arrow_drop_up arrow_drop_down

Papers van Hulp bij Onderzoek

Handleidingen, visies, tips & tricks

In deze papers leer ik je hoe je goed onderzoek uitvoert.

Het zijn handleidingen, visies op onderzoek en geven tips en tricks die je snel en vakkundig door je onderzoek loodsen.


Ik wens je heel veel succes met je onderzoek!


Foeke van der Zee

Onze Papers

zijn onmisbaar voor iedere onderzoeker

De Onderzoeksleidraad

Onderzoek kun je definiëren als het beantwoorden van vragen waarvoor je eerst (nieuwe) data moet verzamelen. Dat is een proces met een duidelijk begin en een einde. In dat proces kun je makkelijk verdwalen. 

In deze leidraad wordt aangegeven welke stappen je moet ondernemen en welke keuzes je dan moet maken. Het is een overzicht van wat je moet doen. Als je iets gedaan hebt, kun je het afvinken. DIt paper is dus niet alleen leidraad, maar ook een checklist.

White paper over hoe je onderzoek moet uitvoeren

Zonder een goede theorie ook geen goed onderzoek

Een emeritus hoogleraar wilde alsnog promoveren. (Alle alarmbelllen hadden toen al af moeten gaan.) Hij vroeg me of ik hem kon helpen. Natuurlijk, ik help iedereen die problemen met onderzoek heeft. We hebben een paar uur zitten praten over hoe hij het onderzoek moest aanpakken, maar het werd alleen maar gekker en gekker.

Normaal gesproken vertel ik nooit iets over mijn klanten, maar dit was zo'n leerzaam moment dat ik het niet voor me kon houden en het heb opgeschreven. Uiteraard is de persoon wel anoniem, want ook ik heb privacy hoog in het vaandel staan.

Een merkwaardig onderzoek naar onhoorbare muziek

Wat is representativiteit en hoe stel je dat vast?

Het begrip representativiteit wordt heel vaak verkeerd uitgelegd. Er zijn op zijn minst 6 verschillende opvattingen. Deze worden alle zes besproken in dit paper. Slechts een ervan is mijn inziens correct, de andere zijn echt aantoonbaar fout.

Helaas wordt die methode vrijwel nooit toegepast, en dat is ook wel logisch verklaarbaar. Maar wil je iets kunnen zeggen over representativiteit, dan moet je op zijn minst weten wat het is.

Opvattingen over representativiteit

Hoe groot moet de steekproef zijn?

Veel (beginnend) onderzoekers willen graag weten hoe groot de steekproef moet zijn om goede conclusies te trekken. 

In dit paper leg ik uit dat de diverse methoden zijn onder te brengen in drie clusters: 1) we doen het altijd al zo, 2) op zoek naar statistsische significantie en 3) op zoek naar voldoende betrouwbaarheid.

Op zich is geen enkele methode onjuist, en uiteindelijk is en blijft het natte vingerwerk. Desalniettemis is het wel beter om een onderbouwde redenering neer te leggen, dan volledig giswerk. Met dit paper, kun je zo'n onderbouwing geven.


NB Onze steekproefcalculator krijg jer er gratis bij.

Steekproefomvang

Hoe krijg je een betere respons op je enquête?

Een goede vragenlijst begint al met de uitnodiging. Dat doe je het liefst in maximaal 3 zinnen. Hoe stel je die op? En wat moet er gebeuren om er voor te zorgen dat respondenten niet halverwege het invullen afhaken? Hoeveel vragen kun je eigenlijk stellen in een enquête? Nou dat hangt ervan af hoe je de vragen hebt geformuleerd, in welke volgorde ze staan en hoe ze zijn vormgegeven.


In dit paper geven we 12 tips die je in veel andere studieboeken niet tegenkomt. 

Een goede respons op je enquete

Wat kun je met de data uit interviews doen?

Je kunt interviews houden en met pen en papier notities maken. Maar is jouw geheugen wel goed genoeg om alles te onthouden en op te schrijven?

Je kunt ook een audio of video-opname maken en die regelmatig opnieuw afluisteren. Maar ben je dan niet te selectief bezig? Je kunt het hele gesprek helemaal uitschrijven en systematisch analyseren. Maar hoe doe je zo'n analyse dan?


