.
  • Aan het eind van de cursus krijg je een getuigschrift. Daar zit ook de cijferlijst per les bij en een gemiddelde cijfer. (Dat is handig voor het geval je aan moet tonen dat je een minor o.i.d. hebt gevolgd.)
  • Je kunt vragen stellen aan een ervaren docent / onderzoeker. De docent zal je uitnodigen voor een overleg als hij merkt dat je de stof niet goed begrijpt. Het is echt onze bedoeling dat je het vak goed leert.

Super cursussen over onderzoek, statistiek en SPSS
Foeke, ik heb met plezier je lessen statistiek gevolgd. Jouw manier van uitleggen is uniek: je maakt de stof niet alleen begrijpelijk maar op een of andere manier wordt het nog leuk ook!
Paddy

Misschien denk je "Dat zal wel duur zijn! Kan het niet wat goedkoper?"

Zo duur is het eigenlijk niet, want de prijs wordt grotendeels bepaald door die persoonlijke (individuele) begeleiding.

Als je denkt dat je het ook wel zonder hulp kunt, kies dan voor de losse video-tutorials. Je moet het dan wel helemaal alleen doen (maar je kunt wel vragen stellen via de menubalk).

Onze prijs en inschrijven

Voor slechts € 595,- krijg je toegang tot deze cursus.

Eventueel probeer je het eerst uit. Als je binnen twee weken de eerste les hebt gedaan en erachter komt dat het niks voor je is, krijg jij je geld terug.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op als je meer informatie wenst. We helpen je graag.


Bel: 050 – 542 2163, of mail: mail@hulp-bij-onderzoek.nl

Super cursussen over onderzoek, statistiek en SPSS
Dit is een online cursus, met veel persoonlijke aandacht.


Ik heb de korte lijntjes met Foeke (bijv. als ik vastliep) en de extra uitleg die hij gaf als dat nodig was, zeer gewaardeerd. Daarnaast vond ik het een groot pluspunt dat hij altijd bereid was met mij mee te denken over mijn eigen onderzoeksopzet. Eigenlijk is een expert als Foeke, die je laagdrempelig kunt bevragen, onontbeerlijk bij een dergelijke cursus. Daarom heeft deze cursus wat mij betreft de absolute voorkeur boven bijvoorbeeld een volledige zelfstandige methode via een boek.


Verder beviel het mij goed dat ik de cursus in mijn eigen tempo en op de momenten die voor mij goed uitkwamen, kon doen. Dat vind ik het grote voordeel t.o.v. vast ingeplande lessen. Het vergt uiteraard wel wat discipline. Daarbij hielpen de wekelijkse mails met informatie over allerlei aan statistiek gerelateerde onderwerpen goed. Die zorgden ervoor dat ik de cursus niet kon “vergeten” en dat ik aan de bak moest.


Al met al een zeer leerzame cursus die ik met een mooi cijfer heb mogen afronden. Ik kijk er nu naar uit alle kennis en vaardigheden die ik heb opgedaan in te zetten in mijn eigen praktijkonderzoek. Dat ik bij vragen/twijfels nog altijd even contact op kan nemen met Foeke, geeft mij een gerust gevoel.


Amber Oomen