arrow_drop_up arrow_drop_down

Multilevel analyse

Bij multilevel analyse worden gegevens van een verschillende niveaus in één databestand gezet zodat de gegevens tegelijkertijd in een analyse kunnen worden opgenomen.

Naar het Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek van Hulp bij OnderzoekAlles wat je moet weten over onderzoek vind je in het Online Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek >>>


Stel dat je gegevens verzamelt uit het onderwijs. Sommige gegevens zijn van de leerlingen, andere van de docenten en weer andere voor de hele school. Deze gegevens staan gewoonlijk ook in drie verschillende bestanden: een bestand met leerling-gegevens, een bestand met klas-gegevens en een bestand met school-gegevens. Er kunnen wel analyses uitgevoerd worden op leerling-niveau, op klas-niveau of op school-niveau, maar het is nu niet mogelijk om deze gegevens in één gezamenlijke analyse te stoppen.
Een docent kan een klas hebben met moeilijke leerlingen, of de school kan in een achterstandswijk staan. Om daarvoor te corrigeren zou de onderzoeker gebruik willen maken van gegevens van de leerlingen op het niveau van de klas of op het niveau van de school. Om dat te kunnen doen, moeten de gegevens van de docenten en/of de school aan het bestand van de leerlingen worden toegevoegd zodat je multilevel aanalyses kunt uitvoeren.
Een multilevel analyse uitvoeren is vrij lastig. Een alternatief is dat je de gegevens van een lager niveau aggregeert en dan koppelt aan de gegevens op een hoger niveau.  Je berekent dan bijvoorbeeld het gemiddelde van de leerlingen in de klas en neemt dat gegeven op in het gegevensbestand van de docent. De gegevens van de leerlingen kan je ook aggregeren naar school-niveau. 

In plaats van het gemiddelde kan de onderzoeker er ook voor kiezen om te aggregeren op de modus, de mediaan, de standaarddeviatie of de variantie. Het nadeel is dan wel dat je de variantie tussen de leerlingen niet meer hebt en dus kun je de invloed op de individuele leerling niet bepalen. Voor de analyses is het wel goed mogelijk om de gegevens van een lager niveau naar een hoger niveau te aggregeren (men berekent bijvoorbeeld voor ieder land een gemiddelde en neemt dat op in de analyse), maar het is niet raadzaam om een gegeven van een hoger niveau terug te brengen naar een lager niveau. Dat laatste is desastreus voor de variantie en de interpretatie van de uitkomt. Zo is het bijvoorbeeld niet raadzaam om het gemiddelde inkomen van een land voor alle inwoners van dat land te laten gelden. 

Foeke van der Zee met Boek over onderzoek


© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek
- specialist in Onderzoek en Statistiek
- auteur van boeken over onderzoek    


Aan Multilevel Analyse gerelateerde trefwoorden:

- onderzoekseenheid  


Heb je hulp nodig bij je onderzoeksopzet, statistiek of SPSS?

Met onze cursussen wordt onderzoek zo veel makkelijker en leuker. En het scheelt je uren tijd. Mocht je ondanks deze cursus toch nog een vraag hebben, dan kun je die stellen in onze community en krijg je antwoord van experts. Beter kun je het niet krijgen.

Online Cursus Methodologie
Cursus methodologie
Met de informatie in deze cursus doe je altijd perfect onderzoek. Je krijgt info over het hele onderzoeksproces; van A tot Z; van onderzoeksvraag tot onderzoeksverslag.
Meer informatie >>>


Online Cursus Statistiek
Cursus Statistiek 
Als je twee getallen kunt vergelijken, kun je ook statistiek leren. Als je onze video's bekijkt, wordt statistiek een makkie. Het is en cursus toegepaste statistiek, dus uiterst bruikbaar voor je thesis.
Meer informatie >>>


Online Cursus SPSS
Cursus SPSS 
In online video's leggen we je uit op welke knoppen je moet drukken om de juiste uitvoer te krijgen.  We leggen je ook uit waar je inde uitvoer op moet letten om het analyseresultaat te interpreteren.
Meer informatie >>>

Altijd fijn om te beschikken over goede en betrouwbare informatie.

Meer informatie over Onderzoek
Reactie plaatsen