arrow_drop_up arrow_drop_down

Basiscursus Statistiek en SPSS

Ben jij de basis over statistiek en SPSS vergeten of heb je daar nooit goed les in gekregen? Dan is onze Basiscursus Statistiek en SPSS precies iets voor jou.


In 37 videos, verdeeld over 12 lessen leggen we je haarfijn uit wat statistiek is en hoe je de statistische analyses uitvoert in SPSS. Je leert de fundamenten van statistiek: wanneer is een verschil groot genoeg, wat is statistisch significantie, welke toets moet je gebruiken, hoe gaat het toetsen in zijn werk?


Na elke les maak je opdrachten die door een ervaren docent/onderzoeker wordt nagekeken. Je kunt ook bij hem terecht als je iets niet meteen snapt. Dan legt hij het nog een keer uit maar dan wel in eigen woorden.

Wat zijn de voordelen van deze online cursus t.o.v. klassikaal les?

  • Je hoeft nergens naar toe, dus geen extra reistijd en reiskosten.
  • Je kunt de lessen volgen op het moment dat het jou uitkomt, dus ook ’s avonds laat, tijdens de pauze, of tijdens een treinreis.
  • Je kunt het hele jaar door beginnen.
  • Je kunt de lessen herhalen zo vaak je maar wilt. Een docent voor de klas legt het maar één keer uit, en snap je het niet meteen dan heb je pech (soms krijg je extra hulp, maar meestal komt dat te laat om de rest van de les te kunnen volgen).
  • Bij iedere les zitten vragen en opdrachten over de stof. Jouw antwoorden worden gewoonlijk binnen 5 werkdagen nagekeken zodat je feedback krijgt over de mate waarin je de stof beheerst.
  • Aan het eind van de cursus krijg je een getuigschrift. Daar zit ook de cijferlijst per les bij en een gemiddelde cijfer. (Dat is handig voor het geval je aan moet tonen dat je een minor o.i.d. hebt gevolgd.)
  • Je kunt vragen stellen aan een ervaren docent / onderzoeker. De docent zal je uitnodigen voor een overleg als hij merkt dat je de stof niet goed begrijpt. Het is echt onze bedoeling dat je het vak goed leert.

Als je deze lessen hebt gevolgd, heb je een stevige basis gelegd

om als praktiserend onderzoeker aan de slag te gaan.

Hoe is deze online cursus opgebouwd?

In totaal zijn er 12 lessen:

Kenmerken van variabelen + gegevens inlezen in SPSS + frequenties

In deze les leer je de basisvaardigheden. Dat zijn: wat is een variabele en hoe kun je die beschrijven.

Steekproef en populatie + betrouwbaarheid + z-verdeling

Als je iets wilt zeggen over de populatie op basis van een steekproef, dan hou je meestal een slag om de arm. Dat doe je door het betrouwbaarheidsinterval te berekenen.

Het toetstheorema van Fisher + t-toets voor een standaard + t-verdeling

In deze les leggen we uit hoe het statistisch toetsen gaat. We beginnen met een eenvoudige statistische toets om je te laten wennen aan de manier van denken in de statistiek.

Productmoment correlatie

Correlatierekening wordt vaak als de kern van statistiek genoemd. Het is de basis voor alle andere statistische toetsen.

Overige maten voor samenhang: Spearmans r, Kendalls tau en Cramèrs V

De productmoment correlatie mag je alleen uitvoeren als je continue data (interval of ratio niveau, zie les 1) hebt. Heb je data op een ander niveau, dan moet je een andere maat voor samenhang gebruiken. Welke dat zijn leggen we hier uit.

De t-toets voor twee groepsgemiddelden

Dit is een heel veel gebruikte toets. We leggen uit wanneer je die mag gebruiken, hoe het rekenwerk gaat en hoe je dat uitvoert in SPSS.

Variantieanalyse (ANOVA) + F-verdeling

Dit is een uitbreiding van de t-toets. In plaats van de t-verdeling moet je nu gebruik maken van de F-verdeling. We leggen het in simpele woorden uit zodat je het begrijpt en kunt uitvoeren.

Kruistabellen + chikwadraat-toets + chikwadraat-verdeling

Voor het analyseren van nominale data maak je kruistabellen. Met de chikwadraat toets ga je na of er verschillen zijn tussen de verdelingen van de categorieën.

De t-toets voor twee kenmerken (gepaarde metingen)

In plaats van twee groepen (zie de les over de t-toets hierboven) kun je ook twee kenmerken met elkaar vergelijken. Hoe dat gaat leggen we in deze les uit.

Anova voor herhaalde metingen

Dit is een uitbreiding van de t-toets voor twee kenmerken (gepaarde metingen).

Mann-Whitney toets en Kruskal-Wallis toets

Dit zijn twee toetsen die vergelijkbaar zijn met de t-toets voor groepen en de ANOVA. Er gelden wel andere voorwaarden en het rekenwerk gaat ook heel anders. Dat leggen we in deze les uit.

De Wilcoxon-toets en de Friedman-toets

Dit zijn twee toetsen die je mag toepassen als je de t-toets voor kenmerken respectievelijk de ANOVA voor herhaalde metingen niet mag uitvoeren.

"Foeke, ik heb met plezier je lessen statistiek gevolgd. Jouw manier van uitleggen is uniek: je maakt de stof niet alleen begrijpelijk maar op een of andere manier wordt het nog leuk ook!" Paddy.

Onze prijs en inschrijven

Voor slechts € 595,- krijg je toegang tot deze cursus.

Eventueel probeer je het eerst uit. Als je binnen twee weken de eerste les hebt gedaan en erachter komt dat het niks voor je is, krijg jij je geld terug.

Wil je meer weten?

Neem gerust contact met ons op als je meer informatie wenst. We helpen je graag.


Bel: 050 – 542 2163, of mail: mail@hulp-bij-onderzoek.nl

Misschien denk je "Duur! Kan het niet wat goedkoper?"

Zo duur is het eigenlijk niet, want de prijs wordt grotendeels bepaald door die persoonlijke (individuele) begeleiding.

Als je denkt dat je het ook wel zonder hulp kunt, kies dan voor het video-pakket. Je moet het dan wel helemaal alleen doen (maar je kunt wel vragen stellen via de menubalk).

Er zijn nog niet zo veel reacties gekomen. En met een foto wil men al helemaal niet op de site. Toch een paar reacties met uitsneden van foto's die je ook elders op deze site ziet:

Je leert echt de basiskennis van statistiek en SPSS op een fijne manier.
Krijg toegang tot het Kenniscentrum van Hulp bij Onderzoek
Nienke
Nogmaals hartelijk dank voor de heldere uitleg. Zonder jou had ik mijn droom waarschijnlijk opgegeven. Nu ga ik er voor.
Krijg toegang tot het Kenniscentrum van Hulp bij Onderzoek
Wijnzen

Ik wens je heel veel succes met je studie en met je onderzoek.