arrow_drop_up arrow_drop_down

Online Kenniscentrum voor

         Onderzoek, Statistiek en SPSS

Voor je scriptie of toets,

             of gewoon als extraatje naast je opleiding

Vind jij onderzoek ook zo moeilijk? Dan ben je niet de enige. Velen vinden het maar lastig om een goede vraagstelling te bedenken, een goede vragenlijst te vinden of zelf te maken, de juiste statistische analyses te vinden en uit te voeren. En hoe zorg je voor voldoende validiteit en betrouwbaarheid?


Veel studenten worstelen hiermee. Vooral bij hun thesis. Dat is ook vrij logisch, want ja, het is de eerste keer dat je een heel onderzoek moet opzetten en uitvoeren. Je moet alles zelf bedenken.


Anderen lopen tijdens de studie al vast. Een docent die het niet zo goed uit kan leggen, een zij-instromer van wie verwacht wordt dat de kennis al aanwezig is, en weer anderen hebben jaren geleden wel eens les gehad in onderzoek, statistiek en SPSS, maar zijn alles weer vergeten.


Voor al deze mensen heb ik het Online Kenniscentrum Onderzoek, Statistiek en SPSS ingericht. Het fijne daarvan is dat het 24 uur per dag, 7 dagen per week, 365 dagen per jaar bereikbaar is.


Met de informatie in dit centrum heb je toegang tot goede en betrouwbare informatie over het verrichten van onderzoek. Dat scheelt je uuuuuuuuuren zoeken op internet. Alle info staat systematisch bij elkaar en je kunt linken tussen de onderwerpen, zodat je altijd een extra verdiepingsslag kunt maken.


Met de informatie in dit kenniscentrum ga je snel en efficiënt door je onderzoek.

Met deze online hulp ga je als een speer door je onderzoek.

Start vandaag nog.


In het Online Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

krijg je  goede en betrouwbare informatie.

De informatie in dit kenniscentrum kun je als losse onderdelen beschouwen. Tussen de onderdelen zijn linken gelegd, zodat je snel meer informatie vindt die aansluit bij jouw behoefte. Je kunt ook delen samenvoegen en dan heb je een cursus.

De informatie is ingedeeld in 5 secties:

     1) Online Woordenboek Onderzoek en statistiek;
     2)  Papers met handleidingen, visies en verdiepingen;

     3) Video's over het opzetten van onderzoek (samen een Cursus Methodologie);

     4)  Video's over Statistiek (samen een Cursus Statistiek);

     5) Video's over SPSS (samen een Cursus SPSS).

Hieronder vind je per onderdeel gedetailleerde informatie.


De informatie in dit kenniscentrum is bedoeld voor zelfstudie, maar als je systematisch en persoonlijk begeleid wilt worden bij het leren van statistiek en SPSS raad ik je de Basiscursus Statistiek en SPSS aan. Door het maken van opgaven, moet je nog eens nadenken over de kernpunten, en de persoonlijke feedback van een ervaren docent/onderzoeker zorgt ervoor dat je de stof veel beter gaat beheersen.

Sectie 1: 
Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek

Natuurlijk kunnen we hier alle 124 trefwoorden neerzetten, maar dan wordt het proppie vol. We hebben wel een lijst met trefwoorden elders op de site staan. Die vind je via de link hieronder.
Wist je trouwens dat je zonder kosten gebruik kunt maken van dit Online Woordenboek? Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een account aanmaken zodat je lid wordt van Online Hulp bij Onderzoek.

Sectie 2: 
Papers, pareltjes van uitleg en handleidingen 

Sommige onderwerpen hebben meer tekst nodig om goed voor het voetlicht te komen. Daar zijn papers van gemaakt. Het zijn besprekingen van visies, handleidingen, tips & tricks en een anekdote.


Hieronder staat de lijst met papers die je momenteel kunt downloaden

De papers zijn ook los verkrijgbaar. Als je geïnteresseerd bent in één aspect kun je je beperken tot de aanschaf van dit ene onderdeel.

