Friedman-toets

De Friedman-toets wordt gebruikt voor het vaststellen of drie of meer kenmerken die gemeten zijn op ordinaal niveau verschillend worden beoordeeld.

Is de variabele gemeten op interval- of rationiveau, dan kun je de Friedman-toets ook gebruiken. In plaats van een verschil tussen gemiddelden bereken je nu een verschil tussen rangorde-gemiddelden.


Een voorbeeld van de Friedman-toets

Een voorbeeld maakt veel duidelijk. Je vraagt bijvoorbeeld aan leerlingen van de basisschool welk vak zij het belangrijkst vinden. Ze mogen kiezen uit rekenen, taal, wereldoriëntatie en muziek. Elke leerling geeft aan ieder vak een score: 1 = het belangrijkst, 2 = het op een na belangrijkst, 3 = de daarna belangrijkste en 4 = het minst belangrijk. Vervolgens tel je al deze rangnummers bij elkaar op; je krijgt dan een somscore. Bijvoorbeeld:


Rekenvoorbeeld Friedman-toets

Die somscores kun je met elkaar vergelijken. Als heel veel leerlingen rekenen het belangrijkste vak vinden, dan heeft dat vak de laagste somscore (want 1 betekende immers het belangrijkst). Als de leerlingen veel van elkaar van mening verschillen, zullen de somscores ongeveer aan elkaar gelijk zijn. Dat betekent dat geen enkel vak eruit springt. De vraag is dus of de W-scores van elkaar verschillen.


De formule voor de Friedman-toets

De te gebruiken toets heeft de volgende formule:


Formule Friedman-toets

Als je de gegevens uit het getallen voorbeeld in deze formule invult, komt daar uit. Dit getal kun je vergelijken met de kritieke waarde in het tabellenboek voor de chikwadraattoets. Je moet dan kijken bij (J - 1 =) 3 vrijheidsgraden. Het rekenwerk is op zich niet zo moeilijk, maar je kunt wel gemakkelijk fouten maken. Daarom laten we dat liever aan computers over.


Foeke van der Zee met Boek over onderzoek© Foeke van der Zee (versie 2023). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek

- specialist in Onderzoek en Statistiek
- auteur van boeken over onderzoeksmethodologie
- oprichter van en coach bij Hulp bij Onderzoek
Aan Friedman-toets gerelateerde termen:

- Variabele
- Mann-Whitney toets
- ANOVA

Naar de cursus SPSS


Terug naar het Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek Terug naar de begrippenlijst


Hulp nodig?

Online video hulp

Krijg direct hulp bij het oplossen van problemen. Bijna net zo goed als persoonlijke hulp, maar wel veel goedkoper! Krijg hulp bij:

   - methodologie

   - statistiek

   - SPSS

of een combinatie van deze opties (klik hier voor een overzicht) 

Persoonlijke hulp

Relatief snelle (binnen één week) professionele hulp van een specialist. Je kunt bij ons terecht voor:

   - het opzetten van je onderzoeksvoorstel

-    het analyseren van je data in SPSS

   - het nalezen en controleren van je resultaten- en je discussieparagraaf

Stuur een mail (mail@hulpbijonderzoek.nl) of bel: 050 - 542 2163.

Missie

Ik vind het belangrijk dat jij goed onderzoek kunt uitvoeren.


Want met goed onderzoek krijg je betere informatie.

Met betere informatie maak je betere beslissingen.

Met betere beslissingen kun je een betere (mooiere, vriendelijkere, schonere ....) wereld maken.


Daarom vind ik het belangrijk dat jij het vak goed leert.

Ik help je graag!