Hulp bij onderzoek

jouw steun en toeverlaat bij onderzoek, statistiek en SPSS.

Altijd fijn om te beschikken over goede informatie

De productmoment correlatie (r) is een maat om de samenhang tussen twee variabelen op interval/ratio niveau te bepalen.


Je zou bijvoorbeeld een samenhang kunnen uitrekenen tussen het inkomen van de kostwinner in euro’s netto per maand en de grootte van het huis in kubieke meter, of tussen opleidingsniveau en hoeveel iemand verdient. Uit de uitkomst kun je afleiden of er een verband bestaat en zo ja hoe sterk die dan is. Er zijn twee formules voor het berekenen van de productmoment correlatieDe productmoment correlatie (r) is een maat om de samenhang tussen twee variabelen op interval/ratio niveau te bepalenFormule 2 voor de productmoment correlatie

Op het oog lijken beide formules nogal van elkaar te verschillen, maar beide formules leveren precies hetzelfde resultaat op. De waarde die uit de berekening komt ligt tussen de -1 en +1. De waarde 0 betekent dat er geen samenhang is tussen beide variabelen en de waarde -1 of +1 dat er een perfecte relatie is en dat alle waarnemingen op één rechte lijn liggen. Een positief verband (tussen de 0 en +1) betekent dat een hoge score op de ene variabele overeenkomt met een hoge score op de andere variabele; en een lage score op de ene variabele komt overeen met een lage score op de andere variabele. Een negatief verband (een uitkomst tussen 0 en -1) betekent dat een hoge score op de ene variabele overeenkomt met een lage score op de andere variabele; en een lage score op de ene variabele komt overeen met een hoge score op de andere variabele.


Om een goed beeld te krijgen van de relatie zet men de gegevens vaak uit in een puntenwolk. Daarbij beschouwt men de waarden op de gemeten kenmerken als coördinaten die tegen elkaar uitgezet kunnen worden in een assenstelsel. Puntenwolken productmoment correlaties


Voor het toetsen van de hypothese of er een significante samenhang bestaat, wordt gebruik gemaakt van onderstaande formule. Deze toets is overigens niet zo veelzeggend: als er substantiële samenhang is, dan is die meestal ook direct sterk significant. Formule voor het toetsen van de correlatie

Het is mogelijk om te toetsen of de productmoment correlatiecoëfficiënt afwijkt van een bepaalde waarde. De op te stellen hypothesen luiden dan als volgt: H0: r = waarde H a: r waarde De te gebruiken toets heeft de volgende formule:Toesten van een verschil tussen twee correlaties

De productmoment correlatie kan sterk beïnvloed worden door uitbijters. Het is dan altijd de vraag wat men daar mee moet doen. Bij verwijderen is dat in strijd met de werkelijkheid. Immers deze scores komen voor. Als je ze weglaat krijg je misschien een beter beeld. Daarom is het aan te bevelen de correlatiecoëfficiënten twee keer te berekenen; een keertje met en een keertje zonder de uitbijters.


Foeke van der Zee met Boek over onderzoek© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek

- specialist in Onderzoek en Statistiek

- auteur van boeken over onderzoek
Wil je meer weten over de productmoment correlatie, bekijk dan onze video's daarover in de Cursus Toegepaste Statistiek en/of de Cursus SPSS.

Statistische toets kiezenWanneer mag/moet je welke correlatie berekenen?

Download de handleiding om te bepalen welke statistische toets je mag/moet gebruiken. Daarin word uitgelegd wanneer je welke toets moet gebruiken. In plaats van een productmoment correlatie had je ook de rangcorrelatie kunnen berekenen of een regressieanalyse kunnen uitvoeren. Lees het paper en je kunt een onderbouwde beslissing nemen.


Heb je hulp nodig bij je onderzoeksopzet, statistiek of SPSS?


Met onze cursussen wordt onderzoek zo veel makkelijker en leuker. En het scheelt je uren tijd. Beter kun je het niet krijgen.

Online Cursus Methodologie
Cursus methodologie
Met de informatie in deze cursus doe je altijd perfect onderzoek. Je krijgt info over het hele onderzoeksproces; van A tot Z; van onderzoeksvraag tot onderzoeksverslag.
Meer informatie >>>


Online Cursus Statistiek
Cursus Statistiek 
Als je twee getallen kunt vergelijken, kun je ook statistiek leren. Als je onze video's bekijkt, wordt statistiek een makkie. Het is een cursus toegepaste statistiek, dus uiterst bruikbaar voor je thesis.
Meer informatie >>>Online Cursus SPSS
Cursus SPSS 
In online video's leggen we je uit op welke knoppen je moet drukken om de juiste uitvoer te krijgen.  We leggen je ook uit waar je in de uitvoer op moet letten om het analyseresultaat te interpreteren.
Meer informatie >>>


Aanbeveling kenniscentrum Hulp bij Onderzoek

Gratis lidmaatschap

Ontvang het paper "Hoe formuleer je een goede vraagstelling voor je onderzoek" en 26 tips helemaal voor niets

Elke week een prachtige tip voor beter onderzoek
Vink aan om te bevestigen
Jouw gegevens zijn bij ons veilig

Met onze hulp wordt onderzoek een makkie

Hulp bij data-analyse met SPSS