Papers van Hulp bij Onderzoek

Onmisbare handleidingen voor iedere onderzoeker

Goed onderzoek doen is best wel lastig. Zeker als je het voor de eerste keer moet doen. Er is altijd wel iets waar je rekening mee moet houden en wat je niet zo goed weet. Docenten stellen soms ook lastige vragen. Heb je wel representatieve data? Hoe groot moet de steekproef zijn?


Soms zit je zelf met vragen. Welke analyse moet je uitvoeren? Hoe presenteer je de resultaten? Hoe schrijf je het verslag?


In onderstaande papers behandel ik dit soort vragen wat uitgebreider. Het zijn handleidingen, visies op onderzoek en geven tips en tricks die je snel en vakkundig door je onderzoek loodsen. Daarmee kun je lastige vragen beantwoorden, en ga je sneller door je onderzoek.


Het is altijd fijn om over goede informatie te beschikken!


Ik wens je heel veel succes met je onderzoek!


Foeke van der Zee

Dit zijn onze 12 onmisbare papers / handleidingen. Zo schaf je ze aan:

Super cursussen over onderzoek, statistiek en SPSS

Kies het paper dat je wilt aanschaffen

Super cursussen over onderzoek, statistiek en SPSS

Klik op betalen

Super cursussen over onderzoek, statistiek en SPSS

Vul je voornaam, achternaam en mailadres in

Dit is nodig om een account voor je aan te maken en de factuur naar je toe te sturen. Het is tevens een betaalbewijs dat je een paper hebt aangeschaft.
Super cursussen over onderzoek, statistiek en SPSS

Ontvang je mail en activeer je account door een wachtwoord aan te maken.

De papers zijn verkrijgbaar op de beschermde pagina's ledensite. Je heb je een account  nodig om het paper te downloaden.
Super cursussen over onderzoek, statistiek en SPSS

Download je paper

Na afrekenen word je naar de beschermde pagina geleid en kun je het paper online lezen of downloaden. Mocht het systeem trager werken dan jij kunt werken, refresh dan de pagina. Het zou binnen 30 seconden geregeld moeten zijn.
Hulp bij Onderzoeksmethodologie

Ik wens je heel veel succes met je onderzoek!

Met onze papers gaat onderzoek stukken makkelijker

De onderzoeksvraag

Jaarlijks help ik ongeveer 200 studenten. De studenten die vastlopen in hun onderzoek, hebben vrijwel altijd een verkeerde onderzoeksvraag. Dat had eenvoudig voorkomen kunnen worden. Dan moet je wel weten hoe je een goede onderzoeksvraag formuleert en hoe je een slechte onderzoeksvraag herkent.


Na het lezen van dit paper zal jij geen problemen meer hebben met het formuleren van een goede onderzoeksvraag. Met een goede onderzoeksvraag ga je als een speer door je onderzoek.

Promotie paper De Onderzoeksvraag

De Onderzoeksleidraad

Onderzoek kun je definiëren als het beantwoorden van vragen waarvoor je eerst (nieuwe) data moet verzamelen. Dat is een proces met een duidelijk begin en een einde. In dat proces kun je makkelijk verdwalen. 

In deze leidraad wordt aangegeven welke stappen je moet ondernemen en welke keuzes je moet maken. Het is een overzicht van wat je moet doen. Als je iets gedaan hebt, kun je het afvinken. DIt paper is dus niet alleen leidraad, maar ook een checklist.

Paper Onderzoeksleidraad

Het Onderzoeksdesign

Ieder onderzoek heeft een design. Op basis van het onderzoeksdesign kun je 6 typen onderzoek onderscheiden. Het design is de uitgangspunt voor het opstellen van een analyseplan. Onmisbaar dus.


Exploratief en beschrijvend onderzoek heeft vaak een hele reeks variabelen waarvan je de onderlinge relaties wilt vaststellen. Welke verbanden je precies verwacht kun je vastleggen in een conceptueel model. Het conceptueel model is ook de basis voor het opstellen en uitvoeren van een analyseplan.


In dit paper leer je hoe je een onderzoeksdesign en een conceptueel model maakt. Hiermee wordt het verrichten van onderzoek zoveel makkelijker. Een kleine investering die zich makkelijk terugverdiend.

Paper Onderzoeksdesign

Steekproef trekken

Het trekken van een goede steekproef is noodzakelijk om wetenschappelijk verantwoord onderzoek te doen. In totaal zijn er 9 manieren te onderscheiden. Niet iedere methode is even goed. Afhankelijk van de situatie kun je soms beter voor de ene methode kiezen en soms voor de andere.


In dit paper leg ik uit welke methoden er zijn en welke overwegingen je moet maken voordat je een definitieve keuze maakt.

Paper Steekproef Trekken

Hoe groot moet de steekproef zijn?

Veel (beginnend) onderzoekers willen graag weten hoe groot de steekproef moet zijn om goede conclusies te trekken. 

