Kenniscentrum

Onderzoek, Statistiek en SPSS

Jouw steun en toeverlaat bij je thesis

of bij het leren onderzoeksvaardigheden tijdens je studie

Dit is wat in onze kennisbank zit:

(klik op een plaatje voor meer informatie)

Video's over Onderzoeksmethodologie

Typen onderzoek

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Het ene onderzoek is het andere niet

Onderzoek doe je om een probleem op te lossen.

Er zijn echter verschillende manieren om tegen problemen aan te kijken en dus ook verschillende manieren om onderzoek te doen.

Het is belangrijk te weten welk type onderzoek je wil uitvoeren, om tot een goede opzet te komen.

De vraagstelling

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Zonder goede vraag, geen goed onderzoek

Alleen op een goede vraag kun je een goed antwoord geven. Een goed antwoord op een slechte vraag, bestaat niet. 

Het opstellen van een goede vraag, is zo makkelijk nog niet. Met deze video helpen we je op weg.

Het onderzoeksdesign

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Je onderzoek in één schema

Het onderzoeksdesign is een schematische weergave van je onderzoeksopzet. Het is tevens de basis voor de analyses die je wil uitvoeren.

In deze video leer je hoe je een onderzoeksdesign maakt. Een specifieke vorm is het conceptueel model. Ook dat leggen we uit.

Meetinstrumenten

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Hoe verzamel je correcte gegevens?

De gegevens die je verzamelt moeten betrouwbaar en valide zijn. Maar wat betekenen deze begrippen eigenlijk en hoe pas je dat toe in jouw onderzoek?

De verzamelde data moeten ook een discriminerend vermogen hebben. Waarom eigenlijk?

Steekproef en respons

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Het gaat niet om de steekproef, maar om de respons

Met een onderzoek wil je een beeld geven van de hele populatie. Dus degenen de meedoen, moeten een goed beeld geven. Daarom moet de respons voldoende groot en representatief zijn. Daar draait het om.

Onze steekproefcalculator

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Manieren om de steekproefgrootte te bepalen

Heb je te weinig respons, dan kun je niks aantonen. Is de respons te groot, dan is alles significant. Met deze steekproefcalculator kun je de omslagpunten berekenen. Je kunt daarmee ook de optimale steekproef bepalen.

Het analyseplan
The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Weet wat je met je data wilt doen

Je moet al weten wat je met de verzamelde data wilt doen voordat je de data gaat verzamelen, want als je data verzamelt waarmee je je onderzoeksvraag niet kunt beantwoorden, valt je hele onderzoek in het water. Dat zou jammer zijn; zonde van het geld en alle moeite voor niets.

Theorieën toetsen

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Klopt jouw theorie?

Regressieanalyse is een veelgebruikte techniek om theorieën te ontwikkelen en te toetsen.


In deze video leer je de basis van regressieanalyse, welke vormen er zijn en hoe je daarmee een theorie toetst.

White Papers met tips & tricks en handleidingen

De onderzoeksleidraad

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Een handleiding voor onderzoek

In deze leidraad wordt aangegeven welke stappen je moet ondernemen en welke keuzes je dan moet maken. Het is een overzicht van wat je moet doen. Als je iets gedaan hebt kun je het afvinken. Dit paper is dus niet alleen een leidraad, maar ook een checklist.

Representativiteit

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

6 opvattingen over represenativiteit

Het begrip representativiteit wordt heel vaak verkeerd uitgelegd. Er zijn op zijn minst zes verschillende opvattingen, maar slechts een ervan is goed. Alle andere zijn aantoonbaar onjuist.

Steekproefgrootte

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Hoe groot moet de steekproef zijn?

In dit paper leer je dat er diverse methoden zijn om de steekproefgrootte te bepalen. Op zich is geen enkele methode juist. Uiteindelijk is en blijft het dus natte vingerwerk.


Dit paper helpt je om een  redenering te formuleren om een onderbouwde beslissing te nemen.

Interviews analyseren

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Anlyseren van open vragen

Open vragen leveren een stuk tekst op. Ook interviews kun je uitwerken tot een geschreven tekst. Hoe analyseer je die info?


In dit paper leer je een simpele methode om teksten te analyseren. Eigenlijk zijn het twee manieren: top - down of bottum - up.

Toets kiezen

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Zo kies je de juiste toets

In dit paper leer je waar je op moet letten om de juiste toets te bepalen.


