Hulp bij onderzoek

jouw steun en toeverlaat bij onderzoek, statistiek en SPSS.

Zo doe je goed onderzoek

Kurtosis (gepiektheid)

De Nederlandse term voor kurtosis is gepiektheid. Bij kurtosis ga je na of de verdeling een scherpe top heeft of dat de verdeling nogal vlak is. De formule voor het berekenen van de kurtosis


Dit is de formule waarmee de kurtosis wordt berekend: De Nederlandse term voor kurtosis is gepiektheid. Bij kurtosis ga je na of de verdeling een scherpe top heeft of dat de verdeling nogal vlak is.

Hoe interpreteer je de kurtosis

Is er sprake van een normaalverdeling dan heeft de kurtosis een waarde van 0. Een negatieve uitkomst wijst op een vlakkere verdeling en een positieve uitkomst als een scherpere meer gepiekte verdeling dan de normaalverdeling. 

De minimum waarde is -3 (een volledig platte verdeling), de maximum waarde kan (in theorie) oplopen tot plus oneindig. Dat de waarde 3 van de berekening uit de x'en en de n moet worden afgetrokken, is hopelijk impliciet duidelijk geworden. Doet men dat niet dan komt er de waarde 3 uit als een normaal verdeling en is de waarde 0 de minimum waarde. Dat is dan verwarrend omdat de waarde 0 altijd 'er is geen verschil' betekent. Dat de formule geen waarden oplevert die kleiner zijn dan -3, neemt men dan maar voor lief. 

Overigens is er geen maximale waarde. Daaruit kun je afleiden dat van alle mogelijke kurtosissen dit theoretisch gezien niet normaal verdeeld kan zijn, want dan zouden de waarden ook naar min oneindig moeten kunnen lopen. 

Het toetsen van de kurtosis

De kurtosis is statistisch te toetsen waarmee aangegeven kan worden of de gevonden verdeling afwijkt van de normaalverdeling. Je kunt dat weldoen, maar gewoonlijk schiet je daar niets mee op omdat deze uitkomst geen of nauwelijks consequenties heeft voor de uit te voeren analyses met deze variabele

Kurtosis wordt eigenlijk alleen maar gebruikt ter beschrijving van de variabele. Variabelen met een hoge score op kurtosis (zeg meer dan 5) zullen nauwelijks enige relatie vertonen met andere variabelen omdat de scores van die variabele allemaal op een kluitje liggen. Een negatieve waarde voor de kurtosis wijst op een vrij platte verdeling. Dat is niet erg omdat er dan een goede spreiding is die zich mooi kan verdelen over of kan samenhangen met een andere variabele.

Kurtosis is één van de kenmerken van een analoge verdeling. Andere relevante kenmerken zijn scheefheid, gemiddelde, modus, mediaan, range, spreiding (standaarddeviatie en variantie).

Video's over Kurtosis

Bekijk ook onze video's over de Kurtosis in de Cursus Toegepaste Statistiek of in de Cursus SPSS.  


Foeke van der Zee met Boek over onderzoek

© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek
- specialist in Onderzoek en Statistiek
- auteur van boeken over onderzoek    
Aan Kurtosis gerelateerde trefwoorden:

- scheefheid
- gemiddelde
- mediaan
- modus
- range
- standaarddeviatie (spreiding, variantie)
- uitbijtersMet onze cursussen wordt onderzoek zo veel makkelijker en leuker. En het scheelt je uren tijd. Beter kun je het niet krijgen.

Online Cursus Methodologie
Cursus methodologie
Met de informatie in deze cursus doe je altijd perfect onderzoek. Je krijgt info over het hele onderzoeksproces; van A tot Z; van onderzoeksvraag tot onderzoeksverslag.
Meer informatie >>>


Online Cursus Statistiek
Cursus Statistiek 
Als je twee getallen kunt vergelijken, kun je ook statistiek leren. Als je onze video's bekijkt, wordt statistiek een makkie. Het is een cursus toegepaste statistiek, dus uiterst bruikbaar voor je thesis.
Meer informatie >>>Online Cursus SPSS
Cursus SPSS 
In online video's leggen we je uit op welke knoppen je moet drukken om de juiste uitvoer te krijgen.  We leggen je ook uit waar je in de uitvoer op moet letten om het analyseresultaat te interpreteren.
Meer informatie >>>Last van statistiek en SPSS-stress?

Nergens voor nodig. Met onze dagkaart ben je daar snel van af.

Je krijgt meteen toegang tot alle 66 video's uit deze cursussen.

Button Dagkaart Statistiek en SPSSAanbeveling kenniscentrum Hulp bij Onderzoek

Loop je vast in SPSS? In 10 minuten weet je wat je moet doen.

In 2 tot 3 uur loodsen we je door de data-analyse met SPSS.