Hulp bij onderzoek

jouw steun en toeverlaat bij onderzoek, statistiek en SPSS.

Scriptie hulp

Evaluatieonderzoek is een manier van onderzoek doen waarbij de onderzoeker probeert vast te stellen of een ingreep of een gebeurtenis tot veranderingen heeft geleid.


Het beginsel van evaluatieonderzoek is altijd het vergelijking van de huidige situatie met de oude situatie. Aanvullend duidt de vraagstelling er al op dat er tussen de oude en de nieuwe situatie iets gebeurd moet zijn. Er zijn dan twee mogelijkheden om te evalueren of de nieuwe situatie beter is dan de oude.

Bij de eerste vorm van evaluatieonderzoek, ga je de oude situatie met de nieuwe situatie vergelijken. Als daar verschillen tussen zitten, kun je zeggen dat dat komt door hetgeen er in die tussentijd gebeurd is.

Soms beschikt je niet over gegevens uit de oude situatie. In dat geval kan je de nieuwe situatie vergeleken met een vergelijkbare situatie elders. Daarbij wordt verondersteld dat de kenmerken in de oude situatie voor beide groepen gelijk zijn geweest, maar dat door een gebeurtenis de kenmerken in de nieuwe situatie zijn veranderd.

Soms denkt een onderzoeker slim te zijn door aan personen te vragen of het nu beter is dan vroeger. Dit is geen vorm van evaluatie-onderzoek. Dit is een vorm van beschrijvend onderzoek. Het kenmerkende van evaluatie-onderzoek zit in het onderzoeksdesign.


Bekijk ook onze video over het onderzoeksdesign uit de Cursus Methodologie. Daarin krijg je in detail en op een heldere manier uitgelegd wat evaluatieonderzoek is en waarin het verschilt met de andere vormen van onderzoek.Foeke van der Zee met Boek over onderzoek© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek

- specialist in Onderzoek en Statistiek

- auteur van boeken over onderzoek- exploratief onderzoek

- beschrijvend onderzoek

- vergelijkend onderzoek

- verklarend onderzoek

- longitudinaal onderzoek


Zie de onderzoekskubus voor een schematisch overzicht van alle onderzoekstypen. Evaluatie-onderzoek is een manier van onderzoek doen waarbij de onderzoeker probeert vast te stellen of een ingreep of een gebeurtenis tot veranderingen heeft geleid.


Met onze cursussen wordt onderzoek zo veel makkelijker en leuker. En het scheelt je uren tijd. Beter kun je het niet krijgen.

Online Cursus Methodologie
Cursus methodologie
Met de informatie in deze cursus doe je altijd perfect onderzoek. Je krijgt info over het hele onderzoeksproces; van A tot Z; van onderzoeksvraag tot onderzoeksverslag.
Meer informatie >>>


Online Cursus Statistiek
Cursus Statistiek 
Als je twee getallen kunt vergelijken, kun je ook statistiek leren. Als je onze video's bekijkt, wordt statistiek een makkie. Het is een cursus toegepaste statistiek, dus uiterst bruikbaar voor je thesis.
Meer informatie >>>Online Cursus SPSS
Cursus SPSS 
In online video's leggen we je uit op welke knoppen je moet drukken om de juiste uitvoer te krijgen.  We leggen je ook uit waar je in de uitvoer op moet letten om het analyseresultaat te interpreteren.
Meer informatie >>>


Aanbeveling kenniscentrum Hulp bij Onderzoek

Met onze online cursussen wordt onderzoek een makkie

Overzicht van ons aanbod >>>
Alles wat je moet weten voor je onderzoek vind je hier

In 2 tot 3 uur loodsen we je door de data-analyse met SPSS.