Dit moet je eigenlijk al weten voordat je de data gaat verzamelen. Het voorkomt dat je verkeerde data gaat verzamelen. Oftewel, ook in de voorbereiding van je onderzoek zul al veel aan dit paper hebben.

Tabellen met kritieke waarden

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Tabellen met kritieke waarden

Statistiek is eigenlijk heel simpel. Je berekent een getal uit je data en gaat dat getal vergelijken met een waarde in een tabel.


De tabel-waarden kun je opzoeken in een statistiekboek. Je kunt ze ook opzoeken in Excel. Hoe dat moet, leer je in dit paper.

Replicatieonderzoek

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Help! Mijn resultaten zijn anders!

Het is in vrijwel  onmogelijk om resultaten uit ander onderzoek te repliceren. Kleine afwijkingen zijn geen probleem, maar je kunt je alle haren uit het hoofd trekken (niet doen!) als jij afwijkende uitkomsten hebt.


In dit paper leer je welke oorzaken er kunnen zijn.

Statistische tabellen

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Hoe maak je een correcte tabel?

Het presenteren van statistische resultaten in een verslag of een artikel voor een tijdschrift komt heel precies. Toch is er bijna geen boek waarin beschreven staat hoe dat dan moet.


De eisen voor wat correct is, zijn soms verschillend. Als je het doet zoals het in dit paper staat, kun je er niet ver naast zitten.

Video's over Statistiek

Verdelingen

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Variabelen

In deze video leer je wat een variabele is, wat voor typen er zijn en hoe je ze kunt herkennen en beschrijven.

Betrouwbaarheidsinterval

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Het betrouw-baarheidsinterval

De resultaten en de conclusies die je uit jouw data trekt, hoeven niet te kloppen voor de hele populatie. Meestal geef je aan binnen welke marges het resultaat waarschijnlijk ligt. Dat is het betrouwbaarheidsinterval. Hoe je dat berekent, leer je in deze video.

De toetsprocedure

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De statistische toetsprocedure

Wereldwijd wordt er gebruik gemaakt van de toetsprocedure van Fisher. Deze procedure is de basis van statistiek. Als je doorhebt hoe die procedure in elkaar steekt, is statistiek eigenlijk heel simpel.

Tabelwaarden

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Verdelingen

In vier video's leer je hoe vier veelgebruikte verdelingen eruit zien en wat de kenmerken zijn. Daardoor zul je ook beter begrijpen hoe statistiek werkt.

Toets bepalen

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Welke statistische toets moet je gebruiken

Je moet kunnen bepalen welke statistische toets je moet gebruiken. Als je dat niet weet, kom je geen stap verder. Hoe elke toets werkt leer je in de andere video's.

t-toets tegen een norm

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De t-toets voor een afwijking van een norm

Met deze toets ga je na of een gemiddelde overeenkomt met een bepaalde waarde. In deze video leer je deze toets begrijpen zodat je die kunt toepassen in jouw situatie.

t-toets voor gemiddelden

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De t-toets voor groepen

Of twee groepen van elkaar verschillen doe je meestal door de gemiddelden met elkaar te vergelijken. Daarvoor gebruik je de t-toets voor groepen. Daar zijn er zelfs twee van.

Gepaarde t-toets

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De t-toets voor kenmerken

Met deze toets ga je na of de gemiddelden op twee kenmerken aan elkaar gelijk zijn. Bijvoorbeeld: zijn de cijfers op het kerstrapport hoger dan de cijfers op het zomerrapport?

ANOVA

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Variantieanalyse

De t-toetsen zijn eigenlijk specifieke gevallen van variantieanalyses. In plaats van de gemiddelden van 2 groepen ga je de gemiddelden van 3 of meer groepen met elkaar vergelijken. Bijvoorbeeld: Is er een verschil in opbrengst van aardappeloogst op zandgrond, kleigrond en veengrond?

RM-ANOVA

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Variantieanalyse voor gepaarde waarnemingen

Dit noemt men ook wel RM-ANOVA (= repeated measures analysis of variance). Deze toets pas je toe als je het verschil wilt weten tussen meerdere kenmerken of meetmomenten. Bijvoorbeeld: is er een verschil tussen het kerst-, paas- en zomerrapport?

Mann-Whitney toets

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De Mann-Whitney toets

De Mann-Whitney toets is vergelijkbaar met de t-toets voor groepen. Het verschil is dat je nu niet de gemiddelden vergelijkt, maar de rangorde scores. Het rekenwerk gaat wel heel anders. In deze video leer je hoe dat gaat.

