Hulp bij SPSS

Hulp bij SPSS

21 videolessen over hoe je statistische analyses uitvoert in SPSS

en waar je in de uitvoer moet kijken

Heb jij soms ook zin om jouw computer in elkaar te rammen omdat-ie niet doet wat ie moet doen? Ik kan me goed voorstellen wat voor frustratie dat oplevert. Uuuuuuuren zit je achter 'dat rotding' en dan nog kom je er niet uit. Je kunt op internet heel veel informatie vinden. Sommigen surfen dagen naar informatie, maar raken steeds verder vertwijfeld. Met onze video's lukt het wel. Met deze video's kun je al jouw problemen met het programma SPSS oplossen. De video's zijn prima geschikt voor zelfstudie, maar mocht het niet lukken, neem dan even contact op want dan hebben we kennelijk iets niet goed uitgelegd.


In deze video's leer je hoe je met SPSS om moet gaan.  Je hoort wat je moet doen en ziet wat er gebeurt. We leggen je uit hoe je een bepaalde analyse uit moet voeren en waar je in de uitvoer op moet letten. Daardoor ben je in staat de analyses snel en vakkundig uit te voeren. Alle video's bij elkaar vormen samen een cursus SPSS waarin je alles leert wat je als onderzoeker moet weten om gegevens met SPSS te analyseren.

Waar gaan onze SPSS-videos'over?

Basisvaardigheden

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Gegevens inlezen uit Excel

In deze video leer je hoe je gegevens die je in Excel hebt staan inleest in SPSS. Het is een fluitje van een cent als je het in Excel goed hebt staan.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Het codeboek van SPSS

In het codeboek van SPSS worden de variabelen beschreven. Het beste kun je alles op numeriek hebben staan en je kunt veranderingen aanbrengen in de namen en de labels. In deze video leer je wat de voor- en nadelen zijn.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Hercoderen en berekeningen maken

Het komt regelmatig voor dat je een variabele moet omschalen of dat je bepaalde antwoorden moet samenvoegen tot één categorie of het gemiddelde van de sores op een aantal variabelen moet berekenen. Dat kun je op verschillende manieren doen. In deze video leer je allerlei handige tips zodat je dat snel kunt doen.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Data selectie

Soms wil je alleen een bepaalde groep analyseren, bijvoorbeeld alleen de mannen of alleen de vrouwen, of een bepaalde subgroep. Hoe je dat doet, leer je in deze video. Ook leer je andere vormen van selectie die erg handig zijn voor je analyse.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De data-, output- en syntax-file van SPSS

SPSS maakt gebruik van 3 soorten files. In deze video leer je welke er zijn en hoe je daar handig gebruik van maakt.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Files samenvoegen en aggregeren

Data staan soms in meerdere files. De gegevens in die files kun je samenvoegen in één file. Dat levert soms nogal wat problemen op, omdat de instellingen heel precies komen. In deze video leg ik uit waar je op moet letten.

Beschrijvende statistiek

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Frequenties en gemiddelden berekenen met SPSS

In deze video leer je hoe je de variabelen kunt beschrijven. Je leert hoe je de gemiddelden, standaarddeviaties, de minimum en maximum score vaststelt, de scheefheid en de kurtosis krijgt en wat die betekenen en hoe je een mooie grafiek krijgt die je inzicht geeft in hoe de verdeling van die variabele eruit ziet.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Kruistabellen (+ chikwadraattoets)

Een kruistabel is het tegen elkaar uitzetten van twee nominale variabelen. Je kunt ook allerlei statistische grootheden opvragen zoals Cramérs V, de phi-coëfficiënt, de kappa etc. Het toetsen of je een gelijkmatige verdeling hebt, doe je door de Pearson chikwadraattets aan te vinken. We vertellen je hoe je deze toets uitvoert en waar je in de uitvoer op moet letten.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Correlaties

Correlatieanalyse is misschen wel de makkelijkste toets in SPSS. In deze les leer je hoe je die uitvoert en wat er dan in de uitvoer staat. We leren je ook hoe je een puntenwolk maakt en hoe je daar een regressielijn in trekt. Dat geeft je meer inzicht in de relatie tussen de twee variabelen die je gebruikt hebt voor je correlatie.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Grafieken

De grafieken in SPSS zijn nou niet bepaald de mooiste, maar je kunt ze wel verfraaien. Belangrijk is dat je de instellingen in het codeboek van SPSS goed hebt staan, want anders kun je bepaalde grafieken niet maken.

Schaal- en testconstructie

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Factoranalyse

Bij factoranalyse moet je een aantal instellingen aanvinken om de juiste resultaten te krijgen. We bespreken ook de uitvoer en leggen uit waar je op moet letten. Ook leggen we uit hoe je bepaalde instellingen kunt aanpassen om betere resultaten te krijgen.

Video's over SPSS  in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Cronbachs alfa

Het berekenen van Cronbachs alfa is makkelijk te doen met SPSS. Je moet twee dingen extra aanvinken om het resultaat goed te kunnen interpreteren. We bespreken ook de uitvoer, zodat e weet waar je op moet letten en hoe je de Cronbachs alfa kunt verbeteren.

