Cursus SPSS

Zo doe je dat in SPSS

SPSS is een mooi programma, maar man o man, wat is het een worsteling om te leren hoe je er mee om moet gaan.


Als je  het programma opent, word je overweldigd door de mogelijkheden. Waar moet je beginnen? Waar staat wat?


Na uren video's kijken op YouTube, kom je erachter dat je niks bent opgeschoten. Veel tijd verspild. Doodzonde.


Daarom ga je zelf maar wat proberen. Je moet toch wat. De deadline nadert. Je wit wel het tentamen kunnen doen, of je thesis op tijd inleveren. Dit jaar wil je wel je studie afronden, toch?


's Nachts lig je wakker en overdag ben je niet te genieten.

Iedereen weet het en ze vergeven het je. Afstudeerstress.


Nee, niet bang om af te studeren, maar bang om het niet te halen.


Kan dat niet anders?

Aanbeveling van Redmer voor de Cursus SPSS
Aanbeveling van Ralph over de Cursus SPSS

Ik werk zelf al ruim 35 jaar met SPSS. In het begin was dat nog met ponskaarten en duurde het een dag voordat je de output in kon zien.


Inmiddels is de techniek zo ver gevorderd dat je in een milliseconden de output op je beeldscherm ziet.


Was dat vroeger ook maar zo. Aan uitvoer hadden we soms een stapel papier van een meter hoog. Probeer daarin nog maar eens iets terug te vinden.

Aanbeveling van Maurice voor de cursus SPSS

Al in mijn studententijd werd ik gevraagd om even mee te kijken naar de output en uit te leggen wat er staat. Dat vond ik altijd leuk. Ik doe dat nog steeds.


Jaarlijks help ik tegenwoordig rond de 200 studenten met hun statistische analyses in SPSS. Ik kan bijna met de ogen dicht aangeven op welke buttons er geklikt moet worden en welke instellingen je aan moet vinken.


Op een bepaald moment ben ik video's gaan maken, zodat ik niet steeds hetzelfde hoefde te vertellen. Dat werden pareltjes met een heldere instructie over hoe je het aan moet pakken en hoe je de uitvoer moet lezen.

Deze Cursus SPSS is modulair opgezet. Iedere video is onafhankelijk van de andere te bekijken. Als je nog helemaal niks van SPSS weet is het wel handig om met de eerste video te beginnen, maar als je een specifiek probleem hebt kun je ook alleen die video's bekijken die voor jouw belangrijk zijn.


Mocht je toch nog vragen hebben, dan kun je terecht in onze community. Ik of een van mijn  collega's reageren meestal binnen 24 uur.


Aanbeveling van Anouk voor de Cursus SPSS


Dit zit allemaal in onze cursus SPSS

Klik op een plaatje voor meer informatie

Data in lezen in SPSS

Excel-data inlezen in SPSS

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Het inlezen van data uit Excel in SPSS is een fluitje van een cent. Tenminste, als je de data in Excel goed hebt staan.
Zo doe je het goed >>>

Leer het codeboek van SPSS begrijpen

Zo schoon je het op

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Als er fouten staan in het codeboek kun je sommige analyses niet uitvoeren. Hier moet je op letten >>>

Leer alles over de sysntax-file van SPSS

Maak een overzicht van de opdrachten

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De SPSS

syntax-file

De SPSS-syntaxfile is handig als je de analyses snel nog een keer wit uitvoeren of snel aan kunt passen. Zo doe je dat >>>

In deze video leer je hoe je gegevens snel en makkelijk opzoekt

Zoeken naar uitbijters

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Soms moet je een verkeerd ingevoerd getal opzoeken en soms een uitbijter. Zo doe je dat snel en makkelijk >>>

In de video leer je hoe je de gegevens van verschillende files in één bestand zet

Extra cases of variabelen

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

In deze video leer je hoe je gegevens van verschillende personen in één databestand zet. Ook leer je hoe je gegevens van personen verdeeld over meerdere bestanden samenvoegt.