Kruskal-Wallis toets

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De Kruskall-Wallis toets

Deze toets is vergelijkbaar met een variantieanalyse, maar evenals bij de Mann-Whitney toets worden niet de gemiddelden vergeleken maar de rangorde scores.


In deze video leer je wanneer je deze toets mag gebruiken en hoe het rekenwerk er aan toe gaat.

Wilcoxon-toets

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De Wilcoxon-toets

De toets is vergelijkbaar met de gepaarde t-toets. Het grote verschil is dat er met rangorde scores wordt gerekend in plaats van met de werkelijke getallen.

Friedman-toets

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De Friedman-toets

De Friedman-toets is een goed alternatief voor de ANOVA voor herhaalde metingen. Ook nu weer krijg je in deze video helder uitgelegd hoe het rekenwerk gaat en welke conclusie je dan kunt trekken.

Chikwadraattoets voor een reeks

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De chikwadraattoets voor een reeks

De chikwadraattoets voor een reeks is vergelijkbaar met een kruistabel, maar er is nu sprake van 1 kolom (of 1 rij). Deze toets is goed bruikbaar voor het toetsen op representativiteit. In deze video leg ik uit hoe je dat doet.

Chikwadraattoets voor een kruistabel

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De chikwadraattoets voor kruistabellen

In een kruistabel worden twee nominale variabelen tegen elkaar uitgezet. Met de Pearson chikwadraattoets kun je nagaan of de cellen gelijkmatig gevuld zijn of juist niet. In deze video leer je hoe het rekenwerk gaat en hoe je de uitkomst moet interpreteren.

Productmoment correlatie

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De productmoment correlatie

Met een correlatie kun je nagaan of er samenhang bestaat tussen twee variabelen. Bijvoorbeeld: kiezen lange mensen ook voor een lange partner? Of: is er een samenhang tussen de grootte van het huis en het maandelijks netto inkomen? In deze video leer je hoe het rekenwerk gaat en hoe je de uitkomst moet interpreteren.

Spearman rangcorrelatie

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De rangcorrelatie van Spearman

De productmoment correlatie is geschikt voor continue data. Dat zijn data op interval- of ratio niveau (bekijk de eerste video van deze reeks). Maar als je te weinig respons hebt of als de data op rangorde niveau zijn gemeten, kun je beter de Spearman rangcorrelatiecoëfficiënt uitrekenen. Hoe je dat doet, leer je in deze video.

Kendals tau

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Kendalls tau

Een alternatief voor de rangcorrelatie van Spearman is Kendalls tau. Kendalls tau is iets conservatiever dan de Spearman rangcorrelatie. Daarmee bedoelt men dat het minder snel statistisch significante resultaten oplevert. De rekentechniek is wel heel anders. In deze video leer je hoe dat gaat.

Cramèrs V

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De Phi-coëfficiënt en Cramèrs V

Als je gegevens op nominaal niveau hebt, kun je als beste Cramérs V gebruiken. Deze maat is vrijwel gelijk te interpreteren als de andere maten voor samenhang. Een specifiek geval is de phi-coëfficiënt. Deze kun je alleen gebruiken voor een 2 x 2-tabel.

Factoranalyse

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Factoranalyse

Factoranalyse is een techniek om na te gaan of een reeks items op één of meerdere dimensies liggen. Het rekenwerk leggen we niet uit. Dat is veel te moeilijk om in een korte video te doen. Wat je wel leert is het principe van factoranalyse: waarom is het belangrijk en hoe interpreteer je de uitkomst. Ook leer je wat varimaxrotatie is en wat voor consequentie dat kan hebben.

Betrouwbaarheid en Cronbachs alfa

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Betrouwbaarheid en Cronbachs alfa

In deze video leer je wat er onder de term betrouwbaarheid moet worden verstaan, dat er vier manieren zijn om dat vast te stellen. Daarna gaan we dieper in op één specifieke maat voor betrouwbaarheid: Cronbachs alfa. Ik leg uit waar je op moet letten en hoe je Cronbachs alfa kunt verhogen (of zo hoog mogelijk kunt maken).

Regressieanalyse

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Univariate regressieanalyse

De basis van regressieanalyse is correlatierekening. Hoe dat precies zit en wat de meerwaarde van regressieanalyse is, leer je in deze video.

