Hulp bij onderzoek

jouw steun en toeverlaat bij onderzoek, statistiek en SPSS.

Altijd fijn om te beschikken over goede informatie

De chikwadraattoets wordt wel vaker gebruik, maar er zijn twee situaties waarin hij juist heel expliciet wordt gebruikt, namelijk: 1) bij een frequentieverdeling; 2) bij een kruistabel.


In beide gevallen gaat het om  het vaststellen van een verschil tussen de frequenties van voorkomen in een geobserveerde en een verwachte verdeling. De formule die je moet gebruiken is in deze beide gevallen ook hetzelfde: Formule van de chikwadraattoets

De chikwadraattoets bij een frequentieverdeling 

In deze situatie heb je een rij met getallen genoteerd, bijvoorbeeld of mensen tevreden zijn over hun woning. Deze reeks getallen wil je vergelijken met een verwachte rij getallen. Nu rijst er een probleem, want hoe stel je de verwachte reeks op? In dit concrete geval zou je een evenwichtige verdeling van 20% per cel kunnen nemen, maar je mag ook een andere verdeling poneren. In het voorbeeld hieronder hebben het laatste gedaan. Vervolgens vul je de formule in en trek je de conclusie. Bijvoorbeeld: Voorbeeld van een chikwadraattoets voor een reeksHet aantal vrijheidsgraden komt overeen met het aantal cellen minus 1.

Leer hoe je een chikwadraattoets voor frequentieverdelingen uitvoert in onze Cursus SPSS.


De chikwadraattoets voor een kruistabel

Bij een kruistabel worden de waarden van twee kenmerken (gemeten op nominaal niveau) tegen elkaar uitgezet: op de kolommen-as komen de waarden van de scores op het ene kenmerk en op de rijen-as komen de waarde van de scores op het andere kenmerk. Op deze wijze krijg je een kruistabel. Per cel wordt de frequentie van voorkomen van iedere combinaties genoteerd. De verwachte waarde is het product van de randtotalen gedeeld door het algemene totaal. Het berekenen van de chikwadraatwaarde is nu vrij simpel. Hieronder vind je een aantal voorbeelduitkomsten. Erste voorbeeld van een chikwadraattoets voor een kruistabelTweede voorbeeld van een chikwadraattoets voor een kruistabelDerde voorbeeld van een chikwadraattoets voor een kruistabel In bovenstaande illustraties zijn de toetsresultaten in de onderste rij van de tabellen geplaatst. In de eerste tabel valt het op dat als er een precies evenwichtige verdeling is, de Chi2-waarde 0 is. In de laatste tabel is de Chi2-waarde 216. Dit is tevens de maximum-waarde, maar dat is alleen in dit geval zo. Indien je andere aantallen hebt, verandert de maximale Chi2-waarde. In principe loopt de Chi2-waarde van 0 tot plus oneindig. Daardoor is de uitkomst van deze berekening moeilijk te interpreteren en wordt er daarom vooral gelet op de p-waarde. De p-waarde geeft aan of de analyse een significant verschil oplevert, en zo ja hoe sterk.


Leer hoe je een kruistabel maakt en toetst in onze Cursus SPSS.

Chikwadraattoets voor een kruistabel n SPSS


Voor op de pagina's van het Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek

- specialist in Onderzoek en Statistiek

- auteur van boeken over onderzoek

Aan Chikwadraattoets gerelateerde trefwoorden:

- Cramèrs V

- phi-coëfficiënt


Wil je meer weten over toetsen in de statistiek en hoe je ze uitvoert in SPSS, bekijk dan onze video's in de Cursus Statistiek en/of Cursus SPSS 
Met onze cursussen wordt onderzoek zo veel makkelijker en leuker. En het scheelt je uren tijd. Beter kun je het niet krijgen.

Online Cursus Methodologie
Cursus methodologie
Met de informatie in deze cursus doe je altijd perfect onderzoek. Je krijgt info over het hele onderzoeksproces; van A tot Z; van onderzoeksvraag tot onderzoeksverslag.
Meer informatie >>>


Online Cursus Statistiek
Cursus Statistiek 
Als je twee getallen kunt vergelijken, kun je ook statistiek leren. Als je onze video's bekijkt, wordt statistiek een makkie. Het is een cursus toegepaste statistiek, dus uiterst bruikbaar voor je thesis.
Meer informatie >>>Online Cursus SPSS
Cursus SPSS 
In online video's leggen we je uit op welke knoppen je moet drukken om de juiste uitvoer te krijgen.  We leggen je ook uit waar je in de uitvoer op moet letten om het analyseresultaat te interpreteren.
Meer informatie >>>


Aanbeveling kenniscentrum Hulp bij Onderzoek

Gratis lidmaatschap

Ontvang het paper "Hoe formuleer je een goede vraagstelling voor je onderzoek" en 26 tips helemaal voor niets

Elke week een prachtige tip voor beter onderzoek
Vink aan om te bevestigen
Jouw gegevens zijn bij ons veilig

Met onze hulp wordt onderzoek een makkie

Hulp bij data-analyse met SPSS