In deze video leer je hoe je data aggregeert in SPSS

Naar een hoger niveau

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Soms moet je de gegevens van een lager niveau naar een hoger niveau brengen. Bijvoorbeeld, voor het analyseren van de invloed van teamkenmerken op het individu.

Aggregeren doe je zo >>>

In deze video leer je hoe je analyses uitvoert op een selectief deel van je data

Analyseren op selectieve data

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

In SPSS kun je op verschillende manieren selecties maken om op delen van je data analyses uit te voeren. Zo doe je dat en nog enkele handige tips >>>

In deze video eer je hoe je gegevens hercodeert met recode into same or different variable

Omschalen

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Soms moet je een verkeerde ingevoerd getal opzoeken en soms een uitbijter. Zo doe je dat snel en makkelijk >>>

In deze video leer je hoe je met je variabelen kunt rekenen in SPSS

Gemiddelden berekenen

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Heel vaak moet je de scores op variabelen omdraaien of bij elkaar optellen. Zo doe je dat, met tips hoe het sneller kan >>>

In deze video leer je hoe je uit twee datum de tussenliggende tijd berekent

De tijdsduur berekenen

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De data en Time Wizard

Als je de geboortedatum weet en de opnamedatum in het ziekenhuis, kun je de leeftijd berekenen op het moment van opname. En als het om opnamedatum en ontslagdatum gaat, bereken je de tijdsduur in dagen. Zo doe je dat >>>

Beschrijvende statistiek

Beschrijvende statistiek - Frequenties

Beschrijvende statistiek (1)

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Frequencies

De eerste stap in de analyse is het controleren van je data. De gemiddelden, sd's, kurtosis en skewness kun je ook makkelijk opvragen >>>

Beschrijvende statistiek - Normaal verdeeld

Beschrijvende statistiek (2)

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Toetsen op normaal verdeeldheid

Docenten stellen vaak als eis dat je moet toetsen of een variabele wel normaal verdeeld is. Dit zou consequenties hebben voor de uit te voeren test. In deze video leer je hoe je dat toetst.  >>>

Beschrijvende statistiek - Multiple respons

Beschrijvende statistiek (3)

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Multiple respons

Een multiple respons vraag moet in SPSS op een specifieke manier geanalyseerd worden. Zo doe je dat >>>

Beschrijvende statistiek - Frequentieverdeling testen

Beschrijvende statistiek (4)

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Frequentieverdeling testen

Soms wil je toetsen of de respons representatief is op bijvoorbeeld het geslacht van de respondent. Dan moet je toetsen of een 50% - 50% verdeling. Zo doe je dat >>>
Kruistabellen maken in SPSS

Kruistabellen

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Kruistabellen

Het tegen elkaar uitzetten van twee nominale variabelen levert een kruistabel op. Daar zijn heel indicatoren uit te halen >>>

Correlatie in SPSS

Samenhang

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Er zijn verschillende manieren om de samenhang tussen fenomenen te analyseren.Je kunt kiezen uit de productmoment correlatie van Pearson, de rangcorrelatie van Spearman en de Kendall's tau.

factoranalyse in SPSS

Factoranalyse

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Bij factoranalyse moet je een aantal instellingen aanvinken om goed interpreteerbare resultaten te krijgen. Zo doe je het goed >>>

Cronbachs alfa in SPSS

Cronbachs alfa

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Om Cronbachs alfa goed te interpreteren moet je twee opties aanvinken. De rest is ballast. In deze video leer je welke twee dat zijn >>>

Video over de t-toets tegen een norm

One sample t-test

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Deze toets is heel simpel uit te voeren in SPSS. Dit kun je prima gebruiken om te testen of een gemiddelde van de respons afwijkt van de standaard of een norm >>>

SPSS Independent samples t-test

Independent samples t-test

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Independent samples

t-test

Er zijn twee t-toetsen voor het vergelijken van gemiddelden. SPSS geeft de uitvoer van allebei. In deze video leer je waar je op moet letten >>>