Multipele regressie

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Multipele regressie

Regressieanalyse kun je uitbreiden door meer voorspellende variabelen in het model op te nemen. Daarmee kun je verschillende verklaringsmodellen met elkaar vergelijken. Waar je op moet letten en hoe je daarover rapporteert, leer je in deze video.

Regressie met niet continue variabelen

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Regressieanalyse met dummy's

Regressieanalyse kun je in beginsel alleen uitvoeren met continue variabelen (dat zijn variabelen op interval- of ratio niveau). Maar kun je dan geen ordinale en nominale variabelen in de analyse opnemen? Ja, dat kan wel. Hoe dat moet, leer je in deze video.

Moderatie

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Moderatie

In deze video leer je wat moderatie is en hoe je dat in een regressieanalyse opneemt. Ook leer je hoe je de resultaten van een moderatieanalyse presenteert in je onderzoeksverslag.

Mediatie

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Mediatie

Mediatie is ook een specifieke vorm van regressieanalyse. We leggen uit wat het is, hoe je het uitvoert en hoe je erover rapporteert.

Steekproefgrootte

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De steekproefgrootte vaststellen

Een goede manier om de steekproefgrootte te bepalen is gebaseerd op de uit te voeren toets. Hoe dat gaat leer je in deze video.

Video's over SPSS

Data inlezen uit Excel

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Data inlezen uit Excel

Je data in Excel moet aan specifieke voorwaarden voldoen om ze in te kunnen lezen in SPSS.

Het SPSS-codeboek

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Het SPSS codeboek

Voor iedere variabele moet je aangeven wat voor type het is. Je kunt de uitvoer opmaken en waarden uitsluiten.

SPSS-syntaxfile

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De SPSS syntax-file

De syntax-file is handig om analyses snel (opnieuw) uit te voeren. Door commentaar toe te voegen kun je je beslissingen verduidelijken.

Files samenvoegen

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Selecties maken

Soms wil je je analyses op een beperkt deel van je data uitvoeren. In SPSS kun je op verschillende manieren selecties maken.

Selecties maken

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Files samenvoegen

Data uit verschillende files kun je ze in SPSS 'aan elkaar plakken'. Daarvoor moeten de files aan bepaalde voorwaarden voldoen. In deze video behandelen we ook aggregreren van data.

Berekeningen maken en hercoderen

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Berekeningen maken en hercoderen

In deze video leer je tips en trics om je data aan te passen.

Frequenties

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Frequenties uitdraaien

Voordat je met de analyses aan de slag gaat, moet je ze controleren. Met SPSS-frequencies doe je dat het snelst.

Kruistabellen

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Kruistabellen maken

Een kruistabel maken in SPSS is een fluitje van een cent. Je moet wel de juiste instellingen aanvinken en de uitvoer lezen heeft ook nog wel wat voeten in aarde.

Correlaties

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Correlatietabel maken

In deze SPSS opdracht, kun je zowel de productmoment correlatie laten berekenen, alsook de Spearman rangcorrelatie en Kendals tau.

Grafieken

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Grafieken maken

Om een grafiek in SPSS te maken, moet je de instellingen in het codeboek goed hebben staan.

Factoranalyse

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Factoranalyse

Je moet een aantal instellingen in SPSS aanvinken om uitvoer te krijgen die je helpen om goede factoren te maken.

Cronbachs alfa

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Betrouwbaarheids-analyse (Cronbachs alfa)

Cronbachs alfa moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Met de juiste instellingen in SPSS kun je snel nagaan of dat klopt en hoe je dat eventueel kunt verbeteren.

One sample t-test

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

One Sample t-test

Je kunt nagaan of een bepaald gemiddelde een bepaalde waarde heeft. In SPSS is dat niet zo moeilijk te toetsen. We leggen je uit hoe je dat doet en waar je in de uitvoer op moet letten.

Independent samples t-test

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Independent samples t-test

Er zijn 2 t-toetsen voor een verschil in gemiddelden tussen twee groepen. SPSS geeft in de uitvoer de resultaten van beide analyses. In deze video vertellen we je daar alles over.

Paired samples t-test

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Paired samples t-test en RM-ANOVA

De gepaarde t-tets is vrij eenvoudig uit te voeren. Als je meerdere gepaarde metingen hebt, moet je een RM-ANOVA uitvoeren. Deze analyse is vrij moeilijk uit te voeren in SPSS en de uitvoer is niet zo makkelijk te lezen.

