arrow_drop_up arrow_drop_down

Online Woordenboek

    Onderzoek en Statistiek

Je moet weten wat de termen betekenen

 om goed onderzoek uit te kunnen voeren.


Krijg uitleg over deze begrippen op ons Online Platform:

Hypothese

    - hypothese (theoretisch: als veronderstelling)

    - hypothese (statistisch: als nul- en alternatieve hypothese (toetsprocedure van Fisher))

Nooit meer zoeken naar goede informatie.

Je vindt het in onze cursussen >>>

R2

Random (at) / randomiseren

Range 

Regressieanalyse 

    - univariate regressie 

    - multipele regressie 

Representativiteit 

Respons 

Riro-effect

Statistiek is niet moeilijk!

In de basiscursus leer je het snel en vakkundig.

Daarna zul je nooit meer zeggen dat statitsiek moeilijk is.


Meer info over de Basiscursus Statistiek en SPSS >>>

Samenhang (zie correlatie)

Samengestelde variabele 

Scheefheid 

Schriftelijk onderzoek 

Simulatie-onderzoek 

Secundaire analyse (zie overschrijven

Spearman rangcorrelatie 

Stabiliteit 

Standaarddeviatie 

Statistische technieken 

    - beschrijvende statistiek

      * gemiddelde 

      * kurtosis 

      * mediaan 

      * modus 

      * range 

      * scheefheid 

      * standaarddeviatie 

    - samenhang (correlatie) 

      * Cramèrs V 

      * Kendalls tau 

      * phi-coëfficiënt 

      * productmoment correlatie 

      * Spearman rangcorrelatie 

      * multipele correlatie 

    - toetsen 

      * ANOVA (variantieanalyse)

      * chikwadraattoets 

      * F-toets 

      * Friedman toets 

      * Kruskal-Wallis toets 

      * Mann-Withney U-toets 

      * MANOVA 

      * t-toets tegen een norm of standaard
      * t-toets voor groepen 

      * t-toets voor gepaarde metingen 

      * Wilcoxon toets 

    - overige statistische procedures

      * Cronbachs alpha

      (zie ook homogeniteit en/of samengestelde variabele

      * factoranalyse 

      * item-analyse (zie samengestelde variabele

      * multilevel analyse 

      * regressieanalyse (univariaat) 

      * regressieanalyse (multipele) 

Steekproef

    - steekproefgrootte 

    - representativiteit 

    - steekproeftrekken (9 hoofdtypen)

    - steekproefkader (zie respons)

Hulp bij StatistiekNaar informatie over Hulp bij Data analyse >>>
Hulp bij SPSS nodig? Ik help je graag!

    - selectieve of differentiële uitval 

    - legitieme versus ongeoorloofde uitvalEr is nog veel meer te vertellen over onderzoek en statistiek.

In ons Online Woordenboek worden meer dan 120 trefwoorden uitgelegd

en er zijn meer dan 50 video's gemaakt.


Word lid >>>


en krijg toegang tot ons Online Hulp-platform.


Altijd fijn om te beschikken over goede en betrouwbare informatie

(en het is nog gratis ook).


Foeke is Goud waard

Neem gerust contact op. We helpen je graag.

Bel 050 - 542 2163

of stuur een mail naar mail@hulpbijonderzoek.nl

Naar de Boeken over Onderzoek

Boeken over onderzoek

De teksten in dit Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek zijn merendeels verkorte teksten uit mijn boeken over onderzoeksmethodologie.

Als je een samenhangend begrippenstelsel over onderzoek en methodologie wilt leren en/of als je wilt leren hoe je onderzoek uitvoert dat altijd een gedegen uitkomst geeft, leer dan onderzoek verrichten volgens ons 8-stappenplan. Succes gegarandeerd!

Missie

Ik vind het belangrijk dat jij goed onderzoek kunt uitvoeren.

Daarom vind ik het belangrijk dat jij het vak goed leert.


Want met goed onderzoek krijg je betere informatie.

Met betere informatie maak je betere beslissingen.

Met betere beslissingen, kun je een betere (mooiere, vriendelijkere, schonere ....) wereld maken.


Ik help je graag.