Onderzoek is overal

Onderzoek is overal

Mensen doen altijd en overal onderzoek


Ik hoor studenten vaak zeggen dat ze helemaal niets van onderzoek begrijpen. Ik begrijp dat echt niet. Iedereen komt dagelijks in aanraking met onderzoek en heel vaak doen mensen het onderzoek zelf. Ik zal je wat voorbeelden geven, maar daarvoor moet ik uitleggen dat er eigenlijk maar zes soorten onderzoek zijn. Dit zijn ze:

  1. exploratief onderzoek
  2. beschrijvend onderzoek
  3. vergelijkend onderzoek
  4. evaluatieonderzoek
  5. verklarend onderzoek
  6. longitudinaal onderzoek

Deze vormen van onderzoek worden gebruikt in de sociale wetenschappen, maar ook in economie, bedrijfskunde, geneeskunde, rechten, biologie, landbouw en visserij. Zelfs in de chemie en de natuurwetenschappen Het cruciale aspect van elk type zit in het onderzoeksontwerp. Voor voorbeelden van de onderzoeksdesign moet je even elders op de site zoeken. In het Online woordenboek worden de verschillende vormen uitgebreid toegelicht.

 

Kun je deze soorten onderzoek herkennen in het dagelijks leven? Natuurlijk wel. Hier zijn enkele voorbeelden.

Houd je de berichten over corona in de gaten? Zie je de cijfers dalen en stijgen? Dat is een vorm van longitudinaal onderzoek.

Denk je wel eens dat het beter is (of wordt) voor de natuur als er minder megastallen zijn? Dat is een vorm van evaluatieonderzoek.

Vraag jij je wel eens af waar je je geld aan uitgeeft en waardoor het tekort ontstaat dat je maandelijks hebt? Dat is een vorm van beschrijvend onderzoek.

Ben je de prijzen in de supermarkt aan het vergelijken? Dat is een vorm van vergelijkend onderzoek.

Experimenteer je met verschillende hoeveelheden water geven aan je bloemen? Dit is een experimenteel onderzoek.

 

Je kunt van mening zijn dat deze voorbeelden niet wetenschappelijk zijn. Maar dat doet er niet toe. Mijn stelling is dat iedereen onderzoek doet. Wetenschappelijk onderzoek is onderzoek dat aan bepaalde normen moet voldoen, maar ook gewone mensen doen dit soort onderzoek. Het mag dan wel lekenonderzoek zijn, omdat het misschien niet aan wetenschappelijke maatstaven voldoet, maar het is altijd een van deze zes vormen van onderzoek. Het is eigenlijk maar een kleine stap om van lekenonderzoek naar gedegen wetenschappelijk onderzoek te gaan.

Over de schrijver
Reactie plaatsen

Onze blogpost zijn in drie categorieën in te delen:

Onderzoek en samenleving


Beleidsmakers zouden van de onderzoeksresultaten gebruik moeten maken. Maar doen ze dat ook? 

Onderzoek en wetenschap


In deze rubriek staan alle blogposts over de relatie tussen wetenschap en onderzoek. Ze zijn nogal wetenschapsfilosofisch van aard.

Huis, tuin en keuken-onderzoek

Onderzoek kom je  overal tegen.

In deze rubriek staan de grappige voorvallen uit het alledaagse leven.