Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Blij met zoveel hulp!

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

24/7 toegang tot heel veel, goede en juiste informatie

Het verrichten van onderzoek is eigenlijk heel erg makkelijk. Het is ook eenvoudig te leren. Wat je nodig hebt is een goede leermeester.


Soms komen studenten bij mij langs die weken lang hebben gezocht op internet naar de juiste informatie, maar niet hebben kunnen vinden wat ze nodig hadden. Ze dachten goedkoop uit te zijn, maar weet je wel hoeveel tijd het heeft gekost? Tijd die je ook aan andere dingen had kunnen besteden? En weet je hoeveel stress het hun heeft opgeleverd?


"Alles staat op internet," hoor je vaak. Je moet het nog wel weten te vinden. Google helpt je wel. Maar krijg je ook de juiste informatie? En snap je het dan? Hoe controleer je dat? Door nog meer informate te googlen?

Er staat helaas ook heel veel verkeerde informatie op internet. Mijn dochter heeft eens de antwoorden op een huiswerkopdracht op internet gezocht. Bijna alle antwoorden waren fout. Een 3.


Hou toch op met ploeteren.

Ik heb iets leuks voor je:

Online Kenniscentrum voor Onderzoek en Statistiek.


Hoe weet je dan of je hier goede informatie krijgt?

Een garantie afgeven kan ik niet en sommige hebben andere ideeën over wat goed is dan ik. Wat ik wel kan doen, is naar eer en geweten goede informatie geven. Dan kun je verdedigen waarom je het juist zo hebt gedaan.


In dit Kenniscentrum leer je hoe je onderzoek moet doen.

Dus als je het weet hoe je het aan moet pakken, kun je het ook makkelijk veranderen naar hoe jouw

docent het graag wil hebben. En mocht je ondanks onze informatie er niet uitkomen, neem dan even contact op.

Dan hebben we het kennelijk niet goed uitgelegd.


En verder?

Lees de recenties die anderen over Hulp bij Onderzoek schrijven. Dat geeft een eerste indruk.

En je kunt het uitproberen. Ben je echt ontevreden over wat hier wordt aangeboden, dan krijg jij je geld terug. Maar wel onder de voorwaarde dat je dat binnen een week na aanschaf doet. Akkoord?

Kenniscentrum voor Onderzoek en Statistiek

De informatie is verdeeld in 4 secties

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Methodologie

Voorkom fouten. Zo doe je het goed!

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

White papers

Handleidingen, visies,

tips & tricks

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Hulp bij Statistiek

Statistiek werd mij nog nooit zo helder uitgelegd

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Hulp bij SPSS

Ongelooflijk hoe toegankelijk SPSS wordt

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Video's over methodologie

Onderzoek is niet moeilijk (als je weet hoe het moet)

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Dit moet je weten voordat je aan je onderzoek begint

Iedereen doet zijn hele leven al onderzoek, maar het ene onderzoek is wel beter dan het andere. In deze video leg ik uit wat onderzoek is, hoe je het in grote lijnen aanpakt en welke vormen van onderzoek er zijn te onderscheiden.

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De vraagstelling van je onderzoek

Dit is het meest crusiale onderdeel van onderzoek. Als je geen goede vraagstelling hebt, valt je hele onderzoek in duigen. Ik zeg het vaak zo: "Op een slechte vraag kun je geen goed antwoord geven. Op een goede vraag wel, maar een garantie is er niet." In deze video leer je hoe je een goede vraagsteling formuleert en hoe dat richting geeft aan je hele onderzoek.

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Het onderzoeksdesign

Het onderzoeksdesign is een schematisch overzicht van het hele onderzoek. Hoewel velen het niet als zodanig herkennen, komt het in elk onderzoeksverslag aan de orde. In deze video leg ik uit hoe je een design maakt. Je kunt beschrijvend onderzoek nog verder uitwerken in een conceptueel model. Zo'n model maakt het hele onderzoek meteen stukken helderder.

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Meetinstrumenten (vragenlijsten en interviews)

Het is belangrijk dat je betrouwbare en valide gegevens verzamelt. Maar wat betekenen deze begrippen en hoe pas je dat toe in je onderzoek? Als je deze video gezien hebt, weet je wat het is en hoe je dat toepast. Er is nog een kenmerk van goede data belangrijk: het discrimenerd vermogen. Het meetinstrument moet onderscheid kunnen maken. In deze video leer je hoe je dat aanpakt.

