Hulp bij onderzoek

jouw steun en toeverlaat bij onderzoek, statistiek en SPSS.

Altijd fijn om te beschikken over goede informatie

De F-toets wordt in de statistiek gebruikt om twee varianties met elkaar te vergelijken. Als je die op elkaar deelt, krijg je een ratio-score die altijd positief is.


Evenals voor het vergelijken van twee gemiddelden (t-toets) kan men twee standaarddeviaties met elkaar vergelijken. De op te stellen hypothesen luiden als volgt: H0: σx2 = σ2 Ha: σx2 σ2

In normaal Nederlands staat hier: toets of de beide varianties aan elkaar gelijk zijn, zo nee dan zijn ze verschillend. Om deze hypothese te toetsen worden de beide varianties op elkaar gedeeld: Formule voor de F-toets

Het moge duidelijk zijn dat als de varianties van beide groepen even groot zijn, dat dan de uitkomst 1 is. Is de variantie van de x-variabele groter dan die van de y-variabele dan krijg je waarden groter dan 1 en dat kan oplopen tot plus oneindig. Indien de variantie van de x-variabele kleiner is dan de variantie van de y-variabele dan krijg je waarden die kleiner zijn dan 1, maar nooit kleiner dan 0.


De uitkomst uit deze berekening wordt vergeleken met een theoretische F-verdeling. Deze is natuurlijk heel precies te berekenen, maar de standaardwaarden zijn ook op te zoeken in nagenoeg ieder statistiekboek (zie ook ons white paper over het maken van statistische tabellen in Excel).


NB. Voor alle duidelijkheid, als je op deze manier toetst krijg je niet alleen waarden die groter zijn dan p>.95 (of p>.975, etc), maar ook op de waarden van p<.05 p etc dat zou dus tweezijdig toetsen zijn. omdat met de f-toets nooit doen zet je variantie van variabele grootste waarde altijd in teller. geval hoef alleen nog maar te letten op alfa waarden .05 .01 en .001.>

Evenals bij de chikwadraattoets wordt er dus altijd eenzijdig getoetst. In de ANOVA en in de MANOVA wordt de F-toets ook gebruikt, maar dan alleen voor eenzijdig toetsen. Bovendien worden in deze analyse de varianties van de teller en de noemer gedeeld door het aantal vrijheidsgraden. Men toetst daar of de variantie tussen de groepen groter is dan de rest-variantie.Foeke van der Zee met Boek over onderzoek© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek

- specialist in Onderzoek en Statistiek

- auteur van boeken over onderzoek- ANOVA

- MANOVA 
Met onze cursussen wordt onderzoek zo veel makkelijker en leuker. En het scheelt je uren tijd. Beter kun je het niet krijgen.

Online Cursus Methodologie
Cursus methodologie
Met de informatie in deze cursus doe je altijd perfect onderzoek. Je krijgt info over het hele onderzoeksproces; van A tot Z; van onderzoeksvraag tot onderzoeksverslag.
Meer informatie >>>


Online Cursus Statistiek
Cursus Statistiek 
Als je twee getallen kunt vergelijken, kun je ook statistiek leren. Als je onze video's bekijkt, wordt statistiek een makkie. Het is een cursus toegepaste statistiek, dus uiterst bruikbaar voor je thesis.
Meer informatie >>>Online Cursus SPSS
Cursus SPSS 
In online video's leggen we je uit op welke knoppen je moet drukken om de juiste uitvoer te krijgen.  We leggen je ook uit waar je in de uitvoer op moet letten om het analyseresultaat te interpreteren.
Meer informatie >>>


Aanbeveling kenniscentrum Hulp bij Onderzoek

Gratis lidmaatschap

Ontvang het paper "Hoe formuleer je een goede vraagstelling voor je onderzoek" en 26 tips helemaal voor niets

Elke week een prachtige tip voor beter onderzoek
Vink aan om te bevestigen
Jouw gegevens zijn bij ons veilig

Met onze hulp wordt onderzoek een makkie

Hulp bij data-analyse met SPSS