In dit paper leg ik uit dat de diverse methoden zijn onder te brengen in drie clusters: 1) we doen het altijd al zo, 2) op zoek naar statistische significantie en 3) op zoek naar voldoende betrouwbaarheid.

Op zich is geen enkele methode onjuist, en uiteindelijk is en blijft het natte vingerwerk. Desalniettemin is het wel beter om een onderbouwde redenering neer te leggen, dan volledig giswerk. Met dit paper, kun je zo'n onderbouwing geven.


NB Onze steekproefcalculator krijg je er gratis bij.

Paper Steekproefgrootte

Wat is representativiteit en hoe stel je dat vast?

Het begrip representativiteit wordt heel vaak verkeerd uitgelegd. Er zijn op zijn minst 6 verschillende opvattingen. Deze worden alle zes besproken in dit paper. Slechts een ervan is - mijn inziens - correct, de andere zijn aantoonbaar fout.

Helaas wordt die methode vrijwel nooit toegepast, en dat is ook wel logisch want het is best wel lastig. Maar wil je iets kunnen zeggen over representativiteit, dan moet je op zijn minst weten wat het is en hoe je het zou kunnen vaststellen.

Paper Representativiteit

Wat kun je met de data uit interviews doen?

Je kunt interviews houden en met pen en papier notities maken. Maar is jouw geheugen wel goed genoeg om alles te onthouden?

Je kunt ook een audio of video-opname maken en die regelmatig opnieuw afluisteren. Maar ben je dan niet te selectief bezig? Je kunt het hele gesprek helemaal uitschrijven en systematisch analyseren. Maar hoe doe je zo'n analyse dan?


In dit paper leer je een manier waarop je dat kunt doen. Eigenlijk zijn het twee manieren: top - down of bottum - up. Daarmee kun je een exploratief, beschrijvend of een vergelijkend onderzoek uitvoeren.

Paper Analyseren van data uit interviews

Factoranalyse en Cronbachs alfa

Het verzamelen van valide en betrouwbare data is medebepalend voor de kwaliteit van je onderzoek. Of je inderdaad valide en betrouwbare data hebt verkregen, kun je toetsen door een factoranalyse uit te voeren en Cronbachs alfa te berekenen. Voor het maken en toetsen van constructen zijn beide analyses onontbeerlijk.


Na het lezen van dit paper zullen factoranalyse en Cronbachs alfa geen geheimen meer voor je hebben. Je weet precies wat je moet doen, wat je in de uitvoer wilt hebben en hoe je de uitvoer interpreteert.

Paper Factoranalyse en Cronbachs alfa

Zo kies je de juiste toets

Heb je eindelijk je data verzameld, maar weet je niet hoe je ze moet analyseren? Dan heb je een probleem. In dit paper leg ik uit waar je op moet letten en welke keuzes je moet maken om de juiste toets te bepalen.

Maar het probleem ontstond misschien al veel eerder. Nog voordat je de data gaat verzamelen, moet je in het analyseplan al hebben aangegeven welke analyses je gaat uitvoeren. Dat voorkomt dat je verkeerde data gaat verzamelen. Ook in die fase zal je al veel aan dit paper hebben.

Paper Statistische Toets Kiezen

Statistische resultaten presenteren in tekst en tabel

Het presenteren van statistische resultaten in een verslag of een artikel voor een tijdschrift komt heel precies. Toch is er bijna geen boek waarin beschreven staat hoe dat dan moet.

Als je dit paper leest weet jij het wel, hoewel ... . Elke opleiding en elk tijdschrift houdt er soms eigen normen op na. Als je het doet zoals het in dit paper staat, kun je er niet ver naast zitten.

We geven onze voorbeelden in Excel erbij. Die kun je dan snel aanpassen aan je eigen wensen.

Dit moet je weten over het presenteren van statistische resultaten

Help! Mijn resultaten zijn anders!

Het is in de sociale en economische wetenschappen onmogelijk om resultaten uit ander onderzoek voor de volle honderd procent te repliceren. Kleine afwijkingen zijn geen probleem, maar je kunt je alle haren uit het hoofd trekken (niet doen!) als jij een negatief verband vindt waar iedereen anders een positief verband vindt. Is dat raar?

 Nou, een beetje wel natuurlijk, maar meestal kun je achteraf toch wel een redenering geven die jouw afwijkende resultaten  logisch verklaren. In dit paper geef ik aan wat een rol kan hebben gespeeld in het niet kunnen repliceren van de resultaten uit vergelijkbaar onderzoek.

paper Replicatieonderzoek

Het onderzoeksverslag

Het is voor velen een groot struikelblok. Heb je je data geanalyseerd, moet er ook nog een verslag worden geschreven. Sommige studenten haken alsnog af en staken de studie. Zonde en nergens voor nodig.


Met onze richtlijnen over wat er in moet komen te staan, wat op welke plek moet komen en tips voor een wetenschapelijke schrijfstijl, moet het je wel lukken. 

Paper Onderzoeksverslag

Ik wens je heel veel succes met je onderzoek!

Foeke van der Zee