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Populatie, steekproef en respons

Aan de steekproef wordt vaak de eis gesteld dat hij representatief is. Dat klopt niet, want een representatieve steekproef is relatief makkelijk te realiseren. Veel moeilijker is het om te zorgen voor een representatieve respons. Ook gaat het erom dat de respons voldoende groot is en niet de steekproef. Hoe je er voor zorgt dat je aan deze eisen kunt voldoen, leer je in deze video.

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Het analyseplan

En als je dan je data verzameld hebt, moet je ze analyseren. Hoe doe je dat en hoe pak je dat aan? Je moet daarvoor een plan maken. Het analyseplan maakt onderdeel uit van de onderzoeksopzet. Je maakt het dus voordat je de data gaat verzamelen. Het analyseplan kun je beschouwen als de laatste controle op je onderzoeksopzet. Deze video gaat daarover.

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Theorieën toetsen met regressieanalyse

Regressieanalyse is een veelgebruikte analysemethode. In de statistiekvideo's leg ik uit hoe regressieanalyse werkt en in de SPSS-video's leer ik je hoe je deze analyses uitvoert n SPSS. Er gaat echter nog een stap aan vooraf. Je moet weten welke vorm van regressieanalyse je wilt gaan uitvoeren. En als jij de data hebt verzameld, kun je vaak honderden analyses uitvoeren. Welke je moet uitvoeren, wordt bepaald door je theorie.

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

White papers met visies, tips & tricks en handleidingen

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De onderzoeksleidraad

Onderzoek is makkelijk als je weet hoe het moet. In deze leidraad krijg je een stappenplan aangereikt, zodat je weet hoe je het moet aanpakken. Als je dit stappenplan volgt, kan onderzoek niet mislukken.

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Het belang van een goede theorie voor je onderzoek

Ooit raakte ik in gesprek met iemand die een allesomvattende theorie wilde toetsen. Hij wilde daar op promoveren. Ik heb geprobeerd daar wat richting aan te geven, maar het werd alleen maar gekker en gekker. Hoewel ik nooit iemand voor schut zal zetten, vond ik dit wel heel leerzaam en heb er een white paper over geschreven.

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Wat is representativiteit en hoe stel je het vast?

(Wetenschappelijk) onderzoek moet algemeen geldende conclusies opleveren. Daarvoor heb je een representatieve respons nodig. Als je de wetenschappelijke literatuur leest, ontdek je dat er meerdere opbvattingen over representativiteit zijn. In dit paper beschrijf ik er zes. Slechts één ervan is correct. Als je dit paper hebt gelezen, snap je helemaal hoe het zit en hoe je het aan moet pakken.

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Hoe groot moet de steekproef zijn?

Velen hebben de mond vol over de steekproefgrootte, maar bijna niemand weet hoe je dat bepaalt. In veel studieboeken word je zelfs een foutieve methode geleerd. Lees dit white paper en je weet welke methoden er zijn. Daarna kun je een verantwoorde keuze maken.

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Tips voor het maken en afnemen van enquêtes

Dit is een relatief oud paper. Er staan 52 tips in. Ze gaan over het maken en afnemen van schriftelijke, telefonische en online enquêtes. Nou denk je misschen dat de tips voor schriftelijk en telefonisch onderzoek niet meer relevant zijn, omdat vrijwel alles tegenwoordig online gaat, maar dat is niet waar. Die tips zijn ook bruikbaar voor online onderzoek.

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Data uit interviews analyseren

Als je interviews hebt afgenomen, moet je het besprokene analyseren. Dat kun je doen met programmatuur, maar het is vrij duur om die aan te schaffen en er mee leren werken kost ook veel tijd. Met de methdode die je in dit white paper leert, houd je de kosten binnen de perken terwijl je toch goed bruikbare resultaten krijgt.

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Welke toets mag/moet je gebruiken?

Menigeen vindt het lastig om te bepalen welke statistische toets je mag of moet gebruiken. Dat is o.a. afhankelijk van je vraagstelling, het soort data en de veronderstelde relatie tussen de variabelen. In dit document leg ik uit waar je op moet letten. Daarna kun je in een tabel opzoeken welke toets je moet hebben. Dit paper kun je ook gebruiken voor het opstellen van je analyseplan.

