Onderzoek doen is niet  moeilijk

(als je weet hoe het moet)

Met de informatie in ons kenniscentrum gaat onderzoek stukken sneller en leer je makkelijker hoe je goed onderzoek doet.

Zo doe je goed onderzoek

Regressieanalyse

Regressieanalyse is een statistische analysetechniek om de variantie in een variabele te verklaren uit andere variabelen.


Naar het Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek van Hulp bij OnderzoekAlles wat je moet weten over onderzoek vind je in het Online Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek >>>De basis van regressieanalyse is correlatierekening

Als je twee variabelen tegen elkaar uitzet, levert dat een puntenwolk op. Hieronder staan drie voorbeelden: Puntenwolken


De samenhang in zo'n puntenwolk kun je beoordelen door de productmoment correlatie uit te rekenen. In de productmoment correlatie betekent de uitkomst 0 dat er helemaal geen samenhang is en de uitkomst 1 (of -1) dat er een perfecte samenhang is. De perfecte samenhang geeft aan dat er een één op één relatie is, oftewel een volstrekt rechte lijn. Dat is mooi, want als je de score op het ene kenmerk weet, dan weet je de score op het andere kenmerk ook. Bij een correlatie die niet gelijk is aan 1 ligt dat verband wat losser, maar ook hier geldt (bij een positieve relatie): als de waarde op de ene variabele stijgt dan stijgt de waarde op de andere variabele ook. Je kunt er dus wel iets over zeggen, maar je moet wat slagen om de arm houden.


Stel nu eens dat er een relatie is tussen de lengte van de partners in een huwelijk: lange mensen trouwen met elkaar en korte mensen trouwen met elkaar. Op zich niet eens een rare veronderstelling. Als je nu weet hoe lang de ene persoon is, dan zou je ook iets kunnen zeggen over de lengte van zijn partner. Toch? Maar hoe bereken je dat dan?


In de algebra heeft een rechte lijn de formule van y = a + bx, waarbij de a en de b constanten zijn die de kenmerken van de rechte lijn bepalen. De a geeft aan waar de lijn de y-as passeert (het intercept) en de b geeft aan hoe schuin die lijn loopt (de regressiecoëfficiënt). Op de middelbare school werd de functie gegeven (bijvoorbeeld: y = 2 + 3x) of leerde men die functie te berekenen uit twee punten (bijvoorbeeld uit de punten (0, 1) en (1, 3)).


In de statistiek gebeurt hetzelfde: je moet de lijn berekenen op grond van de gegeven waarden op de variabelen. Er is echter één groot verschil: je neemt niet willekeurig twee punten, maar je gebruikt alle punten die gevormd worden door de waarden op de beide variabelen. In de illustratie hieronder staan dezelfde puntenwolken als bij de productmoment correlatie. Door die puntenwolk is een rechte lijn getrokken. Dat is de te vinden regressielijn. De regressielijn in een puntenwolk


Het berekenen van de regressiecoëfficiënten

En hoe bereken je nou die regressielijn uit al die punten? De formule voor het berekenen van de b is de volgende:  In deze formule valt het op dat er veel overeenkomstige berekeningen moeten worden gemaakt als in de productmoment correlatie. Die b en de pm-correlatie zijn inderdaad heel direct aan elkaar gerelateerd. De b zou je ook uit de pm-correlatie kunnen berekenen. De formule daarvoor is de volgende (waarbij het opvalt dat de b bepaald wordt door de standaarddeviaties van en de correlatie tussen de twee variabelen):  En nu je de waarde van b weet kan je ook relatief eenvoudig de waarde van a vinden: Intercept van de regressielijnDe formule voor de lijn die nu ontstaat, is de beste rechte lijn: de afwijking van alle punten die in ogenschouw zijn genomen ten opzichte van deze lijn is het kleinst. Elke willekeurige andere lijn zal een grotere afwijking laten zien. Daarom noemt men dit de ordinary least square (OLS-) regressie. Ordinary is Engels en het betekent niet ordinaire maar gewone. Het is dus de gewone kleinste kwadraten methode voor regressieanalyse.


Ter illustratie een voorbeeld

Stel je moet een voorspelling maken over de lengte van een vrouw op basis van de lengte van de man. Uit onderzoek blijkt dat er een regressielijn geldt van y = -0,10 + 1,02x, waarbij de y staat voor de lengte van de vrouw en de x voor de lengte van de partner. Als je weet dat de lengte van de partner 1,98 meter is, wat schat je dan als lengte van de vrouw? Je kunt daarvoor het beste de gegevens in de formule invullen. De uitkomst is 1,91 meter. En als de partner een lengte heeft van 1,65? Dan zal de vrouw vermoedelijk een lengte hebben van 1,58. Het zal in de praktijk nooit helemaal kloppen, maar de voorspelling is wel beter dan wanneer je helemaal niets zou weten.


Is dit nou handig om te weten? Het bovenstaande voorbeeld was met opzet nogal simpel om het principe van regressieanalyse duidelijk te maken. Daarom ook nog een ander voorbeeld. Als je weet dat met het ouder worden de zorgkosten omhoog gaan, dan zou je een voorspelling kunnen maken hoe hoog de kosten over een bepaalde tijd zullen zijn. De zorgkosten zijn per individu te bepalen en gesommeerd over de individuen voor een hele samenleving. Zeer waarschijnlijk is niet alleen de leeftijd van de persoon van invloed op de zorgkosten, maar spelen ook technische ontwikkelingen, persoonlijke omstandigheden en nog veel meer aspecten een rol. Zodra je meerdere aspecten in je analyse betrekt, doe je niet meer een univariate regressieanalyse maar een multivariate regressieanalyse. De gangbare term voor multivariate regressieanalyse is multipele regressieanalyse.


Foeke van der Zee met Boek over onderzoek
© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek


Aan regressieanalyse gerelateerde trefwoorden:

Meer informatie >>>


Online Cursus Statistiek
Cursus Statistiek 
Als je twee getallen kunt vergelijken, kun je ook statistiek leren. Als je onze video's bekijkt, wordt statistiek een makkie. Het is een cursus toegepaste statistiek, dus uiterst bruikbaar voor je thesis.

Meer informatie >>>


Online Cursus SPSS
Cursus SPSS 
In online video's leggen we je uit op welke knoppen je moet drukken om de juiste uitvoer te krijgen.  We leggen je ook uit waar je in de uitvoer op moet letten om het analyseresultaat te interpreteren.

Meer informatie >>>


Het is altijd fijn om te beschikken over goede en betrouwbare informatie

 

Met een dagkaart los je al jouw prangende problemen op >>>Meer informatie over Onderzoek

Reactie plaatsen

Ontvang tips over onderzoek en krijg dit paper gratis.

Met de informatie in ons kenniscentrum gaat onderzoek stukken sneller en makkelijker. Bovendien haal je hogere cijfers.


Maak kennis met ons. Schrijf je in en ontvang dit paper gratis.

50%
Waar kan ik het naar toe sturen?
Dit moet je weten om de juiste toets te kiezen

Krijg toegang tot alle video's

Onderzoek doen is niet moeilijk

  
arrow_drop_up arrow_drop_down