De onderzoeksleidraad

Dit geeft een overzicht van alle onderdelen die je stap voor stap  moet uitvoeren in een onderzoek. Vergeet je er eentje, dan gaat het mis. Dit paper is dus niet alleen een leidraad maar tevens een checklist zodat je niets overslaat. Meer informatie >>>

Een merkwaardig onderzoek naar onhoorbare muziek

Een persoon op leeftijd wilde graag alsnog promoveren. Of ik hem daarbij kon helpen. Natuurlijk wel, maar veel heeft het niet geholpen. Meer informatie >>>

Wat is representativiteit

Er zijn vele opvattingen over representativiteit in omloop, maar sommige slaan nergens op. Er zijn zelfs heel gangbare opvattingen die aantoonbaar onjuist zijn. In dit paper leer je wat representativiteit is en hoe je het vaststelt. Meer informatie >>>

De steekproefgrootte bepalen

Voordat je de data gaat verzamelen, bepaal je hoe groot de steekproef (sorry de respons) moet zijn. Een te lage respons kan je onderzoek zinloos maken en een te grote respons te duur. In dit paper leer je hoe je optimale responsgrootte bepaalt. Meer informatie >>>

12 tips voor een betere respons op je enquête

Een vragenlijst versturen of online zetten en maar hopen dat voldoende mensen de vragen gaan beantwoorden, levert vaak niet voldoende respons op. Er zijn wel een aantal aspecten die relevant zijn en meer respons opleveren. De belangrijkste staan in dit paper (en nee, het versturen van aanmaningen om te reageren staat daar niet bij, want die kon je zelf ook wel bedenken). Meer informatie >>>

Hoe analyseer je je data uit interviews

Als je interviews afneemt, moeten de antwoorden worden geanalyseerd. Dat kun je op verschillende manieren doen. In dit paper leer je een manier die zeer bruikbaar is bij kleinere aantallen (zeg tot ongeveer 12 respondenten). Meer informatie >>>

Welke statistische toets moet je gebruiken

In dit paper leer je te bepalen welke toets je op welke data mag uitvoeren om je onderzoeksvraag te beantwoorden. Als je het stappenplan in deze methode volgt, weet je welke toets je mag / moet uitvoeren om je data te analyseren. Meer informatie >>>

Wat te doen tegen die hinderlijk lange labels in SPSS

De SPSS-labels kunnen nogal hinderlijk zijn, zeker wanneer ze te lang zijn en allemaal met dezelfde tekst beginnen. Daar zijn verschillende oplossingen voor. Eén oplossing is relatief snel en makkelijk toe te passen. Dat kan je uren scrollen en zoeken schelen. Meer informatie >>

Je eigen tabellenboek met kritieke waarden

Bijna niemand gebruikt meer de exacte kritieke waarde. Soms is het wel handig om die te weten. In Excel kun je dat makkelijk opzoeken. Daar kun je zelfs tabellen van maken. Op die manier heb je altijd een tabellenboek bij de hand. Meer informatie >>>

Replicatieonderzoek is (bijna) niet mogelijk omdat ...

Als jouw onderzoeksresultaten haaks staan op wat iedereen anders vindt, of als jouw Cronbachs alfa lager uitpakt dan wat er in de literatuur bekend is, dan wil dat niet zeggen dat jouw onderzoek niet klopt. In dit paper leer je wat een rol speelt. Meer informatie >>>

Presenteren van Statistische resultaten in een verslag

Het presenteren van statistische uitkomsten in verslagen komt heel nauw. In de tekst moeten altijd  de berekende waarde, de vrijheidsgraden en de p-waarde gepresenteerd worden en bij tabellen mogen alleen horizontale lijnen komen. Meer tips? Lees dit paper en bekijk de voorbeelden. Meer informatie >>>

Zo schrijf je een goed onderzoeksverslag

Een onderzoeksverslag heeft (vrijwel) altijd dezelfde opbouw. De inhoudsopgave kun je dus al maken bij de start van je onderzoek. Daarna ga je de hoofdstukken en paragrafen invullen. Op die manier komt de informatie op de goede plek. Meer informatie >>>

Sectie 3: 
Video-tutorials over het opzetten van onderzoek

In deze videoreeks leer je hoe je een goed onderzoek opzet en uitvoert.


Over elk essentieel onderdeel van onderzoek hebben we een video gemaakt. Elk aspect maakt onderdeel uit van het verslag dat je moet schrijven. Als je deze video´s hebt gezien, weet je precies hoe het zit, voer je het onderzoek makkelijker uit en schrijf je veel sneller je verslag.