Variantieanalyse in SPSS

ANOVA

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Er zijn maar liefst 3 manieren om in SPSS een ANOVA uit te voeren. Elk heeft zijn voor- en nadelen. Dit leer in deze video >>>

De opties van de variantieanalyse

ANOVA - opties

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Met een ANOVA toon je aan dat er verschillen zijn. Waar de verschillen zitten onderzoek je met post hoc-analyses. Een grafiek helpt ook,

MANOVA in SPSS

MANOVA

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Een 2-weg of 3- weg ANOVA of een ANCOVA voer je in SPSS uit bij General Linear Model. Zo doe je dat >>>

ANCOVA in SPSS

ANCOVA

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

ANCOVA

Een ANCOVA voer je uit als je een variantieanalyse wilt uitvoeren met een covariaat. Een covariaat is een continue variabele.

Mann-Whitney toets oin SPSS

Mann-Whitney toets

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Mann-Whitney toets

De Mann-Whitney toets is een alternatief voor de t-toets. Hij is ook toepasbaar bij  ordinale variabelen en kleine aantallen >>>

Kruskal-Wallistoets in SPSS

Kruskal-Wallis toets

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De Kruskal- Wallis toets is een alternatief voor de variantieanalyse. Hij is ook toepasbaar bij  ordinale variabelen en kleine aantallen >>>

De t-test pars van SPSS

Gepaarde t-toets

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Het vergelijken van twee kenmerken dor je met de gepaarde t-toets. Wil je meer kenmerken met elkaar vergelijken dan doe je de RM-ANOVA. De laatste heeft veel overbodige informatie. Zo doe je het goed >>>

RM-ANOVA in SPSS

RM-ANOVA

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

RM-ANOVA

Als je drie kenmerken met elkaar wilt vergelijken voer je een RM-ANOVA uit. Zo doe je dat in SPSS. >>>

Wilcoxon-toets in SPSS

Wilcoxon-toets

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Wilcoxon-toets

De Wilcoxon-toets is een goed alternatief voor de gepaarde t-toets. Hij is ook toepasbaar bij  ordinale variabelen en kleine aantallen >>>

Friedman toets in SPSS

Friedman-test

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

De Friedman-toets is een goed alternatief voor de RM-ANOVA. Hij is ook toepasbaar bij  ordinale variabelen en kleine aantallen >>>

Regressieanalyse in SPSS

Regressieanalyse

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Regressieanalyse is in SPSS redelijk simpel. Een aantal instellingen zijn handig en in de uitvoer moet je op letten op de R en de Bèta's >>>

Assumpties toetsen van het regressiemodel

Assumpties toetsen

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Assumpties toetsen

Een regressieanalyse levert een model op. Dat model moet aan aan aantal veronderstellingen voldoen. Deze kun je toetsen.

Regressieanalyse met dummy's in SPSS

Regressie met dummy's

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Regressieanalyse

met dummy's

Het opnemen van dummy-variabelen in een regressieanalyse is zonder problemen te doen. Er is echter ook een analysemethode in SPSS die het voor je doet >>>

In deze video leer je hoe je in SPSS stepwise procedures toepast

Stepwise

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Als je niet weet welke variabelen ertoe doen, dan kun je SPSS een stappen procedure laten volgen. Het programma bepaalt dan welke variabelen statistisch significantie vertonen met de afhankelijke variabele.

In deze video leer je hoe je mediatie in SPSS uitvoert

Mediatie

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Mediatie

Met mediatie ga je na of de invloed van een variabele verdwijnt door het toevoegen van een - volgens jou - betere verklaring zijn voor een fenomeen.

In deze video leer je hoe je moderatie in SPSS uitvoert

Moderatie

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Met moderatie ga je na of een combinatie van variabelen het fenomeen beter kunnen voorspellen dan de variabelen afzonderlijk.