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De kritieke waarden in Excel opzoeken

In de statistiek gaat het om het vergelijken van een  berekende waarde uit je verzamelde data en een kritieke waarde die je op moet zoeken in een tabellenboek. De kritieke waarden worden vrijwel nooit gepresenteerd in de uitvoer van de statistische programmatuur. In Excel kun je ze wel opzoeken. Je kunt ook tabellen maken. Dat heb ik al voor je gedaan. Je kunt de tabellen downloaden.

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Wat te doen aan die storend lange variable-labels in SPSS

Het komt regelmatig voor dat je een lange lijst met variabelen hebt waarin je niet snel kunt zoeken, of dat je bij het uitvoeren van de analyses de juiste variabele niet kunt vinden. Daar is wel wat aan te doen. Hoe? Dat leg ik uit in dit white paper.

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Statistische resultaten presenteren in tekst en tabel

Het presenteren van statistsche resultaten komt heel precies. Spaties, komma's en punten moeten op de juiste plaats staan. In dit white paper leer je hoe je het correct doet.

White papers van Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Replicatieonderzoek

Als jouw onderzoeksresultaten niet hetzelfde zijn als wat iedereen anders vindt, hoeft dat niet te betekenen dat jouw onderzoek niet goed is. In dit white paper leg ik uit wat de oorzaken zouden kunnen zijn.

Heb jij ook half internet afgezocht naar goede informatie?

Was niet nodig geweest.

Wij leggen moeilijk dingen in simpele woorden uit!

28 korte video's van ongeveer 10 minuten waarin je uitleg krijgt over wat statistiek is en hoe de statistiche toetsen rekenen.

De basis van statistiek

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Variabelen en het niveau van een variabele

In deze video leer je wat een variabele is, wat voor typen er zijn en hoe je ze kunt herkennen en beschrijven. Dit moet je weten als je statistische analyses wilt gaan uitvoeren.

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Het betrouwbaarheidsinterval

De resultaten en de conclusies die je uit jouw data trekt, hoeven niet te kloppen voor de hele populatie. Meestal geef je aan binnen welke marges het resultaat waarschijnlijk ligt. Dat is het betrouwbaarheidsinterval. Hoe je dat berekent, leer je in deze video.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De statistische toetsprocedure

Wereldwijd wordt er gebruik gemaakt van de toetsprocedure van Fisher. Deze procedure is de basis van statistiek. Als je doorhebt hoe die procedure in elkaar steekt, is statistiek eigenlijk heel simpel. Het komt neer op het berekenen van een getal uit je dataset (zie de video Bepalen welke toets je moet gebruiken) en dat vergelijken met een getal in een tabel (zie de video Verdelingen). In deze video leg ik uit hoe die procedure werkt.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Verdelingen (de standaardnormaal, de t-, de chikwadraat- en de F-verdeling)

In statistiek worden 4 kansverdelingen veelvuldig gebruikt: de z-, de t- de chikwadraat en de F-verdeling. Het zijn theoretische verdelingen. Deze verdelingen leveren de getallen voor de tabellen van de statistische toesprocedure (zie de video De statistische toetsprocedure). In vier video's leer je hoe elke verdeling eruit ziet en wat de kenmerken zijn. Daardoor zul je ook beter begrijpen hoe statistiek werkt.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Bepalen welke statistische toets je moet gebruiken

Als je weet hoe de statistische procedure werkt (zie de video hierboven over de toetsprocedure) en weet hoe je de getallen in de tabellen tot stand komen (zie de video over verdelingen), moet je bepalen welke statistische toets je moet gebruiken. Dat is ook beschreven in een white paper, maar je kunt ook de video erover bekijken. Als je weet welke toets je moet gebruiken, kun je de toets uitvoeren. Hoe elke toets werkt leer je in de video's hieronder.

