Nakijken van je onderzoeksverslag

De juiste opbouw, goede tabellen en 

correcte presentatie van de statistische resultaten.

Naar de startpagina van Hulp bij Onderzoek

Het onderzoeksverslag is de kroon op je werk. Je moet daarin laten zien wat je kunt. Het is de verslaglegging van waar jij je de afgelopen tijd mee bezig hebt gehouden. Het moet zoveel mogelijk perfect zijn, want het onderzoeksverslag is niet alleen een afronding van je studie maar vaak ook het visitekaartje naar je toekomstige werkgever.


Scholen stellen hoge eisen aan jouw scriptie, want het is ook hun visitekaartje. Zo kunnen ze aan anderen laten zien dat studenten de opleiding met goede kwaliteiten verlaten.

Het onderzoeksverslag moet aan veel eisen voldoen. Het moet in ieder geval voldoen aan correct taalgebruik. Sommige docenten zijn daar erg streng in: elke taalfout is een punt aftrek.

Daarnaast moet het verslag de juiste opbouw hebben en voldoen aan de normen die in jouw vakgebied gelden voor wetenschappelijke artikelen.


Niet iedere opleiding hanteert dezelfde normen en sommige docenten zien wat meer door de vinger dan andere, maar als je niet in staat bent een goed verslag te schrijven van je thesis, zul je erg veel moeite moeten doen om het felbegeerde papiertje in handen te krijgen.

Mijn kracht ligt vooral op het terrein van onderzoek en statistiek. Heel specifiek let ik op de volgende aspecten:
  • Is de methodologie paragraaf goed opgesteld? En zo ja volledig?
  • Zijn de statistische uitkomsten correct gerapporteerd?
  • Zijn de tabellen correct opgesteld?
  • Zijn de conclusies correct?
  • Zijn er discussiepunten die je zou moeten vermelden? En: zijn sommige discussiepunten niet te ver gezocht?

Wat ik dus niet doe is nagaan of je theorie klopt of volledig is. En voor alle duidelijkheid: ik schrijf het onderzoeksverslag niet. Je krijgt begeleiding zodat je sneller door het proces kunt omdat je snel (meestal binnen twee werkdagen) opbouwende feedback krijgt. Je moet het nog wel steeds zelf doen.

Nakijken van verslagen over kwalitatief onderzoek

Velen vragen mij ook om een verslag over kwalitatief onderzoek na te kijken. Natuurlijk kan ik dat ook wel en ik heb dat ook wel gedaan, maar het kost veel tijd. Recentelijk heb ik iemand aangesteld die dit van me overneemt. Er wordt nagekeken op taal en op logische opbouw van het verslag.
Velen vragen dan meteen "Hoe duur kost dat?" Hoewel ik weet dat er bureaus zijn die per woord afrekenen of op het aantal bladzijden, vind ik dat lastig aan te geven. Het maakt nogal wat uit of het betoog al helder in elkaar steekt. Soms komen we erachter dat de resultaten-paragraaf niet goed is en er dus andere conclusies moeten worden getrokken. Dat betekent dat de discussieparagraaf helemaal opnieuw moet worden geschreven. Een prijsopgave op basis van het aantal woorden van het verslag kan bij ons dus niet.
Omdat we zelf geen verslagen schrijven - het is en blijft jouw proeve van bekwaamheid - geven we aan wat onduidelijk is, waarom dat onduidelijk of tegenstrijdig is met andere delen in je betoog is en tips over hoe je het aan moet pakken om te verbeteren. Taalfouten en verbeteringen in zinsconstructie geven we wel aan, natuurlijk.
Je kunt het verslag sowieso wel eens naar ons sturen, dan maken we een inschatting van hoeveel tijd het zal gaan kosten. Deze intake is gratis. Maak je dus geen zorgen dat er meteen al kosten aan verbonden zijn.

Repareren van het verslag

Het komt ook voor dat een docent (heel) veel commentaar geeft. Daardoor kan de moed je ook in de schoenen zakken. Sommige studenten snappen het commentaar niet goed. Dat is een veelvoorkomend probleem. Zelf ken je je onderzoek van haver tot gort en weet je precies wat er gedaan is. Dat wil echter niet zeggen dat het bij de lezer goed overkomt. Soms is met kleine aanpassingen het betoog al veel duidelijker. Soms heeft het wat meer voeten in aarde.

Ook hier kunnen we je mee helpen. Stuur ons het verslag inclusief het commentaar van de docent maar eens  op. Vervolgens gaan we kijken hoe snel jouw verslag te repareren.

Nogmaals, we schrijven je verslag niet. We geven aan hoe je het commentaar van de docent het beste kunt verwerken. Daarna kunnen we het verslag herlezen en aangeven of je het commentaar van de docent correct het verwerkt of weerlegd.

Hoeveel kost mijn (onze!) hulp?

Tijd


Ook al kan ik snel lezen, het kost wel tijd. Veel studenten sturen me daarom alleen de resultaten- en discussie-paragraaf. Het theoretische gedeelte is immers al door de docent goedgekeurd, dus kan dat worden overgeslagen.


Maar met alleen de resultatenparagraaf kan ik ook uren kwijt zijn. Een en ander is afhankelijk van hoe goed het al is. Hoeveel tijd iets me gaat kosten is moeilijk te zeggen. Dus stuur het eerst eens op, zodat ik een inschatting kan maken.

Geld


Studenten betalen slechts € 60,- per uur. Afhankelijk van de kwaliteit van de tekst (en de tabellen), en afhankelijk van de het aantal pagina's ligt dat ergens tussen € 120,- en € 300,-.


Dit onderdeel kan ook deel uitmaken van het scriptie-begeleidingspakket. Dan weet ik al waar het onderzoek over gaat en heb ik al aangegeven welke resultaten je in je verslag moet opnemen. Daardoor kan ik sneller werken en kost jou dat minder geld.

Meer weten of een afspraak maken?

Uit ervaring weet ik dat schrijven niet makkelijk is

Je kunt me (tijdens kantoortijden) bellen voor meer informatie of om een afspraak te maken: 050 - 542 2163.


Mocht je op een ongelegen moment bellen (bijvoorbeeld omdat ik in consult zit) , dan geef ik dat wel aan.

Je onderzoeksverslag laten nakijken