Onderzoek doen is niet  moeilijk

(als je weet hoe het moet)

Met de informatie in ons kenniscentrum gaat onderzoek stukken sneller en leer je makkelijker hoe je goed onderzoek doet.

Experimentele variabelen en hun onderlinge relatie

Voor het karakteriseren van de variabelen maken onderzoekers gebruik van de volgende indeling: experimentele variabelen bestaande uit de onafhankelijke en de afhankelijke variabelen, en de niet-experimentele variabelen bestaande uit relevante, irrelevante en potentieel relevante variabelen. De experimentele variabelen zijn de variabelen bij welke je een verband wilt aantonen; de niet-experimentele variabelen vertroebelen het zicht daarop.

Naar het Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek van Hulp bij OnderzoekAlles wat je moet weten over onderzoek vind je in het Online Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek >>>

Het is erg belangrijk dat je als onderzoeker weet aan te geven wat een experimentele variabele is. Je weet dan welke analyses je uit mag voeren. Meestal zijn ze een logisch gevolg uit het onderzoeksdesign.

De onafhankelijke variabele is het gegeven waarop de onderzoeker de onderzoekseenheden indeelt. Deze variabele kan in een natuurlijke vorm voorkomen (zoals man versus vrouw, of wel of niet lid van een vakbond). De onderzoeker kan de onderzoekseenheden ook at random toekennen aan de onderscheiden groepen in het onderzoek (u behoort tot groep 1 en u tot groep 2). Het kan voorkomen dat de onderzoeker hiervoor eerst een meting moet verrichten (bijvoorbeeld door het meten van de intelligentie bij de personen waarna de groepen worden samengesteld). De onafhankelijke variabele is altijd het gegeven wat de onderzoeker - al dan niet na een meting - vastlegt als de variabele waarop hij de onderzoekseenheden vergelijkt.

De afhankelijke variabele is het gegeven dat de onderzoeker wil onderzoeken. Het wordt altijd onderzocht in relatie tot de afhankelijke variabele. Het is het gegeven dat varieert ten opzichte van de onafhankelijke variabele.

De niet-experimentele variabelen zijn die gegevens waarin de onderzoeker niet primair in is geïnteresseerd, maar die wel een storende invloed zouden kunnen hebben op de afhankelijke variabele. Door deze invloed is de onderzoeker niet meer in staat goede conclusies te trekken omdat hij de invloed van deze variabelen niet kent. In navolging van Van Vliet (1976) kunnen we de niet-experimentele variabelen onderverdelen in relevante, irrelevante en potentieel relevante variabelen.

Van de relevante variabelen is door middel van onderzoek aangetoond dat dit gegeven een storende invloed heeft op de relatie tussen de onafhankelijke en de afhankelijke variabele. Indien men bijvoorbeeld de voorkeur voor een bepaalde type auto wil meten dan lijkt het raadzaam om ook de sekse van de respondent mee te nemen omdat het geslacht van invloed zal zijn.
Van de irrelevante variabele is aangetoond dat dit gegeven er niet toe doet en van de potentieel relevante variabelen is de invloed nog onduidelijk. Van deze drie hoeven alleen de irrelevante variabelen niet in het onderzoek te worden opgenomen. De overige moeten onder controle worden gehouden.

Je kunt op verschillende manieren controleren voor deze invloed. Soms kun je dat doen in het onderzoeksdesign met een vorm van matchen en soms met een vorm van statistische controle in de vorm van controle variabelen of in de vorm van mediatie en moderatie.

In onze video's over onderzoek, statistiek en SPSS komt dit uitgebreid aan bod (zie ons Kenniscentrum Onderzoek en Statistiek). Als de onderzoeker ook een niet-experimentele variabele weet aan te geven en dat opneemt in zijn onderzoek, versterkt dat zijn theorie, de conclusies die hij uit het onderzoek mag trekken en de externe validiteit (generaliseerbaarheid) van de onderzoeksresultaten.  


Foeke van der Zee met Boek over onderzoek© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek
- specialist in Onderzoek en Statistiek
- auteur van boeken over onderzoek    Aan experimentele variabelen gerelateerde trefwoorden:

- variabele (algemeen)
- het niveau van een variabele
- covariabele
- onderzoeksdesign
- at random
- matchen
- counterbalancing Met onze cursussen wordt onderzoek zo veel makkelijker en leuker. En het scheelt je uren tijd. Beter kun je het niet krijgen.

Online Cursus Methodologie
Cursus methodologie
Met de informatie in deze cursus doe je altijd perfect onderzoek. Je krijgt info over het hele onderzoeksproces; van A tot Z; van onderzoeksvraag tot onderzoeksverslag.
Meer informatie >>>


Online Cursus Statistiek
Cursus Statistiek 
Als je twee getallen kunt vergelijken, kun je ook statistiek leren. Als je onze video's bekijkt, wordt statistiek een makkie. Het is een cursus toegepaste statistiek, dus uiterst bruikbaar voor je thesis.
Meer informatie >>>


Online Cursus SPSS
Cursus SPSS 
In online video's leggen we je uit op welke knoppen je moet drukken om de juiste uitvoer te krijgen.  We leggen je ook uit waar je in de uitvoer op moet letten om het analyseresultaat te interpreteren.
Meer informatie >>>Met een dagkaart krijg je één dag lang toegang tot al onze online cursussen >>>

 

Meer informatie over Onderzoek
Vincent
Door

Vincent

op 08 Aug 2021

De afhankelijke variabele is het gegeven dat de onderzoeker wil onderzoeken. Het wordt altijd onderzocht in relatie tot de afhankelijke variabele. Het is het gegeven dat varieert ten opzichte van de onafhankelijke variabele. Volgens mij klopt het niet wat hier staat, en moet het zijn: De afhankelijke variabele is het gegeven dat de onderzoeker wil onderzoeken. Het wordt altijd onderzocht in relatie tot de ON-afhankelijke variabele. Het is het gegeven dat varieert ten opzichte van de onafhankelijke variabele. De stand(afhankelijk/onafhankelijk) van de onderzoekseenheid is relatief tov. de relatie naar de variabele.

Reactie plaatsen

Ontvang tips over onderzoek en krijg dit paper gratis.

Met de informatie in ons kenniscentrum gaat onderzoek stukken sneller en makkelijker. Bovendien haal je hogere cijfers.


Maak kennis met ons. Schrijf je in en ontvang dit paper gratis.

50%
Waar kan ik het naar toe sturen?
Dit moet je weten om de juiste toets te kiezen

Krijg toegang tot alle video's

Onderzoek doen is niet moeilijk

  
arrow_drop_up arrow_drop_down