Hulp bij onderzoek

jouw steun en toeverlaat bij onderzoek, statistiek en SPSS.

Dit moet je weten om de juiste toets te kiezen

Respons, eisen aan de

De respons is dat deel van de steekproef dat gereageerd heeft op de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek. Aan de respons stel je de eis dat die representatief en voldoende groot moet zijn.

Onderzoek wordt meestal uitgevoerd om iets over de gehele populatie te zeggen. Als de populatie erg groot is, oneindig of wisselt (als gevolg van nieuwe aanwas en mortaliteit) is het niet mogelijk om ieder lid in het onderzoek te betrekken. Gelukkig is het ook niet altijd nodig om bij ieder lid uit de populatie de gegevens te verzamelen. Met behulp van de inferentiële statistiek kan er ook iets over de populatie worden gezegd als je slechts de gegevens heeft van een beperkt aantal leden van die groep. De respons is dat deel van de steekproef dat gereageerd heeft op de uitnodiging om deel te nemen aan het onderzoek.Voor het trekken van (statistisch onderbouwde) conclusies die gelden voor de hele populatie gelden een aantal voorwaarden. Degenen die in de analyse terecht komen moeten representatief zijn voor de hele populatie en er is een minimum aantal nodig om goede statistische analyses uit te kunnen voeren en daaruit conclusies te trekken die voor de hele populatie gelden.


Representativiteit van de respons

Representativiteit is de mate waarin de respons (soms ook de steekproef) overeenkomt met populatie. In de literatuur kom je vele opvattingen over representativiteit tegen, maar de meeste kun je afdoen als onzin. Het gaat altijd om de representativiteit van de respons en nooit om de representativiteit van de steekproef. Immers, op basis van de respons trek je conclusies die voor alles en iedereen geldt, of op zijn minste voor de doelgroep. Daarom moet je toetsen of de respons representatief is. Hoe je dat moet doen en wat je er aan kunt als de respons niet representatief is, leer je in het paper over representativiteit dat ik hierover geschreven heb.


Foeke van der Zee met Boek over onderzoek© Foeke van der Zee (versie 2023). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek

- specialist in Onderzoek en Statistiek
- auteur van boeken over onderzoeksmethodologie
- oprichter van en coach bij Hulp bij OnderzoekNaar de cursus onderzoeksvaardigheden

Aan respons gerelateerde trefwoorden:

- steekproefgrootte
- steekproef trekken
- non-respons
- uitval
- non-respons onderzoek 


Terug naar het Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek Terug naar de begrippenlijst


Word lid en krijg heel veel gratis informatie over onderzoek, statistiek en SPSS

Krijg toegang tot het Kenniscentrum van Hulp bij Onderzoek

Pak deze voordelen:

  • Gratis paper Welke statistische toets mag/moet je kiezen
  • Gratis proeflessen Methodologie, statistiek, SPSS
  • Gratis toegang tot onze community met Q&A
  • Kom in contact met onze coaches
  • Krijg wekelijks een grandioze tip voor je onderzoek


Dit mag je niet missen. Het is nu of nooit (of misschien toch nog wat later?). Klik hier voor nog meer informatie >>>

Krijg toegang tot onze Online Academie
Accepteer je onze voorwaarden voor gratis lidmaatschap