Presenteren van Statistische Resultaten
Paper Factoranalyse en Cronbachs alfa

Factoranalyse

     &

 Cronbachs alfa

Zo doe je het goed.

Het verzamelen van valide en betrouwbare data is medebepalend voor de kwaliteit van je onderzoek. Of je inderdaad valide en betrouwbare data hebt verkregen, kun je toetsen door een factoranalyse uit te voeren en Cronbachs alfa te berekenen. Daarvoor moet je wel data hebben die aan specifieke vereisten voldoen.


Voor het maken en toetsen van constructen zijn beide analyses onontbeerlijk. Zorg er dus voor dat je precies weet wat je er aan hebt en hoe je ze toepast.


Na het lezen van dit paper zullen factoranalyse en Cronbachs alfa geen geheimen meer voor je hebben. Je weet precies wat je moet doen, wat je in de uitvoer wilt hebben en hoe je de uitvoer interpreteert. 


Het voelt meteen een stuk fijner als je weet hoe het moet en dat je het goed hebt gedaan.

Na betalen krijg je meteen toegang tot het paper en kun je het downloaden en opslaan op je pc. Het paper is ook een week lang na je betaling te downloaden van het online hulp-platform van Hulp bij Onderzoek.


Bij vragen of onduidelijkheden bel: 050 – 542 2163, of mail: mail@hulpbijonderzoek.nl.


Ik wens je heel veel succes met je onderzoek!

Foeke van der Zee

Dit paper maakt onderdeel uit van de Cursus Methodologie

Of download al onze papers en doe perfect onderzoek

Het is altijd fijn om te beschikken over

goede en betrouwbare informatie!