Met deze Cursus Statistiek
wordt data-analyse een makkie.

Informatie over onze Cursus Toegepaste Statistiek

Vind je statistiek moeilijk? Denk je dat je het nooit zult leren? Nou, dan heb je het mis. Statistiek is eigenlijk heel erg makkelijk. Als je eenmaal door hebt waar het om draait, is statistiek een fluitje van een cent.


Je ziet er misschien als een berg tegenop en misschien hebben ze altijd tegen je gezegd dat je moeite hebt met rekenenen. Dan kan ik je nu vertellen dat je niet hoeft te kunnen rekenen om toch een goede statisticus te zijn. Al het rekenwerk laten we aan computers over. Als je kunt vaststellen dat 0,03 kleiner is dan 0,05 kun je ook statistiek leren.

Cursus Toegepaste Statistiek

Natuurlijk komt er wel enig rekenwerk in statistiek voor. De gegevens die je hebt verzameld, stop je in een formule. Daar komt een getalletje uit. Dat getalletje ga je vergelijken met een getal in een tabel. Is dat alles? Ja, meer is het niet.


Wat je wel moet weten is welke formule je moet gebruiken. En het is ook wel handig als je een beetje weet hoe het rekenwerk er aan toegaat, maar de finesses hoef je niet te kennen om toch een goede statisticus te zijn.

In deze video's leer je wat statistiek is.

 En zodra je door hebt hoe het zit, zal je nooit meer zeggen dat statistiek moeilijk is.

   Algemeen, basiskennis

1. Variabelen (soorten en typen)
2. Het betrouwbaarheidinterval
3. De statistische toetsprocedure
4. Kansverdelingen
5. Welke statistische toets je moet gebruiken


  Toetsen voor verschillen tussen groepen

6. De t-toets
7. Variantieanalyse (ANOVA)
8. De Mann-Whitney toets
9. De Kruskall-Wallis toets


  Toetsen van verschillen tussen kenmerken

10. De t-toets om het gemiddelde van een steekproef te vergelijken met een standaard
11. De t-toets voor gepaarde metingen
12. ANOVA voor herhaalde metingen (of gepaarde kenmerken)
13. De Wilcoxon toets
14. De Friedman toets
15. De chikwadraattoets voor een kruistabel
16. De chikwadraattoets voor een reeks


   Test- en schaalconstructie

17. Factoranalyse
18. Betrouwbaarheidsanalyse (Cronbachs alfa)


   Het berekenen en toetsen van samenhang

19. De productmoment correlatie van Pearson
20. De rangcorrelatie van Spearman
21. De rangcorrelatie van Kendall
22. De Phi-coëficiënt en Cramérs V


   Regressieanalyses

23. Regressieanalyse (de basis)
24. Multipele regressie
25. Dummy's in regressieanalyse
26. Moderatie
27. Mediatie


   De steekproefgrootte

28. De steekproefgrootte bepalenPS Het is je misschien al opgevallen, maar voor alle duidelijkheid nogmaals. Dit is een cursus statistiek die je nodig hebt als onderzoeker. Het geeft inzicht in de procedures en het helpt je om de resultaten uit statistische analyses te interpreteren. Het is niet een cursus statistiek waarin je berekeningen moet maken om kansen te bepalen (zoals dat vaak als basiskennis van je wordt verwacht om een opleiding te mogen volgen).

Ervaar de vrijheid en het gemak van onze cursussen:

Cursus Toegepaste Statistiek voor je onderzoek

Je kunt de video's bekijken op het moment dat het jou uitkomt.

Cursus Toegepaste Statistiek voor je onderzoek

Je hoeft nergens naar toe, dus geen reistijd, geen files of ander oponthoud.

Cursus Toegepaste Statistiek voor je onderzoek

Je kunt de video's overal bekijken, dus thuis achter je bureau of op de bank, op school of universiteit, op je stageadres of werkplek. Waar je ook bent, zolang je maar een internetverbinding hebt.

Cursus Toegepaste Statistiek voor je onderzoek

Je bepaalt je eigen tempo en je eigen programma. Je bekijkt datgene wat je nodig hebt. Je bent niet gebonden aan wat de docent heeft voorbereid en je bent niet gebonden aan medestudenten die sneller of langzamer door de stof willen.

Cursus Toegepaste Statistiek voor je onderzoek

Je kunt een video stopzetten om notities te maken, of even achteruit zetten als je aandacht even verslapte. Als je er klaar voor bent, ga je verder.

Leer statistiek van een ervaren onderzoeker.

Deze cursus is ook super de super goed in combinatie met onze andere cursussen!

Overigens, als je moeite hebt met statistiek, wordt dat meestal veroorzaakt door een gebrekkige kennis van methodologie.

En als onderzoeker voer je de berekeningen haast nooit meer zelf uit. Dat laten we computers doen, bijvoorbeeld met het programma SPSS. Ook daar hebben we video's gemaakt. Statistiek en SPSS is een sublieme combinatie.

Klik op de knop hieronder om alle opties te bekijken.

Cursus Toegepaste Statistiek

Nog vragen?

Ik zit al 40 jaar in het vak en weet inmiddels wel waar studenten tegen aan lopen als ze onderzoek moeten doen. Deze site heb ik met plezier gemaakt. De Cursus Statistiek is de basis voor het vinden van de juiste statistische toets en het interpreteren van het resultaat. Daar kun je niet zonder als je kwantitatief onderzoek wilt doen.

Mocht je nog iets willen weten, neem dan gerust contact op. Ik help mensen graag.