In dit paper leer je een manier waarop je dat kunt doen. Eigenlijk zijn het twee manieren: top - down of bottum - up. Daarmee kun je een exploratief, beschrijvend of een vergelijkend onderzoek uitvoeren.

Analyse van data uit interviews

Zo kies de juiste toets voor het analyseren van je data!

Heb je eindelijk je data verzameld, maar weet je niet hoe je ze moet anayseren? Dan heb je een probleem. In dit white paper leg ik uit waar je op moet letten en welke keuzes je moet maken om de juiste toets te bepalen.

Maar het probleem ontstond misschien al veel eerder. Nog voordat je de data gaat verzamelen, moet je aangeven welke analyses je uit zal gaan voeren. Dat voorkomt dat je verkeerde data gaat verzamelen, bij te weinig of juist te veel respondenten. Ook in die fase zul al veel aan dit paper hebben.

Welke toets moet je gebruiken?

Tabellen met kritieke waarden

Statistiek is eigenlijk heel simpel. Je berekent een getal uit je data en gaat dat getal vergelijken met een waarde in een tabel. Als de berekende waarde groter is dan de tabel-waarde, dan is er sprake van een statistisch significant verschil.

Welke waarde je moet berekenen leer je in het white paper Welke statistische toets mag/moet ik gebruiken. De tabel-waarden zijn niet atijd voorhanden. Ook SPSS geeft die niet. Op zich is dat niet erg, want je hebt ze ook niet echt nodig als de kans-waarde (de p) wordt gegeven en dat doet SPSS wel.

De tabel-waarden kun je opzoeken in een goed statistiekboek. Die zijn niet altijd heel nauwkeurig. Je kunt de tabel-waarden ook opzoeken in Excel. Hoe dat moet leg ik je uit in dit paper. Ons tabellenboek krijg je er gratis bij.

Kritieke Waarden opzoeken in Excel

Sneller zoeken in SPSS

Providers leveren de data aan in SPSS, maar leveren dat in zo'n verschikkelijk format op dat ze nauwelijks meer zijn terug te vinden als je de data wilt analyseren.

Daar is heel simpel iets aan te doen. Dat kost je misschien wel even wat werk, maar een half uurtje tijd besteden aan het goed zetten van de instellingen in het codeboek van SPSS kan je uren werk schelen aan het zoeken naar de juiste variabelen. In dit paper leg ik je uit hoe je dat doet.

Variabele-labels

Statistische resultaten presenteren in tekst en tabel

Het presenteren van statistische resultaten in een verslag of een artikel voor een tijdschrift komt heel precies. Toch is er bijna geen boek waarin beschreven staat hoe dat dan moet.

Als je dit paper leest weet jij het wel, hoewel ... Elke opleiding en elk tijdschrift houdt er soms eigen normen op na. Als je het doet zoals het in dit paper staat, kun je het eigenlijk niet fout doen.

We geven onze voorbeelden in Excel erbij. Die kun je dat snel aanpassen aan je eigen wensen.

Presenteren van statistische resultaten

Help! Mijn resultaten zijn anders!

Het is in de sociale en econmische wetenschappen onmogelijk om resultaten uit ander onderzoek helemaal voor de volle honderd procent te repliceren. Kleine afwijkingen zijn geen probleem, maar je kunt je alle haren uit het hoofd trekken (niet doen!) als jij een negatief verband vindt waar iedereen anderes een positief verband vindt. Is dat raar? Nou een beetje wel natuurlijk, maar meestal kun je achteraf toch wel een redeniering geving die jouw afwijking logisch verklaard. In dit paper geef ik aan wat een rol kan hebben gespeeld in het niet kunnen repliceren van de resultaten uit vergelijkbaar onderzoek.

Replicatieonderzoek

Hoe schrijf je een verslag?

Het is voor velen een groot struikelblok. Heb je je data geanalyseerd, moet er ook nog een verslag worden geschreven. Sommige studenten haken alsnog af en staken de studie. Zonde en nergens voor nodig.


Met onze richtlijnen over wat er in moet komen te staan, wat op welke plek moet komen en tips voor een wetenschapelijke schrijfstijl, moet het je wel lukken. 

Een goed onderzoeksverslag schrijven

Ik wens je heel veel succes met je onderzoek!

Foeke van der Zee