Online Woordenboek

Onderzoek en Statistiek

Je moet weten wat de termen betekenen

 om goed onderzoek uit te kunnen voeren.

> 3.000

personen die wekelijks de

TIP VAN DE WEEK ontvangen

> 40.000

bezoekers per maand van het Online Woordenboek 

> 150

persoonlijke coachings- en begeleidingstrajecten per jaar

> 1.500

boeken over methodologie verkocht

Wil jij ook wekelijks de TIP VAN DE WEEK ontvangen?

Naar scriptiebegeleiding

Scriptiebegeleiding

Het is niet ongebruikelijk dat jouw toekomstige werkgever naar je scriptie vraagt.

Maak er dus iets moois van.

Hypothese

    - hypothese (theoretisch: als veronderstelling)

    - hypothese (statistisch: als nul- en alternatieve hypothese (toetsprocedure van Fisher))

Naar Hulp bij Statistiek

Online Hulp bij Statistiek

Statistiek is niet moeilijk, als je weet hoe het moet. 

In een reeks video's krijg je op een heldere en duidelijke manier uitgelegd wat statistiek is en hoe je het toepast.

Hulp bij SPSS

Online Hulp bij SPSS

Ben je vergeten hoe je met SPSS om moet gaan? Met deze video's heb je SPSS zo onder de knie. In deze videoreeks leer je hoe je gegevens in moet lezen, hoe je bewerkigen op je data uit moet voeren en hoe je de gevens statistisch analyseert met SPSS.

Naar Boeken over Onderzoek

Boeken over onderzoek

De teksten in dit Online Woordenboek Onderzoek  en Statistiek zijn merendeels verkorte teksten uit de boeken van Foeke van der Zee.

Als je goed onderzoek wit doen, doe dat dan volgens ons 8-stappenplan. Succes gegarandeerd!

Random (at) / randomiseren

Range 

Regressieanalyse 

    - univariate regressie 

    - multipele regressie 

Representativiteit 

Respons 

Riro-effect

Naar Online Scriptiehulp

Online Scriptiehulp

Je krijgt toegang tot al onze online informatie: video's, white papers, en Excel-programma's. En kom je er niet uit, neem dan even contact op. We helpen je graag.

Samenhang (zie correlatie)

Samengestelde variabele 

Scheefheid 

Schriftelijk onderzoek 

Simulatie-onderzoek 

Secundaire analyse (zie overschrijven

Spearman rangcorrelatie 

Stabiliteit 

Standaarddeviatie 

Statistische technieken 

    - beschrijvende statistiek

      * gemiddelde 

      * kurtosis 

      * mediaan 

      * modus 

      * range 

      * scheefheid 

      * standaarddeviatie 

    - samenhang (correlatie) 

      * Cramérs V 

      * Kendalls tau 

      * phi-coëfficiënt 

      * productmoment correlatie 

      * Spearman rangcorrelatie 

      * multipele correlatie 

    - toetsen 

      * ANOVA 

      * chikwadraattoets 

      * F-toets 

      * Friedman toets 

      * Kruskal-Wallis toets 

      * Mann-Withney U-toets 

      * MANOVA 

      * t-toets voor groepen 

      * t-toets voor gepaarde metingen 

      * Wilcoxon toets 

    - overige statistische procedures

      * Cronbachs alpha (zie homogeniteit en ook samengestelde variabele

      * factoranalyse 

      * item-analyse (zie samengestelde variabele

      * multilevel analyse 

      * regressieanalyse (univariaat) 

      * regressieanalyse (multipele) 

Steekproef

    - steekproefgrootte 

    - representativiteit 

    - steekproeftrekken (9 hoofdtypen)

Steekproefkader (zie respons)

Student t-toets

    - t-toets voor groepen 

    - t-toets voor gepaarde metingen

Nar Hulp bij Data Analyse

Hulp bij Data analyse

Als je hulp krijgt van een echte professional, kun je in 2 tot 3 uur door je fase van je data anlayse heen.

We helpen je via internet, maar als je liever langskomt, mag dat ook.

    - selectieve of differentiële uitval 

    - legitieme versus ongeoorloofde uitval

Naar de Boeken over Onderzoek

Boeken over onderzoek

De teksten in dit Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek zijn merendeels verkorte teksten uit de boeken over onderzoek van Foeke van der Zee.

Als je een samenhangend begrippenstelsel over onderzoek en methodologie wilt leren en/of als je wilt leren hoe je onderzoek uitvoert dat altijd een gedegen uitkomst geeft, leer dan onderzoek verrichten volgens ons 8-stappenplan. Succes gegarandeerd!