Verschil toetsen

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De t-toets om het gemiddelde van een steekproef te vergelijken met een standaard

Met deze toets ga je na of een gemiddelde overeenkomt met een bepaalde waarde. Bijvoorbeeld: is het gemiddelde rapportcijfer op de rekentoets statistisch significant hoger dan een 7? Of: Is de gemiddelde leeftijd ouder dan 38? In deze video leer je deze toets begrijpen en kun je die toepassen in jouw situatie.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De t-toets om een verschil tussen twee groepsgemiddelden te vergelijken

Je kunt ook de gemiddelden van twee groepen met elkaar vergelijken. Bijvoorbeeld: Hebben meisjes gemiddeld genomen een hoger IQ dan jongens (of net andersom)? Of: is de aardappeloogst op zandgrond hoger dan op kleigrond? Als je weet hoe deze toets werkt, kun je hem ook toepassen bij andere vraagstukken.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De t-toets voor gepaarde metingen (verschil tussen de gemiddelden van twee kenmerken)

Met deze toets ga je na of de gemiddelden op twee kenmerken aan elkaar gelijk zijn. Bijvoorbeeld: zijn de cijfers op het kerstraport hoger dan de cijfers op het zomerraport? Bekijk de video en je weet wanneer je deze toets mag gebruiken en hoe je het moet aanpakken.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Variantieanalyse

De t-toetsen zijn eigenlijk specifieke gevallen van variantieanalyses. In plaats van de gemiddelden van 2 groepen ga je de gemiddelden van 3 of meer groepen met elkaar vergelijken. Bijvoorbeeld: Is er een verschil in opbrengst van aardappeloogst op zandgrond, kleigrond en veengrond?

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Variantieanalyse voor gepaarde waarnemingen

Dit noemt men ook wel RM-ANOVA (= repeated measusures analysis of variance). Deze toets pas je toe als je het verschil wilt weten tussen meerdere kenmerken of meetmomenten. Bijvoorbeeld: is er een verschil tussen het kerst-, paas- en zomerrapport?

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De Mann-Whitney toets

De Mann-Whitney toets is vergelijkbaar met de t-toets voor groepen. Het verschil is dat je nu niet de gemiddelden vergelijkt, maar de rangorde socres. Het rekenwerk gaat wel heel anders. In deze video leg ik uit hoe dat gaat.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De Kruskall-Wallis toets

Deze toets is vergelijkbaar met een variantieanalyse, maar evenals bij de Mann-Whitney toets worden niet de gemiddelden vergeleken maar de rangorde scores. In deze video leer je wanneer je deze toets mag gebruiken en hoe het rekenwerk er aan toe gaat.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De Wilcoxon-toets

De toets is vergelijkbaar met de gepaarde t-toets. De tekst wordt saai als ik weer zeg dat er met rangorde scores wordt gerekend in plaats van met de werkelijke getallen.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De Friedman toets

De Friedman-toets is een goed alternatief voor de ANOVA voor herhaalde metingen. Ook nu weer krijg je in deze video helder uitgelegd hoe het rekenwerk gaat en welke conclusie je dan kunt trekken.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De chikwadraattoets en kruistabellen

Een kruistabel is wel wezenlijk anders dan de voorgaande toetsen. Nu worden twee nominale variabelen tegen elkaar uitgezet. Met de Pearson chikwadraattoets kun je nagaan of de cellen gelijkmatig gevuld zijn of juist niet. In deze video leer je hoe het rekenwerk gaat en hoe je de uitkomst moet interpreteren.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De chikwadraattoets voor een reeks

De chikwadraattoets voor een reeks is vergelijkbaar met een kruistabel, maar er is nu sprake van 1 kolom (of 1 rij). Deze toets is goed bruikbaar voor het toetsen op represntativiteit. In deze video leg ik uit hoe je dat doet.

Correlatie en andere maten voor samenhang

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De productmoment correlatie van Pearson

Met een correlatie kun je nagaan of er samenhang bestaat tussen twee variabelen. Bijvoorbeeld: kiezen lange mensen ook voor een lange partner? Of: is er een samenhang tussen de grootte van het huis en het maandelijks netto inkomen? In deze video leer je hoe het rekenwerk gaat en hoe je de uitkomst moet interpreteren.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De rangcorrelatie van Spearman

De productmoment correlatie is geschikt voor continue data. Dat zijn data op interval- of ratio niveau (bekijk de eerstte video van deze reeks). Maar als je te weinig respons hebt of als de data op rangorde niveau zijn gemeten, kun je beter de Spearman rangcorrelatiecoëfficiënt uitrekenen. Hoe je dat doet, leer je in deze video.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Kendalls tau

Een alternatief voor de rangcorrelatie van Spearman is Kendalls tau. Kendalls tau is iets consrvatiever dan de Spearman rangcorrelatie. Daarmee bedoelt men, dat het minder snel statistisch significante resutaten oplevert. De rekentechniek is wel heel anders. In deze video leer je hoe dat gaat.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De Phi-coëfficiënt en Cramérs V

Als je gegegens op nominaal niveau hebt, kun je als beste Cramérs V gebruiken. Deze maat is vrijwel gelijk te interpreteren als de bovenstaande maten voor samenhang. Een specifiek geval is de phi-coëfficiënt. Deze kun je alleen gebruiken voor een 2 x 2-tabel.