Als je onderzoek doet op deze manier, kan je onderzoek niet mislukken. Deze methode is universeel en is toepasbaar in elke wetenschap.

Wil je eerst weten of je hier wel iets aan hebt? Bekijk dan deze proefles. Deze gaat over de vraagstelling van je onderzoek. Dit is het allerbelangrijkste onderdeel van je onderzoek. Als je de onderzoeksvraag goed formuleert, rolt het hele onderzoek als vanzelf van een leien dakje.


Bekijk eerst deze video en als je er dan achter komt dat dit is wat je nodig hebt voor je onderzoek, bekijk dan ook de rest.

Onderzoek en onderzoekstypen

Het is mijn stellige overtuiging dat iedereen zijn hele leven lang al onderzoek doet. Maar er is wel verschil tussen onderzoek van een leek en onderzoek van een wetenschapper. Toch is het verschil ook weer niet zo groot. In deze video leer je wat onderzoek is en wat een goed onderzoek onderscheidt van iemand die zo maar wat doet.

De vraagstelling van je onderzoek

Onderzoek kun je definiëren als het geven van antwoorden op vragen waarvoor je eerst meer informatie moet verzamelen voordat je een antwoord kunt geven. Als je een slechte vraag hebt, verzamel je slechte informatie en geef je een verkeerd antwoord. Met een goede vraagstelling verloopt het hele onderzoeksproces veel soepeler. In deze video leer je een goede onderzoeksvraag te formuleren.

Het onderzoeksdesign

Ieder onderzoek heeft een design. Sommige zijn heel simpel, andere erg ingewikkeld. Een en ander is afhankelijk van de vraagstelling. En het onderzoeksdesign is bepalend voor de analyses die je uit gaat voeren. Het is dus alleszins verstandig om te weten wat een design is, hoe je het opstelt en gebruikt in je onderzoek.

De steekproef

In deze video komen alle aspecten aan de orde die te maken hebben met representativiteit, de steekproefgrootte en de manieren on een steekproef te trekken.

De steekproefgrootte bepalen

De manieren om een steekproefgrootte te bepalen zijn te verdelen in 3 hoofdgroepen. De methode die sommigen op school leren, heeft standaard de uitkomst van 385. Daar heb je niets aan, want die komt niet overeen met de praktijk. Hoe het dan wel moet, leer je in deze video. Even vooruitlopend op jouw nieuwe inzicht: geen enkele methode is correct.

Zo werk je met onze steekproefcalculator

Een methode om de steekproefgrootte te bepalen is gebaseerd op statistiek. Daarvan is een deel redelijk makkelijk te vangen in een Excel programmaatje. Je kunt deze Excel-sheets downloaden. In de video geven we uitleg hoe je daar mee om moet gaan.

Meetinstrumenten

Om de data te verzamelen maak je veelal gebruik van een  meetinstrument. Je kunt er voor kiezen er zelf eentje maken of een bestaand instrument te gebruiken. Er moet wel aan de voorwaarde worden voldaan dat het valide en betrouwbare data oplevert en het een goed discriminerend vermogen heeft. Voor alle duidelijkheid: een vragenlijst is ook een meetinstrument. Bekijk de video en je snapt het.

Het analyseplan

Data verzamelen zonder te weten wat je er mee gaat doen, is als het verzamelen van stenen zonder te weten wat je wilt bouwen. Misschien heb je wel een vaag idee wat je met je data wilt gaan doen, maar het is beter om van te voren te bepalen waarvoor je alles nodig hebt. Met een analyseplan voorkom je dat je de verkeerde data verzamelt en uiteindelijk geen antwoord op je onderzoeksvraag kunt geven. Hoe je zo'n analyseplan opstelt, leer je in deze video.

Theorieën toetsen met regressieanalyse

Veel onderzoeksvragen kunnen (zouden moeten) worden beantwoord met een vorm van regressieanalyse. Daarom moet je wel weten welke vormen van regressieanalyse er zijn en aan welke voorwaarden de data moeten voldoen. Zorg er dus voor dat je meetinstrumenten goed zijn, dat het goed in het analyseplan staat, het onderzoeksdesign erbij past en de vraagstelling zodanig is geformuleerd dat deze met regressieanalyse is te beantwoorden.

