Hulp bij onderzoek

jouw steun en toeverlaat bij onderzoek, statistiek en SPSS.

Altijd fijn om te beschikken over goede informatie

Er zijn 9 (hoofd-)manieren van steekproef trekken. Alle zijn goed, maar in de ene situatie is de ene manier beter dan de andere.


Er zijn 9 (hoofd-)manieren van steekproef trekken. Alle zijn goed, maar in de ene situatie is de ene manier beter dan de andere.

Het trekken van een steekproef is vaak een noodzakelijke tussenstap om uit een populatie een representatieve respons te krijgen. Er zijn verschillende indelingen mogelijk.


Een eerste indeling is die naar het onderscheid tussen a-select (= willekeurig) en select (= a-willekeurig). (Let op de omkering van het voorvoegsel a). Een aselecte steekproef betekent dat alle elementen in de populatie een even grote kans hebben om in de steekproef terecht te komen. ij een selecte steekproef is die kans niet even groot. Tussen beide uitersten ligt een reeks mogelijkheden. Deze kunnen worden ingedeeld in 9 hoofdtypen. Van de onderstaande onderscheiden wijzen van steekproef trekken rekent men de eerste vijf tot de aselecte wijzen van steekproef trekken en de overige vier tot de selecte.


Een tweede indeling van steekproef trekken is die van met versus zonder teruglegging. Een steekproeftrekking met teruglegging houdt in dat als een element in de populatie getrokken is en in de steekproef terecht is gekomen, het daarna teruggelegd wordt in de populatie waarmee het opnieuw een kans krijgt om nog eens in de steekproef opgenomen te kunnen worden. Dit zou er toe kunnen leiden dat een element van de populatie twee of meer keren in de steekproef terecht komt. Bij een steekproeftrekking zonder teruglegging kan dat niet: geen enkel element kan twee of meer keer in de steekproef voorkomen. Men stuurt mensen niet twee keer dezelfde vragenlijst toe, een paddestoel kan maar een keer ontleed worden, etc.


Lettend op de verschillende manieren om een steekproef te trekken, zijn er 9 methoden die veel worden gebruikt:

1) De enkelvoudige aselecte steekproeftrekking

2) Systematische steekproeftrekking met aselect begin

3) Gestratificeerde steekproeftrekkingen

4) De twee- of meertrapssteekproeftrekking

5) Een cluster- of tros steekproeftrekking

6) De quota steekproeftrekking

7) De doelgerichte steekproeftrekking

8) Een sneeuwbalsteekproeftrekking

9) De gemakssteekproeftrekking


Elke methode heeft zijn voor en nadelen. Uitgebreide informatie vind je in de Cursus Methodologie en op het online hulp-platform (alleen toegankelijk met een dag-, maand-, kwartaal- of jaarkaart).Foeke van der Zee met Boek over onderzoek© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek/steekproef-trekken

- specialist in Onderzoek en Statistiek

- auteur van boeken over onderzoek- steekproef (algemene informatie)

- steekproefgrootte 

- respons

- representativiteit


Met onze cursussen wordt onderzoek zo veel makkelijker en leuker. En het scheelt je uren tijd. Beter kun je het niet krijgen.

Online Cursus Methodologie
Cursus methodologie
Met de informatie in deze cursus doe je altijd perfect onderzoek. Je krijgt info over het hele onderzoeksproces; van A tot Z; van onderzoeksvraag tot onderzoeksverslag.
Meer informatie >>>


Online Cursus Statistiek
Cursus Statistiek 
Als je twee getallen kunt vergelijken, kun je ook statistiek leren. Als je onze video's bekijkt, wordt statistiek een makkie. Het is een cursus toegepaste statistiek, dus uiterst bruikbaar voor je thesis.
Meer informatie >>>Online Cursus SPSS
Cursus SPSS 
In online video's leggen we je uit op welke knoppen je moet drukken om de juiste uitvoer te krijgen.  We leggen je ook uit waar je in de uitvoer op moet letten om het analyseresultaat te interpreteren.
Meer informatie >>>


Aanbeveling kenniscentrum Hulp bij Onderzoek

Gratis lidmaatschap

Ontvang het paper "Hoe formuleer je een goede vraagstelling voor je onderzoek" en 26 tips helemaal voor niets

Elke week een prachtige tip voor beter onderzoek
Vink aan om te bevestigen
Jouw gegevens zijn bij ons veilig

Met onze hulp wordt onderzoek een makkie

Hulp bij data-analyse met SPSS