Hulp bij onderzoek

jouw steun en toeverlaat bij onderzoek, statistiek en SPSS.

Scriptie hulp

De Wilcoxon-toets wordt gebruikt voor het vaststellen van een verschil tussen twee kenmerken op ordinaal niveau bij dezelfde onderzoekseenheid.


Bijvoorbeeld, in een schaatswedstrijd krijgt iedere deelnemer een eindscore (1e, 2e, 3e, etc.). In het jaar daarop doen precies dezelfde deelnemers weer mee en wordt opnieuw de rangordescore vastgesteld. De vraag is nu of er verschillen zijn opgetreden: is degene die vorig jaar eerste was nu ook weer eerste, en is de tweede van vorig jaar nu ook weer tweede etc.? Er is sprake van geen verschil als de schaatser in het eerste jaar precies dezelfde positie inneemt als in het voorgaande jaar. Dat zal nooit helemaal het geval zijn. Hoe stel je vast of er verschillen zijn?


Om na te gaan of er veel verschil is (het ‘stuivertje verwisselen’) bereken je het verschil in plaats tussen het eerste en het tweede jaar. Van eerste naar tweede plaats is dus -1; en van tweede naar eerste plaats is +1; en van derde naar vierde plaats is ook -1; en van zesde naar derde plaats is +3. Vervolgens rangorden je deze verschilscores. Bij ex aequo verdeel je de rangorde-score. Tenslotte tel je de rangorde-scores bij elkaar op bij alleen die uitkomsten waar deze een negatieve waarde hebben. Dit is de W-waarde. Deze W-waarde wordt getoetst met de volgende formule.


Formule Wilcoxon-toets


Lastig uit te leggen, maar een voorbeeld met getallen maakt het meteen veel duidelijker:


Rekenvoorbeeld van een Wilcoxon-toets


De berekende z-waarde toont aan dat er geen statistisch significant verschil bestaat tussen de volgorden van beide jaren.


Het voorbeeld van de Wilcoxon-toets hierboven is er eentje zoals je die in menig statistiekboek tegenkomt. Iedere schaatser is al gerangordend van 1 (de snelste) tot 14 (de langzaamste). Het gaat om een ordening in respondenten of cases.


In doorsnee onderzoek gebruiken we de Wilcoxon-toets meer voor iets als het vergelijken van het kerstrapport en zomerrapport, of voor de tevredenheid over de keuken en de tevredenheid over de slaapkamer. Deze scores zijn nog helemaal niet geordend tussen personen. Je kunt de Wilcoxon-toets nog steeds gebruiken. Het gaat immers over het verschil tussen beide metingen. De tevredenheid over de slaakamer (bijvoorbeeld een 4) en de tevredenheid over de keuken (ook een 4) is een verschil van 0. Deze verschilscores worden gerangordend en krijgen een score. De rest van de berekening gaat dan weer hetzelfde.


In onze Cursus Toegepaste Statistiek wordt de Wilcoxon-toets stap voor stap uitgelegd en in de Cursus SPSS leer je hoe je een Wilcoxon-toets in SPSS uitvoert.


© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboekZo doe je de Wilcoxon toets in SPSS

Met onze cursussen wordt onderzoek zo veel makkelijker en leuker. En het scheelt je uren tijd. Beter kun je het niet krijgen.

Online Cursus Methodologie
Cursus methodologie
Met de informatie in deze cursus doe je altijd perfect onderzoek. Je krijgt info over het hele onderzoeksproces; van A tot Z; van onderzoeksvraag tot onderzoeksverslag.
Meer informatie >>>


Online Cursus Statistiek
Cursus Statistiek 
Als je twee getallen kunt vergelijken, kun je ook statistiek leren. Als je onze video's bekijkt, wordt statistiek een makkie. Het is een cursus toegepaste statistiek, dus uiterst bruikbaar voor je thesis.
Meer informatie >>>Online Cursus SPSS
Cursus SPSS 
In online video's leggen we je uit op welke knoppen je moet drukken om de juiste uitvoer te krijgen.  We leggen je ook uit waar je in de uitvoer op moet letten om het analyseresultaat te interpreteren.
Meer informatie >>>


Aanbeveling kenniscentrum Hulp bij Onderzoek

Met onze online cursussen wordt onderzoek een makkie

Overzicht van ons aanbod >>>
Alles wat je moet weten voor je onderzoek vind je hier

In 2 tot 3 uur loodsen we je door de data-analyse met SPSS.