Tekstanalyse

Tekstanalyse is een systematische methode om teksten te analyseren. Het is ook superhandig om daarmee (uitgeschreven) interviews te analyseren.


Als je een aantal interviews hebt afgenomen kan elk interview worden uitgeschreven tot een stuk tekst. Tekstanalyse is een methode om deze geschreven teksten te analyseren. Je kunt er op twee manieren mee omgaan: exploratief of onderzoeksvragen beantwoordend.

Bij de exploratieve methode heb je nog geen idee wat de gesprekken op zullen gaan leveren. Het gaat meestal om volledig open interviews. Je stelt nu een trefwoordenlijst op op basis van de uitgeschreven tekst en herordent de tekstfragmenten tot een samenhangend goed lopende tekst.

De andere manier is uitermate geschikt om de vraagstellingen van een beschrijvende, evaluerende, vergelijkende en verklarende vorm van onderzoek te beantwoorden. Je brengt dan de teksten onder bij vooraf opgestelde trefwoorden of onderwerpen. Dit stelt je in staat goede antwoorden te geven op dit soort onderzoeksvragen. De methode is ook goed bruikbaar bij de analyse van de antwoorden op de open vragen in vragenlijsten.


De stappen in tekstanalyse

In tekstanalyse worden de volgende stappen onderscheiden:

1) Schrijf alle gegevens uit

2) Wis de irrelevante informatie

3) Splits de tekst op in fragmenten

4) Label ieder fragment

5) Orden de labels

6) Verplaats de tekstfragmenten onder de labels

7) Herschrijf de tekst


Het analyseren van teksten uit interviews

Protocolanalyse is een methode om (uitgeschreven) interviews te analyseren.Alle stappen in tekstanalyse worden uitvoerig besproken in het Paper Analyseren van data uit interviews en in onze boeken.


Foeke van der Zee met Boek over onderzoek© Foeke van der Zee (versie 2023). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek

- specialist in Onderzoek en Statistiek
- auteur van boeken over onderzoeksmethodologie
- oprichter van en coach bij Hulp bij Onderzoek
 Naar de cursus onderzoeksvaardigheden

Aan Tekstanalyse gerelateerde trefwoorden:


Terug naar het Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek Terug naar de begrippenlijst


Hulp nodig?

Online video hulp

Krijg direct hulp bij het oplossen van problemen. Bijna net zo goed als persoonlijke hulp, maar wel veel goedkoper! Krijg hulp bij:

   - methodologie

   - statistiek

   - SPSS

of een combinatie van deze opties (klik hier voor een overzicht) 

Persoonlijke hulp

Relatief snelle (binnen één week) professionele hulp van een specialist. Je kunt bij ons terecht voor:

   - het opzetten van je onderzoeksvoorstel

-    het analyseren van je data in SPSS

   - het nalezen en controleren van je resultaten- en je discussieparagraaf

Stuur een mail (mail@hulpbijonderzoek.nl) of bel: 050 - 542 2163.

Missie

Ik vind het belangrijk dat jij goed onderzoek kunt uitvoeren.


Want met goed onderzoek krijg je betere informatie.

Met betere informatie maak je betere beslissingen.

Met betere beslissingen kun je een betere (mooiere, vriendelijkere, schonere ....) wereld maken.


Daarom vind ik het belangrijk dat jij het vak goed leert.

Ik help je graag!