ANOVA

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

ANOVA

Er zijn maar liefst 3 manieren om een variantieanalyse in SPSS uit te voeren. Elke vorm heeft net iets andere mogelijkheden. In deze video leggen we je uit hoe je de analyses uitvoert en waar de verschillen in de uitvoer in zitten.

MANOVA

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

MANOVA

Hoe je een meervoudige variantieanalyse (MANOVA) in SPSS uitvoert, leer je in deze video. Ook leggen we je uit hoe je covariabelen in de analyse opneemt.

Mann-Whitney en

Kruskal- Wallis test

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Mann-Whitney en de Kruskal- Wallis toets

Deze analyses zitten een beetje verstopt in SPSS. We laten je zien waar je deze toetsen vindt en hoe je ze uitvoert. Ook bespreken we de uitvoer.

Wilcoxon en Friedman test

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

De Wilcoxon-toets en de Friedman-toets

De Wilcoxon-toets en de Friedman-toets zijn alternatieven voor de gepaarde t-toets en de RM-ANOVA.

Regressieanalyse

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Regressieanalyse

In deze video leer je hoe je (multipele) regressieanalyse uitvoert in SPSS en waar je in de uitvoer op moet letten zodat je daarover kunt rapporteren in je verslag.

Regressie met dummy's

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Regressieanalyse met dummy's

Regressieanalyse voer je in beginsel uit met alleen continue variabelen. Heb je ordinale of nominale variabelen dan kun je die in de analyse opnemen als een dummy. In deze video leer je hoe je dat doet.

Mediatie en moderatie

The content you add below will be added to a pop-up on the live version of your website, checkout preview mode for the result.

Mediatie en moderatie

Mediatie en moderatie zijn specifieke vormen van regressieanalyse. In deze video leggen we uit hoe je dat doet in SPSS.

Dit gaat het je kosten

Methodologie

 • € 29,50

  Leer hoe je goed onderzoek doet

  Papers

 • € 19,50

  Handleidingen voor je onderzoek

  Statistiek

 • € 39,50

  De makkelijkste manier om statistiek te leren

  SPSS

 • € 29,50


  Zo doe je dat in SPSS

  Voor alle duidelijkheid:

  Je hoeft alleen maar je naam en emailadres op te geven

  Je naam gebruiken we om je aan te kunnen spreken. Naar het mailadres sturen we een bevestiging dat jij je aangemeld hebt en de factuur. Lees ook ons privacy statement.

  Je mag (moet!) zelf een geheim wachtwoord aanmaken

  Wachtwoorden worden gecodeerd zodat wij noch de provider dit kunnen lezen.

  Geen overbodige mail

  We sturen je een welkomst-mail en kort voor het aflopen van je kwartaal-, semester- of jaarkaart een bericht dat het einde van je account nadert.

  Geen automatische verlenging

  Na afloop van je kaart, word je account uit het systeem verwijderd. Als je de toegang niet verlengd, moet je een nieuw account aanmaken.

  Dit zeggen anderen over onze video's

  Marco zegt:

  Ik heb de video’s van uw site doorgenomen. Zeer informatief en leerzaam.

  Anouk zegt:

  Ik vind de video’s erg fijn.

  Ze zijn duidelijk en per onderwerp en zijn niet te lang.

  Laura zegt:

  Dankzij deze video's haalde in mijn tentamen.

  Petroesjka zegt:

  De video's zijn zeer nuttig. De uitleg is prettig.

  Wijnzen zegt:

  Over de methodologie video's: Eindelijk iemand die het zo uit kan leggen dat het ook te begrijpen is.


  Over de statistiek video's: Duidelijke uitleg over welke toetsen er zijn en hoe deze werken.


  Over de SPSS video's: De analysemethoden worden stap voor stap uitgelegd zodat het goed te volgen is.

  Ralph zegt:

  Dankzij de instructievideo's was het heel gemakkelijk werken met SPSS.

  Josiane zegt:

  Dank je wel voor je video. De onderzoeksvraag is onderdeel van een cursus die ik geef. Ik heb het zelf nooit zo eenvoudig en gestructureerd kunnen uitleggen. Mijn studenten geef ik steeds je www.

  Nog niet overtuigd?

  Neem contact op. We vertellen je graag meer.


  Bel tijdens kantoortijden: 050 - 542 2163

  of stuur een mail naar: mail@hulp-bij-onderzoek.nl