Sectie 4: 
Video-tutorials over Statistiek

Statistiek is helemaal niet zo moeilijk. Eigenlijk is het heel erg simpel. Je berekent een getalletje uit je data en dat ga je vergelijken met een getalletje in een tabellenboek.

Is dat alles?

Ja. In beginsel wel, en als je dat eenmaal doorhebt is statistiek heel simpel.


Hieronder vind je een overzicht van alle 27 video's die we al hebben gemaakt.

Elke video duurt ongeveer 10 minuten. Dus, in heel korte tijd, krijg je informatie die je nodig hebt om jouw probleem op te lossen.

Misschien vertrouw je het niet (zoveel goede informatie voor zo weinig geld) en wil je eerst wel een weten wat de kwaliteit van de video's is. Neem dan een proefles. Deze gaat over variabelen. Dat is iets wat je drommels goed moet weten. Je kunt deze video nu gratis bekijken. Daarna kun je beslissen of je de rest ook wilt zien.

De basis van statistiek

Verdelingen

In statistiek zijn 3 typen variabelen relevant: nominale, ordinale en continue variabelen. In deze video leer je ze te onderscheiden en hoe je ze kunt beschrijven.

Het betrouwbaarheidsinterval

Een resultaat uit een steekproef wil niet zeggen dat deze overeenkomt met de werkelijkheid. In de statistiek kun je een marge berekenen die aangeeft tussen welke marge het werkelijke resultaat waarschijnlijk zal liggen.

De toetsprocedure

Wereldwijd wordt er gebruik gemaakt van de Toetsprocedure van Fischer. Hoe die procedure werkt, leer je in deze video.

Tabellen

In de statistiek ga je een getal berekenen uit je data en dat ga je vergelijken met een waarde in een tabellenboek (zie ook de toetsprocedure van Fischer). In deze video bespreken we hoe die tabellen er uit zien.

Bepalen welke toets je moet gebruiken

Als je weten wilt welke toets je moet gebruiken, moet je weten welke variabelen er zijn (zie de video over verdelingen), en wat je daar mee mag doen om je onderzoeksvraag (zie de video's over de methodologie) te beantwoorden.
De informatie in bovenstaande video's is de basis om onderstaande toetsen te kunnen begrijpen.

De verschil-toetsen

De t-toets voor toetsen tegen een standaard of norm

Met deze toets wil je nagaan of een gemiddelde (berekend uit data van je steekproef) overeenkomt met een bepaalde waarde.

De t-toetsen voor het toetsen van een verschil tussen twee gemiddelden

Met deze toets ga je na of het gemiddelde van twee groepen van elkaar verschilt.

De gepaarde t-toets

Met deze toets ga je na of het gemiddelde van twee kenmerken van de respondenten (of cases) van elkaar verschillen.

ANOVA

Met deze toets ga je na de gemiddelden van 3 of meer groepen van elkaar verschillen.

RM-ANOVA

Met deze toets ga je na de gemiddelden van 3 of meer kenmerken van elkaar verschillen.

De non-parametrische toetsen en kruistabellen

De Mann-Whitney toets

Als je geen gemiddelden mag berekenen, kun je de data vaak wel ordenen. Je kunt nu twee groepen met elkaar vergelijken.

De Kruskal-Wallis toets

Gaat het bij de Mann-Whitney toets nog om twee groepen, met deze toets kun je de gerangordende scores van meer dan twee groepen met elkaar vergelijken.

De Wilcoxon-toets

In deze toets gaat het om het vergelijken van twee gerangordende kenmerken.

De Friedman-toets

Deze toets is een uitbreiding van de Wilcoxon-toets. Je kunt nu meer dan twee gerangordende kenmerken met elkaar vergelijken.

De chikwadraattoets voor een kruistabel

In deze toets kun je twee nominale of ordinale variabelen tegen elkaar uitzetten. Je krijgt dan een kruistabel. Je kunt nu nagaan of de verdeling evenwichtig of evenredig is.

De chikwadraattoets voor een reeks

Als je slechts één variabele hebt waarvan je na wilt gaan of die overeenkomt met een bepaalde norm of verwachting gebruik je deze toets. In de praktijk komt hij niet zo heel veel voor. Hij is echter prima te gebruiken voor het toetsen van representativiteit.