In deze video leer je hoe je een binaire logistische regressie uitvoert

Binaire logistische regressie

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Als je een dichotome afhankelijke variabele hebt, waarvan je na wilt gaan wat deze uitkomst beïnvloedt, moet je een binaire logistische regressie uitvoeren.

In deze video leer je hoe je in SPSS een multinomiale logistische regressieanalyse uitvoert

Multinomiale logistische regressie

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website.

Heb je te maken met een  afhankelijke variabele met drie of eer uitkomsten, dan moet je een multinomiale logistische regressie uitvoeren.

Je kunt de video's van de eerste tot de laatste bekijken, dan heb je een cursus SPSS.

Je kunt ook elke video los bekijken, zodat je snel een SPSS-probleem oplost.

Wat zijn de voordelen van deze Cursus SPSS?

Met deze cursus leer je SPSS in een handomdraai

Je kunt de video's bekijken op het moment dat het jou uitkomt.

Met deze cursus leer je SPSS in een handomdraai
Met deze cursus leer je SPSS in een handomdraai
Met deze cursus leer je SPSS in een handomdraai
Met deze cursus leer je SPSS in een handomdraai
Super cursussen over onderzoek, statistiek en SPSS
Zelfs in één dag kun je SPSS onder de knie krijgen. Heb je een specifiek probleem dan heb je misschien aan één dag genoeg. Heb je wat meer tijd nodig? Kies dan voor een maand-, een kwartaal of een jaarkaart.

Het inschrijven is erg makkelijk:

Super cursussen over onderzoek, statistiek en SPSS

STAP 1

Maak een keuze voor een periode: een dag, een maand, een kwartaal of een jaar.


Super cursussen over onderzoek, statistiek en SPSS

STAP 2

Bij betalen maak je meteen een account aan. Et voila! That's it!

Deze video's loodsen je snel en vakkundig door de

data analyse met SPSS

Maand-kaart SPSS

€ 29,-

1 maand toegang tot alle video's over SPSS

Een snelle en makkelijke opfriscursus.

Kwartaal-

kaart SPSS

€ 39,-

3 maanden toegang tot alle video's over SPSS

Ideaal voor het snel en vakkundig analyseren van je data van je thesis 

Jaarkaart SPSS

€ 69,-

1 jaar toegang tot alle video's over SPSS
Een fantastisch naslagwerk voor naast je studie

Goed om te weten:

Super cursussen over onderzoek, statistiek en SPSS

Geen wachttijd. Geen klasje. Geen reistijd. Je kunt direct aan de slag.

Super cursussen over onderzoek, statistiek en SPSS
Elke video kun je los van alle andere bekijken. Er wordt één probleem behandeld en verteld hoe je dat oplost.
Super cursussen over onderzoek, statistiek en SPSS

Maurice: "Onvoorstelbaar hoe toegankelijk SPSS ineens wordt!"


Ralph: "Dankzij de instructievdeo's was het heel gemakkelijk werken met SPSS."


Margareta: "Dankzij deze video's haalde ik een 8,2! Mijn hoogste cijfer ooit!"


Anouk: "Ik vind de video’s erg fijn. Ze zijn duidelijk en per onderwerp en zijn niet te lang."


Marco: "Ik heb de video’s van uw site doorgenomen. Zeer informatief en leerzaam."


Wijnzen: "De analysemethoden worden stap voor stap uitgelegd zodat het goed te volgen is."


Petroesjka: "De video's zijn zeer nuttig. De uitleg is prettig."


Laura: "Dankzij deze video's haalde ik mijn tentamen."


Chen: "Na een dagje online video's kijken beheers je meteen alle basiskennis."

Met deze cursus leer je SPSS in een handomdraai
Met deze cursus leer je SPSS in een handomdraai

Wil je meer weten?

Ik denk dat ik een hele mooie en toegankelijke Cursus SPSS heb gemaakt. Heel veel mensen heb ik er al blij mee gemaakt. En daar word ik dan weer blij van.


Wil je meer weten, neem dan gerust contact op. Ik help mensen graag.