Krijg toegang tot het Kenniscentrum van Hulp bij Onderzoek

Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek

Leer snel en makkelijk onderzoek doen

30.000+
Bezoekers per maand
1.200+
Cursisten
200+
Begeleidingstrajecten per jaar

Onderzoek is niet moeilijk.

Met de informatie in ons kenniscentrum gaat onderzoek stukken sneller en makkelijker. Bovendien haal je hogere cijfers.


Maak kennis met ons. Schrijf je in en ontvang dit paper gratis.

50%
Waar kan ik het naar toe sturen?
Dit moet je weten om de juiste toets te kiezen

Steekproef, eisen aan de steekproef

Als niet iedereen in de populatie aan het onderzoek deel kan nemen, maakt men een selectie. Die selectie heet de steekproef en hoewel sommigen dat wel denken de steekproef is niet gelijk aan de respons.

Naar het Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek van Hulp bij OnderzoekAlles wat je moet weten over onderzoek vind je in het Online Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek >>>

Dat je gebruik moet maken van een steekproef is meestal het geval om een van de volgende redenen. De eerste is dat de populatie zo groot is dat het te veel tijd kost is om alle objecten te benaderen. De tweede reden is dat het onderzoek te duur wordt om bij alle objecten metingen te verrichten. De populatie kan ook te veranderlijk zijn. De vierde reden is dat je voor het onderzoek het object zou moeten ontleden en als je dat voor alle objecten doet, dan is er niets meer over. Door de inferentiële statistiek toe te passen is het ook niet noodzakelijk om een hele populatie te bemeten. Ook door slechts een deel van de populatie te bemeten, is de onderzoeker in staat om relevante uitspraken te doen over die populatie.

De respons is dat deel van de steekproef dat gereageerd heeft op de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek.De eisen die aan de steekproef worden gesteld zijn van tweeërlei aard. Ten eerste moet de onderzoeker er voor zorgen dat door het trekken van een goede steekproef de respons (dat zijn de onderzoekseenheden die uiteindelijk echt aan het onderzoek hebben deelgenomen) representatief is voor de populatie waarover de onderzoeker een uitspraak wil doen. Dit impliceert dat voordat de onderzoeker ertoe over gaat een steekproef te trekken, hij duidelijk moet omschrijven wat zijn populatie is. Bij bijvoorbeeld een omschrijving van de populatie als ‘alle Nederlanders’ kan men zich afvragen of hieronder ook de personen horen die in het buitenland wonen. En sommige mensen wonen illegaal in Nederland. Pas wanneer de onderzoeker de populatie duidelijk heeft omschreven, kan hij bepalen welke methode van steekproeftrekken de beste is. Aanvullend zal de onderzoeker moeten controleren of de respons representatief is. Er zal nagegaan moeten worden of niet een selectief deel van de potentiële respondenten heeft gereageerd. Voor alle duidelijkheid nogmaals: het gaat er om dat de respons representatief is en niet de steekproef.

Bepalen van de steekproefgrootteDe tweede eis die aan de steekproef wordt gesteld is dat ze voldoende groot moet zijn om statistisch relevante verbanden en verschillen te vinden maar ook niet te klein om onnodig geld te verspillen. Aan deze eis kan worden voldaan door vooraf de minimale steekproefomvang te bepalen.

Foeke van der Zee met Boek over onderzoek© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek/steekproef
- specialist in Onderzoek en Statistiek
- auteur van boeken over onderzoek

 

Aan Steekproef gerelateerde trefwoorden:

- steekproef trekken
- steekproefgrootte
- representativiteit
- respons
Met onze cursussen wordt onderzoek zo veel makkelijker en leuker. En het scheelt je uren tijd. Beter kun je het niet krijgen.

Online Cursus Methodologie
Cursus methodologie
Met de informatie in deze cursus doe je altijd perfect onderzoek. Je krijgt info over het hele onderzoeksproces; van A tot Z; van onderzoeksvraag tot onderzoeksverslag.
Meer informatie >>>


Online Cursus Statistiek
Cursus Statistiek 
Als je twee getallen kunt vergelijken, kun je ook statistiek leren. Als je onze video's bekijkt, wordt statistiek een makkie. Het is een cursus toegepaste statistiek, dus uiterst bruikbaar voor je thesis.
Meer informatie >>>


Online Cursus SPSS
Cursus SPSS 
In online video's leggen we je uit op welke knoppen je moet drukken om de juiste uitvoer te krijgen.  We leggen je ook uit waar je in de uitvoer op moet letten om het analyseresultaat te interpreteren.
Meer informatie >>>

Het is altijd fijn om te beschikken over goede en betrouwbare informatie

 

Met een dagkaart los je al jouw prangende problemen op >>>Meer informatie over Onderzoek
Reactie plaatsen
10 papers
over methodologie

9 video's
over methodologie

28 video's
over Statistiek

38 video's
over SPSS

Krijg toegang tot alle video's

Onderzoek doen is niet moeilijk

  
arrow_drop_up arrow_drop_down