arrow_drop_up arrow_drop_down

Respons, eisen aan de

De respons is dat deel van de steekproef dat gereageerd heeft op de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Aan de respons stel je de eis dat die representatief en voldoende groot moet zijn. Naar het Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek van Hulp bij OnderzoekAlles wat je moet weten over onderzoek vind je in het Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek >>> Onderzoek wordt meestal uitgevoerd om iets over de gehele populatie te zeggen. Als de populatie erg groot is, oneindig of wisselt (als gevolg van nieuwe aanwas en mortaliteit) is het niet mogelijk om ieder lid in het onderzoek te betrekken. Gelukkig is het ook niet altijd nodig om bij ieder lid uit de populatie de gegevens te verzamelen. Met behulp van de inferentiële statistiek kan er ook iets over de populatie worden gezegd als je slechts de gegevens heeft van een beperkt aantal leden van die groep. De respons is dat deel van de steekproef dat gereageerd heeft op de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek.Voor het trekken van (statistisch onderbouwde) conclusies die gelden voor de hele populatie gelden een aantal voorwaarden. Degenen die in de analyse terecht komen moeten representatief zijn voor de hele populatie en er is een minimum aantal nodig om goede statistische analyses uit te kunnen voeren en daaruit conclusies te trekken. Daarmee wordt duidelijk dat het in onderzoek gaat om een representatieve respons en niet om een representatieve steekproef. In veel studieboeken wordt dit verkeerd uitgelegd. Foeke van der Zee met Boek over onderzoek© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek/respons - specialist in Onderzoek en Statistiek - auteur van boeken over onderzoek  

Aan 'respons' gerelateerde trefwoorden:

- representativiteitDe respons is dat deel van de steekproef dat gereageerd heeft op de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. - steekproefgrootte - wijzen van steekproef trekken - non-respons - uitval - non-respons onderzoek Lees ook het paper Representativiteit.  

Er is nog veel meer te vertellen over onderzoek en statistiek. In ons Online Woordenboek worden meer dan 120 termen helder uitgelegd.

Lid worden van Online Hulp bij Onderzoek

Altijd fijn om te beschikken over goede en betrouwbare informatie.

    In onze videotutorials krijg je heldere uitleg over onderzoek, statistiek en SPSS. Dat is uiterst handig voor je studie of voor je afstudeeronderzoek. Bekijk ons aanbod in Online Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek. Aanbevelingen voor de video's over Statistiek en SPSS
Reactie plaatsen