Maten voor de samenhang

De productmoment correlatie van Pearson

Deze score geeft aan in welke mate er samenhang is tussen de scores op twee continue variabelen. Men noemt dit ook wel het hart of de kern van statistiek. Het is de basis voor regressieanalyse (zie  hieronder) en de verschil-toetsen (zie hierboven) zijn specifieke vormen van regressieanalyse.

De Spearman rangcorrelatie

Als je geen continue variabelen hebt, kun je de mate van samenhang berekenen met deze toets.

Kendalls tau

Dit is een alternatief voor de Spearman rangcorrelatie. Misschien is deze toets iets meer terecht bij ordinale data, maar de Spearman rangcorrelatie lijkt iets meer op de productmoment correlatie.

Phi en Cramèrs V

Cramèrs V is de maat voor de samenhang tussen nominale data. De phi-coëfficiënt is een specifiek geval en is alleen toepasbaar bij een 2x2-tabel.

Meetinstrumentconstructie

Factoranalyse

Met een factoranalyse ga je na of items die (ongeveer) hetzelfde zouden moeten meten, ondergebracht kunnen worden onder één factor (dimensie of component, of hoe je het ook maar wilt noemen).

Cronbachs alfa

Met Cronbachs alfa ga je na of items die (ongeveer) hetzelfde zouden moeten meten, voldoende betrouwbaar zijn gemeten om de scores op de losse items tot één factor of dimensie te reduceren.

Regressieanalyse

Univariate regressieanalyse

Daar waar de productmoment correlatie een getal oplevert, levert regressieanalyse een lijn op. Op basis daarvan kun je een voorspelling doen die het meest waarschijnlijk is.

Multipele regressie

Univariate regressieanalyse is slechts eendimensionaal. Bij multipele regressieanalyse kun je meerdere variabelen in het model opnemen. Nu kun je de invloed van alle variabelen op de afhankelijke variabele beoordelen, maar ook van elke variabele afzonderlijk.

Mediatie

Er is sprake van mediatie als de invloed van een verklarende variabel teniet wordt gedaan door een andere. Om dat te beoordelen moet je meerdere regressieanalyses op een systematische wijze uitvoeren. In deze video leggen we de ratio achter deze analyse uit.

Moderatie

Er is sprake van moderatie als twee voorspellende variabelen elkaar beïnvloeden in hun relatie met de afhankelijke variabele. De invloed kan zowel positief (elkaar versterkend) als negatief zijn (de som is minder dan het geheel der delen).

Regressieanalyse met dummys

Regressieanalyse gaat uit van continue variabelen. Als één of meerdere variabelen van ordinaal of nominaal niveau zijn, moet je die op een specifieke manier in je analyse opnemen. In deze video leggen we uit hoe dat moet.

 Sectie 5:
Video-tutorials over SPSS

SPSS kan heel veel. Je wordt overweldigd als je ziet wat er allemaal mogelijk is. Het is dan ook niet verwonderlijk dat velen door de bomen het bos niet meer zien. Bovendien kun je nog zo veel extra's aanvinken dat de output niet meer leesbaar is.


In deze video's laten we je zien op welke buttons je moet klikken en wat je aan moet vinken om de resultaten  te krijgen waar je wat aan hebt. We bespreken ook waar je in de output op moet letten. Daardoor wordt werken met SPSS een makkie.

De video's duren ongeveer 5 a 10 minuten, zodat je heel snel weet hoe je het moet aanpakken in SPSS.

In deze proefles kun je zien hoe wij je SPSS willen leren. Als het je bevalt, bekijk dan ook alle andere.

Data inlezen uit Excel

Als je je data in Excel hebt ingevoerd of zo hebt gekregen, is het inlezen ervan in SPSS een fluitje van een cent. Het gaat echter mis als de data in Excel verkeerd staan. In deze video leer je hoe het moet en wat je er aan kunt doen als het verkeerd gaat.

Het SPSS Codeboek

Je moet in SPSS de data in het codeboek definiëren. Als daar fouten in staan, kan je mogelijk je analyses niet uitvoeren.

De SPSS syntaxfile

SPSS bestaat uit 3 files: een data-file een uitvoer-file en een syntax-file. De eerste twee worden automatisch gegenereerd als je werkt met SPSS. De derde niet. Het is soms wel handig om daar mee te werken. Sommige docenten vragen er expliciet om.