Schaal- en testconstructie

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Factoranalyse

Factoranalyse is een techniek om na te gaan of een reeks items op één of meerdere dimensies liggen. Het rekenwerk leggen we niet uit. Dat is veel te moeilijk om in een korte video te doen. Wat je wel leert is het principe van factoranalyse: waarom is het belangrijk en hoe interpreteer je de uitkomst. Ook leer je wat varimaxrotatie is en wat voor consequentie dat kan hebben.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Betrouwbaarheid en Cronbachs alfa

In deze video leer je wat er onder de term betrouwbaarheid moet worden verstaan, dat er vier manieren zijn om dat vast te stellen (en welke statistische maat daar dan bij hoort) en tenslotte gaan we dieper in op één specifieke maat voor betrouwbaarheid: Cronbachs alfa. Ik leg uit waar je op moet letten en hoe je Cronbachs alfa kunt verhogen (of zo hoog mogelijk kunt maken).

Regressieanalyse

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Univariate regressieanalyse

De basis van regressieanalyse is correlatierekening. Dit kun je uitwerken tot een regressielijn. Hoe je dat doet en wat de basis van regressieanalyse is, leer je in deze video.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Multipele regressie

Regressieanalyse kun je uitbreiden door nog veel meer voorspellende variabelen in het model op te nemen. Nu kun je verschillende verklaringsmodellen met elkaar vergelijken. Waar je op moet letten en hoe je daarover rapporteert, leer je in deze video.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Regressieanalyse met dummy's

Regressieanalyse kun je in beginsel alleen uitvoeren met continue variabelen (dat zijn variabelen op interval- of ratio niveau). Maar kun je dan geen ordinale en nominale variabelen in de analyse opnemen? Ja, dat kan wel. Hoe dat moet, leer je in deze video.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Moderatie

In deze video leer je wat moderatie is en hoe je dat in een regressieanalyse opneemt. Ook leer je hoe je de resultaten van een moderatieanalyse presenteert in je onderzoeksverslag.

Video's over statistiek in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Mediatie

Mediatie is ook een specifieke vorm van regressieanalyse. We leggen uit wat het is, hoe je het uitvoert en hoe je erover rapporteert.

Snap jij soms ook niet wat er in de SPSS-uitvoer staat?

Uitleg in woord en beeld over het verrichten van

statische analyses met SPSS en bespreking van de uitvoer.

Basisvaardigheden

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Gegevens inlezen uit Excel

In deze video leer je hoe je gegevens die je in Excel hebt staan inleest in SPSS. Het is een fluitje van een cent als je het in Excel goed hebt staan.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Het codeboek van SPSS

In het codeboek van SPSS worden de variabelen beschreven. Het beste kun je alles op numeriek hebben staan en je kunt veranderingen aanbrengen in de namen en de labels. In deze video leer je wat de voor- en nadelen zijn.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Hercoderen en berekeningen maken

Het komt regelmatig voor dat je een variabele moet omschalen of dat je bepaalde antwoorden moet samenvoegen tot één categorie of het gemiddelde van de sores op een aantal variabelen moet berekenen. Dat kun je op verschillende manieren doen. In deze video leer je allerlei handige tips zodat je dat snel kunt doen.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Data selectie

Soms wil je alleen een bepaalde groep analyseren, bijvoorbeeld alleen de mannen of alleen de vrouwen, of een bepaalde subgroep. Hoe je dat doet, leer je in deze video. Ook leer je andere vormen van selectie die erg handig zijn voor je analyse.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De data-, output- en syntax-file van SPSS

SPSS maakt gebruik van 3 soorten files. In deze video leer je welke er zijn en hoe je daar handig gebruik van maakt.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Files samenvoegen en aggregeren

Data staan soms in meerdere files. De gegevens in die files kun je samenvoegen in één file. Dat levert soms nogal wat problemen op, omdat de instellingen heel precies komen. In deze video leg ik uit waar je op moet letten.

