Evaluatieonderzoek komt in twee vormen voor

Evaluatieonderzoek is een manier van onderzoek doen waarbij de onderzoeker probeert vast te stellen of een ingreep of een gebeurtenis tot veranderingen heeft geleid.

Het beginsel van evaluatieonderzoek is altijd het vergelijking van de huidige situatie met de oude situatie. Aanvullend duidt de vraagstelling er al op dat er tussen de oude en de nieuwe situatie iets gebeurd moet zijn. Er zijn dan twee mogelijkheden om te evalueren of de nieuwe situatie beter is dan de oude.

Bij de eerste vorm van evaluatieonderzoek, ga je de oude situatie met de nieuwe situatie vergelijken. Als daar verschillen tussen zitten, kun je zeggen dat dat komt door hetgeen er in die tussentijd gebeurd is.

Soms beschikt je niet over gegevens uit de oude situatie. In dat geval kan je de nieuwe situatie vergeleken met een vergelijkbare situatie elders. Daarbij wordt verondersteld dat de kenmerken in de oude situatie voor beide groepen gelijk zijn geweest, maar dat door een gebeurtenis de kenmerken in de nieuwe situatie zijn veranderd.

Soms denkt een onderzoeker slim te zijn door aan personen te vragen of het nu beter is dan vroeger. Dit is geen vorm van evaluatie-onderzoek. Dit is een vorm van beschrijvend onderzoek. Het kenmerkende van evaluatie-onderzoek zit in het onderzoeksdesign.

Bekijk ook onze video over het onderzoeksdesign uit de Cursus Methodologie. Daarin krijg je in detail en op een heldere manier uitgelegd wat evaluatieonderzoek is en waarin het verschilt met de andere vormen van onderzoek.Foeke van der Zee met Boek over onderzoek© Foeke van der Zee (versie 2023). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek

- specialist in Onderzoek en Statistiek
- auteur van boeken over onderzoeksmethodologie
- oprichter van en coach bij Hulp bij Onderzoek

Aan evaluatieonderzoek gerelateerde trefwoorden:

- exploratief onderzoek
- beschrijvend onderzoek
- vergelijkend onderzoek
- verklarend onderzoek
- longitudinaal onderzoek

Leer snel en makkelijk hoe je goed onderzoek doet.

Ik vind het belangrijk dat jij goed onderzoek kunt uitvoeren.


Want met goed onderzoek krijg je betere informatie.

Met betere informatie maak je betere beslissingen.

Met betere beslissingen kun je een betere (mooiere, vriendelijkere, schonere ....) wereld maken.


Daarom vind ik het belangrijk dat jij het vak goed leert.

Ik help je graag!