Selectie maken op je data

Het komt regelmatig voor dat je analyses wilt uitvoeren op een deel van alle respondenten. Het selecteren van cases is vrij makkelijk. Er zijn overigens meerdere mogelijkheden die het je makkelijker maken die selecties te maken.

Data uit verschillende files samenvoegen

Als de gegevens in verschillende bestanden staan, moet je ze samenvoegen tot een geheel. In deze video leer je hoe dat moet. Ook leer je hoe je gegevens kunt aggregeren. Dat is handig voor multilevel analyse.

Berekeningen en hercoderingen maken

Het komt regelmatig voor dat je data net niet helemaal goed staan (bijvoorbeeld een negatieve vraag gesteld) of uit variabelen een nieuwe variabele moet creëren. In deze video leer je hoe dat moet en leer je nog veel trucjes om dat sneller te doen.

Frequenties

Een van de eerste dingen die je moet doen voordat je met je analyses kunt beginnen, is controleren of je data foutloos. Dat doe je door frequenties uit te draaien over alle variabelen. En daarna de gemiddelden, standaarddeviaties en controleert op uitbijters. Zo doe je dat.

Kruistabellen

Twee nominale (of ordinale) variabelen tegen elkaar uitzetten levert een kruistabel op. Die kun je analyseren met de Chikwadraattoets, Cramèrs V, Phi etc. In deze video leren we je hoe dat je dat doet.

Correlaties

Dit is denk ik wel de meest simpele analyse die je met SPSS-opdracht kunt laten uitvoeren. De uitvoer kan nogal groot worden. In deze video leer je waar je op moet letten en hoe je het overzicht behoudt.

Grafieken

De standaard uitvoer van de grafieken in SPSS vind ik niet erg mooi, maar je kunt ze wel verfraaien. Meestal gebruik je ze om een visuele indruk te krijgen in plaats van een getalsmatige. Of ze er dan echt mooi uitzien is dan niet zo belangrijk.

Factoranalyse

SPSS kan vele vormen van factoranalyse uitvoeren. Standaard rekent hij overigens een principale componenten analyse uit. Je moet een aantal dingen aanvinken zodat je in de output informatie krijgt die je helpen deze analyse te interpreteren.

Cronbachs alfa

Cronbachs alfa is één getal. Het is echter wel handig om ook even wat extra's aan te vinken (maar ook weer niet te veel) die je helpen de uitkomst op waarde te schatten en wat je er aan kunt doen als Cronbachs alfa te laag is

One sample t-test

Met de one sample t-test kun je nagaan of het gemiddelde aan een norm voldoen.

Independent samples t-test

Zoals bij de statistiek video's aangegeven, zijn er twee toetsen. SPSS levert de uitkomsten van beide toetsen. Bovendien is de uitvoer nogal verwarrend. In deze video leer je waar je op moet letten en of dat past bij jouw onderzoeksvraag.

Paired samples t-test en RM-ANOVA

Dit is de toets om twee kenmerken gemeten op interval/ratio niveau met elkaar te vergelijken. SPSS geeft nog meer informatie, ook interessant, maar meestal overbodig.

ANOVA

In SPSS kun je op 3 manieren een variantieanalyse uitvoeren. In deze video laten we je alle manieren zien en wat je in de ene opdracht nog meer kunt krijgen en in de andere juist niet.

MANOVA

De uitvoer van de MANOVA  in SPSS bevat veel aspecten die van belang zijn voor een regressieanalyse. Daardoor is de output nogal onoverzichtelijk. In deze video leer je hoe een MANOVA uitvoert en waar je in de uitvoer op moet letten.

De Mann-Whitney toets en de Kruskal-Wallis toets

Dit zijn de twee toetsen voor een verschil-toets voor ordinale data. Als je de standaardinstructie volgt zit er maar een klein verschil in hoe je dit uitvoert in SPSS. Daarom staan ze beide in één video.

Regressieanalyse

De (multiple) regressieanalyse in SPSS is makkelijk uit te voeren. Je moet even twee vakjes aanvinken die je helpen de uitvoer te interpreteren. In deze video laten we je veel vormen van regressieanalyse zien.