Beschrijvende statistiek

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Frequenties en gemiddelden berekenen met SPSS

In deze video leer je hoe je de variabelen kunt beschrijven. Je leert hoe je de gemiddelden, standaarddeviaties, de minimum en maximum score vaststelt, de scheefheid en de kurtosis krijgt en wat die betekenen en hoe je een mooie grafiek krijgt die je inzicht geeft in hoe de verdeling van die variabele eruit ziet.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Kruistabellen (+ chikwadraattoets)

Een kruistabel is het tegen elkaar uitzetten van twee nominale variabelen. Je kunt ook allerlei statistische grootheden opvragen zoals Cramérs V, de phi-coëfficiënt, de kappa etc. Het toetsen of je een gelijkmatige verdeling hebt, doe je door de Pearson chikwadraattets aan te vinken. We vertellen je hoe je deze toets uitvoert en waar je in de uitvoer op moet letten.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Correlaties

Correlatieanalyse is misschen wel de makkelijkste toets in SPSS. In deze les leer je hoe je die uitvoert en wat er dan in de uitvoer staat. We leren je ook hoe je een puntenwolk maakt en hoe je daar een regressielijn in trekt. Dat geeft je meer inzicht in de relatie tussen de twee variabelen die je gebruikt hebt voor je correlatie.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Grafieken

De grafieken in SPSS zijn nou niet bepaald de mooiste, maar je kunt ze wel verfraaien. Belangrijk is dat je de instellingen in het codeboek van SPSS goed hebt staan, want anders kun je bepaalde grafieken niet maken.

Schaal- en testconstructie

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Factoranalyse

Bij factoranalyse moet je een aantal instellingen aanvinken om de juiste resultaten te krijgen. We bespreken ook de uitvoer en leggen uit waar je op moet letten. Ook leggen we uit hoe je bepaalde instellingen kunt aanpassen om betere resultaten te krijgen.

Video's over SPSS  in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Cronbachs alfa

Het berekenen van Cronbachs alfa is makkelijk te doen met SPSS. Je moet twee dingen extra aanvinken om het resultaat goed te kunnen interpreteren. We bespreken ook de uitvoer, zodat e weet waar je op moet letten en hoe je de Cronbachs alfa kunt verbeteren.

Verschiltoetsen

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De t-test voor toetsen tegen een standaard

Je kunt nagaan of een bepaald gemiddelde een bepaalde waarde heeft. In SPSS is dat niet zo moeilijk. We leggen je uit hoe je dat doet in SPSS en waar je in de uitvoer op moet letten.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De t-test voor groepen

Er zijn 2 t-toetsen voor een verschii in gemiddelden tussen twee groepen. SPSS geeft in de uitvoer de resutaten van beide analyses. In deze video vertellen we je daar alles over en we leggen je uit waar je in de uitvoer op moet letten.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Variantie analyse (ANOVA)

Er zijn maar liefst 3 manieren om een variantieanalyse in SPSS uit te voeren. Elke vorm heeft net iets andere mogelijkheden. In deze video leggen we je uit hoe je de analyses uitvoert en waar de verschillen in de uitvoer in zitten.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

De Mann-Whitney toets en de Kruskal-Wallis toets

Het alternatief voor een t-toets en de de variantieanalyse is de Mann-Whitney toets respectievelijk de Kruskal-Wallis toets. Deze analyses zitten een beetje verstopt in SPSS. We laten je zien waar je deze toetsen vindt en hoe je ze uitvoert. Ook bespreken we de uitvoer.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Gepaarde metingen (t-test groups en repeated measures)

De gepaarde t-tets is vrij eenvoudig uit te voeren. Als je meerdere gepaarde metingen hebt, moet je een RM-ANOVA uitvoeren. Deze analyse is vrij moeilijk uit te voeren in SPSS en de uitvoer is niet zo makkelijk te lezen. We geven je tips hoe je de uitkomst uit deze analyse het beste kunt uitvoeren en hoe je de uitvoer inzichtelijk en begijpelijk maakt.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

MANOVA

Hoe je een meervoudige variantieanalyse (MANOVA) in SPSS uitvoert, leer je in deze video. Ook leggen we je uit hoe je covariabelen in de analyse opneemt.

