Hulp bij onderzoek

jouw steun en toeverlaat bij onderzoek, statistiek en SPSS.

Altijd fijn om te beschikken over goede informatie

De Friedman-toets wordt gebruikt voor het vaststellen of drie of meer kenmerken die gemeten zijn op ordinaal niveau verschillend worden beoordeeld.


Is de variabele gemeten op interval- of rationiveau, dan kun je de Friedman-toets ook gebruiken. In plaats van een verschil tussen gemiddelden bereken je nu een verschil tussen rangorde-gemiddelden.


Een voorbeeld van de Friedman-toets

Een voorbeeld maakt veel duidelijk. Je vraagt bijvoorbeeld aan leerlingen van de basisschool welk vak zij het belangrijkst vinden. Ze mogen kiezen uit rekenen, taal, wereldoriëntatie en muziek. Elke leerling geeft aan ieder vak een score: 1 = het belangrijkst, 2 = het op een na belangrijkst, 3 = de daarna belangrijkste en 4 = het minst belangrijk. Vervolgens tel je al deze rangnummers bij elkaar op; je krijgt dan een somscore. Bijvoorbeeld:


Rekenvoorbeeld Friedman-toets


Die somscores kun je met elkaar vergelijken. Als heel veel leerlingen rekenen het belangrijkste vak vinden, dan heeft dat vak de laagste somscore (want 1 betekende immers het belangrijkst). Als de leerlingen veel van elkaar van mening verschillen, zullen de somscores ongeveer aan elkaar gelijk zijn. Dat betekent dat geen enkel vak eruit springt. De vraag is dus of de W-scores van elkaar verschillen.


De formule voor de Friedman-toets

De te gebruiken toets heeft de volgende formule:


Formule Friedman-toets


Als je de gegevens uit het getallen voorbeeld in deze formule invult, komt daar uit. Dit getal kun je vergelijken met de kritieke waarde in het tabellenboek voor de chikwadraattoets. Je moet dan kijken bij (J - 1 =) 3 vrijheidsgraden. Het rekenwerk is op zich niet zo moeilijk, maar je kunt wel gemakkelijk fouten maken. Daarom laten we dat liever aan computers over.


© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek/


Aan Friedman-toets gerelateerde termen:


De Friedman-toets wordt ook behandeld in onze Cursus Statistiek  en de Cursus SPSS

De Friedmantoets in SPSSMet onze cursussen wordt onderzoek zo veel makkelijker en leuker. En het scheelt je uren tijd. Beter kun je het niet krijgen.

Online Cursus Methodologie
Cursus methodologie
Met de informatie in deze cursus doe je altijd perfect onderzoek. Je krijgt info over het hele onderzoeksproces; van A tot Z; van onderzoeksvraag tot onderzoeksverslag.
Meer informatie >>>


Online Cursus Statistiek
Cursus Statistiek 
Als je twee getallen kunt vergelijken, kun je ook statistiek leren. Als je onze video's bekijkt, wordt statistiek een makkie. Het is een cursus toegepaste statistiek, dus uiterst bruikbaar voor je thesis.
Meer informatie >>>Online Cursus SPSS
Cursus SPSS 
In online video's leggen we je uit op welke knoppen je moet drukken om de juiste uitvoer te krijgen.  We leggen je ook uit waar je in de uitvoer op moet letten om het analyseresultaat te interpreteren.
Meer informatie >>>


Aanbeveling kenniscentrum Hulp bij Onderzoek

Gratis lidmaatschap

Ontvang het paper "Hoe formuleer je een goede vraagstelling voor je onderzoek" en 26 tips helemaal voor niets

Elke week een prachtige tip voor beter onderzoek
Vink aan om te bevestigen
Jouw gegevens zijn bij ons veilig

Met onze hulp wordt onderzoek een makkie

Hulp bij data-analyse met SPSS