Hulp bij onderzoek

jouw steun en toeverlaat bij onderzoek, statistiek en SPSS.

Scriptie hulp

Toetsen in de statistiek gebeurt volgens de Toetsprocedure van Fisher. Dat is dé procedure die wereldwijd gebruikt wordt om aan te geven of er een statistisch significant verschil is.


Het theorema voor de toetsprocedure zoals die door Fisher is opgesteld bestaat uit een aantal stappen die als volgt kunnen worden omschreven:


Stap 1: Stel de nulhypothese en de alternatieve hypothese op

Stap 2: Stel vast welke toets er gebruikt moet worden

Stap 3: Specificeer het significantieniveau

Stap 4: Bereken de toets-waarde uit de data m.b.v. de vastgestelde toets

Stap 5: Stel de kritieke waarde vast

Stap 6: Stel vast of de toetswaarde groter dan wel kleiner is dan de kritieke waarde

Stap 7: Trek een conclusieStatistische toets kiezen Voor het vinden van de juiste toets raad ik je aan het paper Welke statistische toets mag/moet ik gebruiken te lezen. De keuze van de toets hangt samen met de opgestelde hypotheses.

 Het maken van een goede keuze is afhankelijk van een aantal factoren. Om die keuze te vergemakkelijken kan een leidraad met een reeks vragen worden opgesteld. De startvraag luidt: moet er getoetst worden naar:

 1) of er aan de premissen wordt voldaan,

 2) of er een verschil is,

 3) of er een samenhang is, of

 4) overige vormen van toetsen.

De vervolgvraag luidt: op welk niveau zijn de variabelen gemeten, is dat op nominaal, ordinaal, interval of ratio niveau. Door deze vragen te beantwoorden komt de onderzoeker automatisch uit bij de toets die hij zou moeten uitvoerenHet vereist enige oefening om de hele toetsprocedure in de vingers te krijgen.

Bekijk ook de video uit de Cursus Toegepaste Statistiek die we erover hebben gemaakt, of volg de BasisCursus Onderzoek en Statistiek.


Foeke van der Zee met Boek over onderzoek

© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek/

- specialist in Onderzoek en Statistiek

- auteur van boeken over onderzoek

Met onze cursussen wordt onderzoek zo veel makkelijker en leuker. En het scheelt je uren tijd. Beter kun je het niet krijgen.

Online Cursus Methodologie
Cursus methodologie
Met de informatie in deze cursus doe je altijd perfect onderzoek. Je krijgt info over het hele onderzoeksproces; van A tot Z; van onderzoeksvraag tot onderzoeksverslag.
Meer informatie >>>


Online Cursus Statistiek
Cursus Statistiek 
Als je twee getallen kunt vergelijken, kun je ook statistiek leren. Als je onze video's bekijkt, wordt statistiek een makkie. Het is een cursus toegepaste statistiek, dus uiterst bruikbaar voor je thesis.
Meer informatie >>>Online Cursus SPSS
Cursus SPSS 
In online video's leggen we je uit op welke knoppen je moet drukken om de juiste uitvoer te krijgen.  We leggen je ook uit waar je in de uitvoer op moet letten om het analyseresultaat te interpreteren.
Meer informatie >>>


Aanbeveling kenniscentrum Hulp bij Onderzoek

Met onze online cursussen wordt onderzoek een makkie

Overzicht van ons aanbod >>>
Alles wat je moet weten voor je onderzoek vind je hier

In 2 tot 3 uur loodsen we je door de data-analyse met SPSS.