Regressie met dummy's

In deze video gaan we in op het gebruiken van variabelen op nominaal en ordinaal niveau in een regressieanalyse. Daarvoor kun je zelfs twee analyse tools gebruiken: regressieanalyse en General Linear Model (die je ook gebruikt voor de MAN(C)OVA).

Mediatie en Moderatie

In deze video leggen we je uit hoe je mediatie en moderatie uitvoert in SPSS.

Met deze online hulp wordt
 onderzoek, statistiek en SPSS stukken makkelijker

Het is mijn ervaring dat velen die klagen niet met SPSS om te kunnen gaan, eigenlijk niet goed weten wat ze statistisch zouden moeten berekenen. Maar voordat je een statistische toets kunt uitvoeren moet je een goede vraag stellen. Het probleem ontstaat dus al bij het opstellen van een goede onderzoeksvraag en deelvragen, bij de methodologie dus.


Als je zorgeloos aan de slag wilt met onderzoek, kies dan voor het hele pakket in ons Online Kenniscentrum Onderzoek, Statistiek en SPSS.


Je kunt kiezen uit vier periodekaarten.

Een en ander is afhankelijk van de tijd die je (nog) nodig denkt te hebben voor het leren van onderzoeksvaardigheden

of het afronden van je onderzoek.

Hoe lang wil jij toegang tot onze online hulp?

Maandkaart

€ 35,-

Kwartaalkaart

€ 50,-

Semesterkaart

€ 75,-

Voor alle duidelijkheid:

Je hoeft alleen maar je naam en e-mailadres op te geven

Je naam gebruiken we om je aan te kunnen spreken. Naar het mailadres sturen we een bevestiging dat jij je aangemeld hebt en de factuur. Lees ook ons privacy statement.

Je mag (moet!) zelf een geheim wachtwoord aanmaken

Wachtwoorden worden gecodeerd zodat wij noch de provider dit kunnen lezen.

Aan het eind van je periode wordt de toegang afgesloten (dus niet automatisch verlengd).

En mocht je echt ontevreden zijn, stuur dan binnen 24 uur een mail. Dan krijg je je geld terug.


Bijna vergeten te zeggen:


In het ons Online Kenniscentrum kun je ook vragen stellen en krijg je antwoord van ervaren onderzoekers!


Mooi toch?

Dit zeggen anderen over de video's:

Mag ik jouw commentaar ook hieronder plaatsen?

Zou ik zeer waarderen. Stuur maar naar: mail@hulpbijonderzoek.nl

Kenniscentrum Onderzoek, Statistiek en SPSS

Wijnzen:

Eindelijk iemand die het zo uit kan leggen dat het ook te begrijpen is. Duidelijke uitleg over welke toetsen er zijn en hoe deze werken. De analysemethoden worden stap voor stap uitgelegd zodat het goed te volgen is.

Kenniscentrum Onderzoek, Statistiek en SPSS

Petroesjka:

De video's zijn zeer nuttig. De uitleg is prettig.

Kenniscentrum Onderzoek, Statistiek en SPSS

Saskia:

De video’s geven een duidelijke, heldere en gestructureerde uitleg over het statistiek in de brede zins des woords maar dat het wordt compact gehouden (en daarmee heel overzichtelijk). Doordat de video’s elk een thema als apart thema behandelen is het erg makkelijk om bepaalde video’s later nog weer terug te zien.


En in een persoonlijk memorandum: "Bedankt voor de uitleg! Veel is me nu duidelijk. Ik ga met meer vertrouwen mijn tentamen in."

Kenniscentrum Onderzoek, Statistiek en SPSS

Anoniem:

Prima video's. Duidelijke spreektaal. Mist alleen concrete voorbeelden en vooral oefenopdrachten of voorbeeld sav. bestanden. Misschien ook iets meer vertellen over de syntax.

Kenniscentrum Onderzoek, Statistiek en SPSS

Ruby:

Ik ben lid geworden aangezien ik mij goed wilde voorbereiden op mijn tentamen. Tot nu toe kan ik alles vinden en vind ik de filmpjes erg informatief.

Ik ben blij met mijn abonnement. Mocht ik ergens tegenaan lopen dan zal ik u dat laten weten.


Ik wilde je laten weten dat ik het tentamen met gemak heb behaald met behulp van de door u gemaakte video's.

