In 2 tot 3 uurtjes al jouw data geanalyseerd
Hulp bij Data Analyse
Scriptiestress? Nergens voor nodig!
Kies voor persoonlijke begeleiding op maat

Page content

Basiscursus Statistiek en SPSS

Heb jij problemen met statistiek en SPSS? Ben je vergeten hoe het allemaal ook al weer zat? Wil jij je kennis ophalen of heb je bijles nodig? Dan is de Basiscursus Statistiek en SPSS perfect voor jou. In 12 lessen leggen we je haarfijn uit wat statistiek is, hoe je de statistische analyses uitvoert in SPSS en voor vragen kun je terecht bij een ervaren docent/onderzoeker.

 

Voor slechts € 495,- leer je alle univariate statistische analyses en het verwerken van je data met SPSS.

 

Inschrijven BasisCursus Statistiek en SPSS

 

Voor wie is de Basiscursus Statistiek en SPSS bedoeld?

Ben jij een van die studenten aan een hogeschool of universiteit waar wel kennis van statistiek wordt aangeleerd maar:
- waar je wegens omstandigheden achterop bent geraakt met het bestuderen van de stof?
- waar je de docent niet kunt volgen?
- waar de docent niet in staat is de stof uit te leggen?
- waar de docent jou geen persoonlijke begeleiding kan geven?
- waar de stof in een minimaal aantal lessen is gestopt?
- waar er eigenlijk helemaal geen lessen in statistiek en SPSS worden gegeven, maar er wel van je wordt verwacht dat je het weet?

Wil jij je kennis over statistiek en SPSS ophalen omdat:
- je een thesis moet maken waarin statistiek een rol speelt?
- je binnenkort een tentamen moet maken en je bijles zoekt?

Of gewoon:
- omdat je het leuk vind om meer te weten over statistiek en SPSS?

Als je één van bovenstaande redenen hebt aangekruist, dan is deze cursus geknipt voor jou.

 

Hoe is de Basiscursus Statistiek en SPSS opgebouwd?

De stof wordt behandeld in een aantal video's. De video's duren gemiddeld genomen ongeveer 10 minuten. Per les zijn er 2 tot 4 video's.

Na het bekeken hebben van de video's, beantwoord je een aantal vragen (kennis) en voer je een aantal opdrachten uit (vaardigheden). Jouw antwoorden en uitgevoerde opdrachten stuur je op naar een ervaren docent / onderzoeker die het nakijkt, jou feedback geeft en je een cijfer geeft.

Er zijn in totaal 12 lessen. Je doet het goed als je elke week 1 les maakt. Dan ben je in 3 maanden door de stof heen. Je mag er ook wat langer over doen, of juist sneller. Het tempo kun je helemaal zelf bepalen omdat alle lessen na je inschrijving meteen toegankelijk zijn. Je hebt 52 weken (= 1 jaar) lang toegang tot de video's zodat je altijd een les kunt herhalen of een video nog even terug kunt zien. Daarna wordt de toegang automatisch afgesloten.

 

Wat zijn de voordelen van de Basiscursus Statistiek en SPSS?

Hulp bij Onderzoek - Basiscursus Statistiek en SPSS - voordeel 1
Je kunt beginnen op het moment dat het jou uitkomt. Er is geen wachttijd en er is geen klasje dat eerst vol moet lopen.

Hulp bij Onderzoek - Basiscursus Statistiek en SPSS - voordeel 2
Je kunt de lessen volgen op het moment dat het jou uitkomt. Dus ook 's avonds laat, tijdens de pauze, of tijdens een treinreis.

Hulp bij Onderzoek - Basiscursus Statistiek en SPSS - voordeel 3
Je kunt de lessen herhalen zo vaak je maar wilt. Een docent voor de klas legt het maar één keer uit, en snap je het niet meteen dan heb je pech.

Hulp bij Onderzoek - Basiscursus Statistiek en SPSS - voordeel 4
Bijvoorkeur doe je elke week één les, maar je mag er ook sneller of langzamer over doen. De maximale tijd die je krijgt om alle lessen te doen is één jaar.

Hulp bij Onderzoek - Basiscursus Statistiek en SPSS - voordeel 5
Bij iedere les zitten vragen en opdrachten over de stof die je kunt(moet!) maken. Jouw antwoorden worden nagekeken zodat je feedback krijgt over de mate waarin je de stof beheerst.

Hulp bij Onderzoek - Basiscursus Statistiek en SPSS - voordeel 6
Aan het eind van de cursus krijg je een getuigschrift dat je de cursus gevolgd hebt. Daar zit ook de cijferlijst per les bij en een gemiddelde cijfer. (Dat is handig voor het geval je aan moet tonen dat je een minor o.i.d. hebt gevolgd.)

Hulp bij Onderzoek - Basiscursus Statistiek en SPSS - voordeel 7
Alle belangrijke onderwerpen die je als onderzoeker nodig hebt, komen in deze cursus aan bod (zie hieronder voor de inhoud van de lessen).

Hulp bij Onderzoek - Basiscursus Statistiek en SPSS - voordeel 8
Je hebt een heel jaar toegang tot de video's om die 12 lessen te volgen. Het is wel beter om het sneller te doen, bijvoorbeeld elke week 1 les.

Hulp bij Onderzoek - Basiscursus Statistiek en SPSS - voordeel 10
Je kunt een ervaren docent / onderzoeker vragen stellen. De docent zal je uitnodigen voor een overleg als hij merkt dat je de stof niet goed begrijpt. Het is echt onze bedoeling dat je het vak goed leert.

 

Wat komt er in de Basiscursus Statistiek en SPSS aan bod?

Hieronder staat wat er in elke les aan de orde wordt gesteld.

1. Kenmerken van variabelen + gegevens inlezen in SPSS + frequenties
2. Steekproef en populatie + betrouwbaarheid + z-verdeling
3. Het toetstheorema van Fisher + t-toets voor een standaard + t-verdeling
4. Productmoment correlatie
5. Overige maten voor samenhang: Spearmans r, Kendalls tau en Cramérs V
6. De t-toets voor twee groepsgemiddelden
7. Variantieanalyse (ANOVA) + F-verdeling
8. Kruistabellen + chikwadraat-toets + chikwadraat-verdeling
9. De t-toets voor twee kenmerken (gepaarde metingen)
10. Mann-Whitney toets en Kruskal-Wallis toets
11. Anova voor herhaalde metingen
12. De Wilcoxon-toets en de Friedman-toets

 

Krijg direct toegang

€ 495,- (incl. BTW)

 

Inschrijven BasisCursus Statistiek en SPSS

 

 

Wil je meer informatie over de basiscursus statistiek en SPSS?

Neem gerust contact met ons op als je meer informatie wenst. We helpen je graag.

Foeke van der Zee
- specialist in onderzoek, statistiek en SPSS
- auteur van boeken over onderzoek

Bel: 050 - 542 2163
Mail: cursisten@hulp-bij-onderzoek.nl