Hulp bij onderzoek

jouw steun en toeverlaat bij onderzoek, statistiek en SPSS.

Zo doe je goed onderzoek

Kendalls tau

Kendalls tau is een maat voor samenhang voor variabelen op ordinaal niveau. Deze maat is vergelijkbaar met de Spearman rangcorrelatie, maar is een beetje 'conservatiever'.


Een voorbeeld voor het toepassen van Kendalls tau

Bijvoorbeeld. Als twee docenten verschillende leermethoden moeten beoordelen, kunnen ze dat aangeven met de beste, de een na beste etc. Stel dat tien studieboeken worden beoordeeld door twee docenten en dat elke docent moet aangeven welk boek hij het meest geschikt acht, welk als tweede etc. Je kan je nu afvragen in welke mate de docenten het met elkaar eens zijn. De maat om die mate van samenhang te berekenen is Kendall's tau.


De formule voor Kendalls tau

Kendalls tau wordt berekend met behulp van de volgende formule: Kendalls tau formule

De waarde die uit deze formule komt, ligt altijd tussen de -1 en +1. Interpretatie van de uitkomst is dezelfde als bij de productmoment correlatie. De waarde van 0 betekent geen verband en hoe dichter bij 1 of -1 des te meer is er sprake van een één op één relatie.  


Een rekenvoorbeeld voor Kendalls tau

De procedure verloopt als volgt. Van de eerste docent zet je de oordelen op de logische rangvolgorde. Het oordeel van de tweede docent zet je erachter. Dit zal - tenzij beide docenten het volstrekt met elkaar eens zijn - niet dezelfde rangvolgorde opleveren. Vervolgens let je uitsluitend en alleen op de tweede beoordelaar. Bij iedere rangscore tel je het aantal hogere volgordenummers eronder. Dit is het aantal 'agree'. Ook tel je het aantal hogere oordelen erboven. Dit is het aantal disagree'. Vervolgens tel je elke kolom op om een totaalscore voor agree en disagree te vinden. Ter controle kun je vaststellen of het totaal aan agree en het totaal aan disagree overeenkomt met (n * (n - 1) ) / 2. Rekenvoorbeeld Kendalls tau 

Alternatieve formules voor Kendalls tau

Omdat n(agree) en n(disagree) elkaars complement zijn, kan men ook een van beide volgende formules gebruiken: Eerste alternatieve formule voor Kendalls tauTweede alternatieve formule voor Kendalls tau   

Er gelden twee voorwaarden: 1) n > 10 en 2) er zijn geen knopen.   Bekijk ook onze video over Kendalls tau in de Cursus Toegepaste Statistiek en/of de Cursus SPSS.   

Foeke van der Zee met Boek over onderzoek

© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek
- specialist in Onderzoek en Statistiek
- auteur van boeken over onderzoek    Aan Kendalls tau gerelateerde trefwoorden:

- correlatie
- Spearman rangcorrelatie


Bekijk ook onze video's over de Kendalls tau

Zie voor meer informatie bij:
- Cursus Toegepaste Statistiek
- Cursus SPSS  Met onze cursussen wordt onderzoek zo veel makkelijker en leuker. En het scheelt je uren tijd. Beter kun je het niet krijgen.

Online Cursus Methodologie
Cursus methodologie
Met de informatie in deze cursus doe je altijd perfect onderzoek. Je krijgt info over het hele onderzoeksproces; van A tot Z; van onderzoeksvraag tot onderzoeksverslag.
Meer informatie >>>


Online Cursus Statistiek
Cursus Statistiek 
Als je twee getallen kunt vergelijken, kun je ook statistiek leren. Als je onze video's bekijkt, wordt statistiek een makkie. Het is een cursus toegepaste statistiek, dus uiterst bruikbaar voor je thesis.
Meer informatie >>>Online Cursus SPSS
Cursus SPSS 
In online video's leggen we je uit op welke knoppen je moet drukken om de juiste uitvoer te krijgen.  We leggen je ook uit waar je in de uitvoer op moet letten om het analyseresultaat te interpreteren.
Meer informatie >>>Last van statistiek en SPSS-stress?

Nergens voor nodig. Met onze dagkaart ben je daar snel van af.

Je krijgt meteen toegang tot alle 66 video's uit deze cursussen.

Button Dagkaart Statistiek en SPSSAanbeveling kenniscentrum Hulp bij Onderzoek

Loop je vast in SPSS? In 10 minuten weet je wat je moet doen.

In 2 tot 3 uur loodsen we je door de data-analyse met SPSS.