Kenniscentrum Onderzoek, Statistiek en SPSS

Tessi:

Middels dit mailtje wilde ik even laten weten dat ik veel baat heb gehad bij de uitleg in de video's, erg prettig.

Mijn masterthesis is inmiddels ingeleverd :)

Kenniscentrum Onderzoek, Statistiek en SPSS

Annette:

Het laatste vak dat ik nog moet (wil) halen, is Statistiek. Ik schuif het telkens voor mij uit, omdat ik bang ben dat ik het allemaal niet ga snappen. Vroeger was ik ook geen ster met rekenen/ wiskunde, denk ik dan. Maar met deze duidelijke video, in rustig tempo uitgelegd, heb ik er wel vertrouwen in dat het goed gaat komen. Bedankt voor het vele en goede werk!

Kenniscentrum Onderzoek, Statistiek en SPSS

Anouk:

Ik vind de video's erg fijn. Ze zijn duidelijk en per onderwerp waardoor ze niet te lang zijn.

Kenniscentrum Onderzoek, Statistiek en SPSS

Chen:

Na een dagje online video’s bekijken beheers je gelijk alle basiskennis van SPSS. En na een paar tips van Foeke kan ik eindelijk weer verder gaan met mijn onderzoek. Bedankt
Kenniscentrum Onderzoek, Statistiek en SPSS

Josianne:

Beste Foeke,

Dank je wel voor je video. De onderzoeksvraag is onderdeel van een cursus die ik geef. Ik heb het zelf nooit zo eenvoudig en gestructureerd kunnen uitleggen. Mijn studenten geef ik steeds je www.

Kenniscentrum Onderzoek, Statistiek en SPSS

Manuela:

Tijdens de statistiek lessen op school zie ik door de bomen het bos niet meer, ze gaan heel snel door de ingewikkelde stof van SPSS. Over 2 weken heb ik een tentamen en door uw video’s waarin u op een leuke en duidelijke manier uitleg geeft heb ik meer vertrouwen om mijn tentamen te gaan halen. Alvast bedankt hiervoor.

Kenniscentrum Onderzoek, Statistiek en SPSS

Marco:

Ik heb de video’s van uw site doorgenomen. Zeer informatief en leerzaam.
Kenniscentrum Onderzoek, Statistiek en SPSS

Margareta:

Dankzij deze video's haalde ik een 8,2. Mijn hoogste cijfer tot nu toe!

Kenniscentrum Onderzoek, Statistiek en SPSS

Ralph:

Dankzij de instructievideo was het heel gemakkelijk om te werken met SPSS.

Kenniscentrum Onderzoek, Statistiek en SPSS

Maurice:

Onvoorstelbaar hoe toegankelijk SPSS ineens wordt

Wie zijn wij (ik, eigenlijk)?

UItreiking van het eerste exemplaar van mijn boek aan 

Prof. Dr. H. van Herk

Al tijdens mijn studietijd vroegen medestudenten mij om even met ze mee te kijken.

En als docent aan de universiteit heb ik veel studenten geholpen met afstuderen.

Ik heb boeken geschreven over het opzetten en uitvoeren van onderzoek.

Momenteel help ik jaarlijks help ik zo’n 200 studenten die op de een of andere manier niet op gang komen of vastlopen in het onderzoekstraject.

> 35

Jaar ervaring met onderzoek

> 2.000

Boeken verkocht

200

Begeleidingstrejecten per jaar

Missie

Ik vind het belangrijk dat jij goed onderzoek kunt uitvoeren.

Daarom vind ik het belangrijk dat jij het vak goed leert.


Want met goed onderzoek krijg je betere informatie.

Met betere informatie maak je betere beslissingen.

Met betere beslissingen kun je een betere (mooiere, vriendelijkere, schonere ....) wereld maken.


Ik help je graag!

Je kunt stellen dat alle informatie ook te vinden is via Google, toch? Dat klopt. Maar het kost je vaak erg veel tijd om die informatie te vinden en vaak past die informatie niet op jouw situatie. Veel studenten raken zelfs helemaal in de war en komen er niet meer uit.

Als ze dan onze video’s bekijken, slaken ze een zucht van verlichting. Hèhè, eindelijk iemand die het helder uitlegt.

Maak gebruik van ons kenniscentrum

waarin je naar behoefte kunt grasduinen