Verschiltoetsen

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De t-test voor toetsen tegen een standaard

Je kunt nagaan of een bepaald gemiddelde een bepaalde waarde heeft. In SPSS is dat niet zo moeilijk. We leggen je uit hoe je dat doet in SPSS en waar je in de uitvoer op moet letten.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De t-test voor groepen

Er zijn 2 t-toetsen voor een verschii in gemiddelden tussen twee groepen. SPSS geeft in de uitvoer de resutaten van beide analyses. In deze video vertellen we je daar alles over en we leggen je uit waar je in de uitvoer op moet letten.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Variantie analyse (ANOVA)

Er zijn maar liefst 3 manieren om een variantieanalyse in SPSS uit te voeren. Elke vorm heeft net iets andere mogelijkheden. In deze video leggen we je uit hoe je de analyses uitvoert en waar de verschillen in de uitvoer in zitten.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De Mann-Whitney toets en de Kruskal-Wallis toets

Het alternatief voor een t-toets en de de variantieanalyse is de Mann-Whitney toets respectievelijk de Kruskal-Wallis toets. Deze analyses zitten een beetje verstopt in SPSS. We laten je zien waar je deze toetsen vindt en hoe je ze uitvoert. Ook bespreken we de uitvoer.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Gepaarde metingen (t-test groups en repeated measures)

De gepaarde t-tets is vrij eenvoudig uit te voeren. Als je meerdere gepaarde metingen hebt, moet je een RM-ANOVA uitvoeren. Deze analyse is vrij moeilijk uit te voeren in SPSS en de uitvoer is niet zo makkelijk te lezen. We geven je tips hoe je de uitkomst uit deze analyse het beste kunt uitvoeren en hoe je de uitvoer inzichtelijk en begijpelijk maakt.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

MANOVA

Hoe je een meervoudige variantieanalyse (MANOVA) in SPSS uitvoert, leer je in deze video. Ook leggen we je uit hoe je covariabelen in de analyse opneemt.

Regressieanalyse

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Lineaire regressie (OLS, stepwise en hiërarchische regressie)

Hoe je in SPSS een regressieanalyse uitvoert leer je in deze video. We leggen je uit waar je  moet letten in de uitvoer. Ook leggen we je uit hoe je in SPSS verschillende vormen van regressieanalyse uitvoert en wat dan in de uitvoer verschijnt.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Regressie met dummy's

Regressieanalyse voer je in beginsel uit met alleen continue variabelen. Heb je ordinale of nominale variabelen dan kun je die in de analyse opnemen als een dummy. In deze video leer je hoe je dat doet.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Interactie in regressieanalyse (mediatie en moderatie)

Mediatie en moderatie zijn specifieke technieken om een bepaalde theorie te onderbouwen (zie de lessen uit de methodologie-reeks). Daar moet je soms nieuwe variabelen voor aanmaken, of een bepaalde vorm van analyse uitvoeren. In deze video leggen we uit hoe je dat doet in SPSS

Je kunt de video's van de eerste tot de laatste bekijken, dan heb je een cursus SPSS, maar je kunt ook

elke les los bekijken waarin je leert een bepaalde toets uit te voeren.

En wat we voor de video's vragen, is ongeveer net zo duur als een goed boek:

Video's over

Statistiek

Leer hoe statistiek werkt en welke toets je moet uitvoeren

€ 39,50

Video's over SPSS


Leer hoe jij je statistische analyses in SPSS uitvoert

€ 29,50,-

Beide: Statistiek en SPSS

Een hele mooie combinatie

heel voordeling geprijsd

€ 49,50

Je krijgt 1 jaar toegang

Daarna wordt de toegang afgesloten (dus niet automatisch verlengd)

Je krijgt geen onnodige emails als jij je inschrijft

Wat zijn de voordelen van onze video's?

Je kunt de video's bekijken op het moment dat het jou uitkomt.

Je hoeft nergens naar toe, dus geen reistijd, geen files of ander oponthoud.

Je kunt de video's overal bekijken, dus thuis achter je bureau of op de bank, op school of universiteit, op je stageadres of werkplek. Waar je ook bent, zolang je maar een internetverbinding hebt.

Je bepaalt je eigen tempo en je eigen programma. Je bekijkt datgene wat je nodig hebt. Je bent niet gebonden aan wat de docent heeft voorbereid en je bent niet gebonden aan medestudenten die sneller of langzamer door de stof willen.

Je kunt een video stopzetten om notities te maken, of even achteruit zetten als je aandacht even verslapte. Als je er klaar voor bent, ga je verder.

Wat zeggen anderen?

Maurice: "Onvoorstelbaar hoe toegankelijk SPSS ineens wordt!"


Ralph: "Dankzij de instructievdeo's was het heel gemakkelijk werken met SPSS."


Margareta: "Dankzij deze video's haalde ik een 8,2!"


Anouk: "Ik vind de video’s erg fijn. Ze zijn duidelijk en per onderwerp en zijn niet te lang."


Marco: "Ik heb de video’s van uw site doorgenomen. Zeer informatief en leerzaam."


Wijnzen: "De analysemethoden worden stap voor stap uitgelegd zodat het goed te volgen is."


Petroesjka: "De video's zijn zeer nuttig. De uitleg is prettig."


Laura: "Dankzij deze video's haalde in mijn tentamen."


Chen: "Na een dagje online video's kijken beheers je meteen alle basiskennis."

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Toch liever persoonlijke hulp?

Ik heb deze video's met plezier gemaakt. De stof wordt in deze video's helder uitgelegd en mocht je iets niet snappen neem dan even contact op, want dan heb ik het kennelijk niet goed uitgelegd.

Ik kan me ook voorstellen dat je liever een-op-een hulp wenst. Dat kan ook natuurlijk. Dan ben je waarschijnlijk wel wat duurder uit, maar dat is op voorhand moeilijk te zeggen. Kijk voor meer informatie op de pagina Hulp bij Data Analyse.

Missie

Ik vind het belangrijk dat jij goed onderzoek kunt verrichten, want 

met goed onderzoek krijg je betere informatie.

Met betere informatie kun je betere berslissingen maken.

Met betere beslissingen, kun je een betere (mooiere, schonere, vriendelijkere ...) wereld maken.

Ik help je graag.