Regressieanalyse

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Lineaire regressie (OLS, stepwise en hiërarchische regressie)

Hoe je in SPSS een regressieanalyse uitvoert leer je in deze video. We leggen je uit waar je  moet letten in de uitvoer. Ook leggen we je uit hoe je in SPSS verschillende vormen van regressieanalyse uitvoert en wat dan in de uitvoer verschijnt.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Regressie met dummy's

Regressieanalyse voer je in beginsel uit met alleen continue variabelen. Heb je ordinale of nominale variabelen dan kun je die in de analyse opnemen als een dummy. In deze video leer je hoe je dat doet.

Video's over SPSS in het Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Interactie in regressieanalyse (mediatie en moderatie)

Mediatie en moderatie zijn specifieke technieken om een bepaalde theorie te onderbouwen (zie de lessen uit de methodologie-reeks). Daar moet je soms nieuwe variabelen voor aanmaken, of een bepaalde vorm van analyse uitvoeren. In deze video leggen we uit hoe je dat doet in SPSS

Veel hè! En als dat al niet genoeg is, krijg je ook nog

gratis extra's!

Bonussen

Online Community Onderzoek en Statistiek

Kom je er niet uit, dan kun je hulp vragen aan anderen. Oftewel: gooi je vraag in de groep. Dat is best wel eng, maar je krijgt waarschijnlijk wel een antwoord. De meeste antwoorden komen overigens van mij. Dus krijg je ook een beetje persoonlijke hulp van een specialist.

Korting op onze boeken

Je kunt onze boeken met korting bestellen. Je betaalt dan 30 euro in plaats van 39,50.

Toegang tot het Online Woordenboek (zonder reclame)

Het Online woordenboek Onderzoek en Statistiek dat op de leden- of cursistenpagina's staat,  is ietsjes uitgebreider dan wat op deze site staat. Je bent in ieder geval verlost van de ietwat hinderdelijke reclame en pop-ups.

Leer hoe je goed onderzoek doet!

Onderzoek is een heel mooi vak. Met deze kennisbank heb je toegang tot goede informatie en leg je de basis om van jouw onderzoek een succes te maken.


En mocht je een vraag hebben? Neem gerust contact op. We helpen je graag.

Ik kan niet in jouw beurs kijken en ik weet ook niet wat het beste bij je past. Maak dus zelf een keuze, maar een ding weet ik wel:

Het totaal is goedkoper dan de som der delen!

Video's over de Onderzoeksopzet

Leer hoe jij je onderzoek moet opzetten en uitvoeren

€ 29,50,-

White papers


Handige naslagwerkjes en handleidingen


€ 19,50

Video's over

Statistiek

Leer hoe statistiek werkt en welke toets je moet uitvoeren

€ 39,50

Video's over SPSS

Leer hoe je de

statistische analyse uitvoert in SPSS

€ 29,50

Combinaties

Methodologie

+ white papers

€ 39,50

Statistiek

+ SPSS

€ 49,50

Niet goed? Geld terug!

Ik ben overtuigd van de kwaliteit van deze producten. Je zult er geen spijt van krijgen dat je het hebt aangeschaft. Maar omdat jij het nog niet kent, mag je eerst een week rondkijken. Mocht je echt ontevreden zijn, dan verwijder ik je account en krijg jij je geld terug. Vind je dat geen fair aanbod?

Ook docenten en scriptiebegeleiders maken er gebruik van.

Waarom jij dan nog niet?

Je krijgt 1 jaar toegang

Daarna wordt de toegang afgesloten (dus niet automatisch verlengd)

Je krijgt geen onnodige emails als jij je inschrijft

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Nog vragen?

Ik heb deze site met plezier gemaakt. En nog steeds ben ik bezig deze te verbeteren. Iedereen maakt fouten. Ik helaas ook. Perfect wordt het nooit, maar streven naar perfectie kan geen kwaad.

Mocht iets - ondanks mijn uitleg - nog niet duidelijk zijn, neem dan gerust contact op. Kennelijk heb ik het dan niet goed uitgelegd of heb jij een specifieke situatie die niet met deze informatie was te beantwoorden. Ik ben nieuwsgierig wat dat dan is en help je graag.

Missie

Ik vind het belangrijk dat jij goed onderzoek kunt verrichten, want 

met goed onderzoek krijg je betere informatie.

Met betere informatie kun je betere berslissingen maken.

Met betere beslissingen, kun je een betere (mooiere, schonere, vriendelijkere ...) wereld maken.

Ik help je graag.