Online Woordenboek

    Onderzoek en Statistiek

Je moet weten wat de termen betekenen

 om goed onderzoek uit te kunnen voeren.

Ik heb dit Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek met plezier gemaakt. Ik hoop dat je er veel aan zult hebben voor je onderzoek.

Hypothese

    - hypothese (theoretisch: als veronderstelling)

    - hypothese (statistisch: als nul- en alternatieve hypothese (toetsprocedure van Fisher))


R2

Random (at) / randomiseren

Range 

Regressieanalyse 

    - univariate regressie 

    - multipele regressie 

Representativiteit 

Respons 

Riro-effect

Statistiek is niet moeilijk!

In de basiscursus leer je het snel en vakkundig.

Daarna zul je nooit meer zeggen dat statitsiek moeilijk is.


Meer informatie over de basiscursus statistiek en SPSS >>>

Samenhang (zie correlatie)

Samengestelde variabele 

Scheefheid 

Schriftelijk onderzoek 

Simulatie-onderzoek 

Secundaire analyse (zie overschrijven

Spearman rangcorrelatie 

Stabiliteit 

Standaarddeviatie 

Statistische technieken 

    - beschrijvende statistiek

      * gemiddelde 

      * kurtosis 

      * mediaan 

      * modus 

      * range 

      * scheefheid 

      * standaarddeviatie 

    - samenhang (correlatie) 

      * Cramérs V 

      * Kendalls tau 

      * phi-coëfficiënt 

      * productmoment correlatie 

      * Spearman rangcorrelatie 

      * multipele correlatie 

    - toetsen 

      * ANOVA (variantieanalyse)

      * chikwadraattoets 

      * F-toets 

      * Friedman toets 

      * Kruskal-Wallis toets 

      * Mann-Withney U-toets 

      * MANOVA 

      * t-toets tegen een norm of standaard
      * t-toets voor groepen 

      * t-toets voor gepaarde metingen 

      * Wilcoxon toets 

    - overige statistische procedures

      * Cronbachs alpha

      (zie ook homogeniteit en/of samengestelde variabele

      * factoranalyse 

      * item-analyse (zie samengestelde variabele

      * multilevel analyse 

      * regressieanalyse (univariaat) 

      * regressieanalyse (multipele) 

Steekproef

    - steekproefgrootte 

    - representativiteit 

    - steekproeftrekken (9 hoofdtypen)

    - steekproefkader (zie respons)

Hulp bij Statistiek
Hulp bij Onderzoek

Hulp bij SPSS nodig? Ik help je graag!

    - selectieve of differentiële uitval 

    - legitieme versus ongeoorloofde uitvalNeem gerust contact op. Ik help je graag.

Bel 050 - 542 2163

of stuur een mail naar mail@hulpbijonderzoek.nl

Missie

Ik vind het belangrijk dat jij goed onderzoek kunt uitvoeren,

daarom vind ik het belangrijk dat jij het vak goed leert.


Want met goed onderzoek krijg je betere informatie.

Met betere informatie maak je betere beslissingen.

Met betere beslissingen, kun je een betere (mooiere, vriendelijkere, schonere ....) wereld maken.

Word lid van Hulp bij Onderzoek en krijg toegang tot nog veel meer goede online hulp en informatie?

Kwartaalkaart

Kort maar krachtig

€ 33,-

3 maanden toegang tot:


alle video's over methodologie

alle video's over statistiek

alle video's over SPSS

alle papers met handleidingen


stel je vragen in de community

krijg antwoord van experts


leg contact met onze experts


Dat is wel heel goedkoop.

Dat is slechts € 11,- p/m

Semesterkaart

Twee keer zoveel tijd

€ 42,-

6 maanden toegang tot:


alle video's over methodologie

alle video's over statistiek

alle video's over SPSS

alle papers met handleidingen


stel je vragen in de community

krijg antwoord van experts


leg contact met onze experts


Dat is wel heel goedkoop.

Dat is slechts € 7,- p/m

Jaarkaart

Vier keer zoveel tijd

€ 60,-

Een heel jaar lang toegang tot:


alle video's over methodologie

alle video's over statistiek

alle video's over SPSS

alle papers met handleidingen


stel je vragen in de community

krijg antwoord van experts


leg contact met onze experts


Dat is wel heel goedkoop.

Dat is slechts € 5,- p/m

Naar de Boeken over Onderzoek

Boeken over onderzoek

De teksten in dit Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek zijn merendeels verkorte teksten uit mijn boeken over onderzoeksmethodologie.

Als je een samenhangend begrippenstelsel over onderzoek en methodologie wilt leren en/of als je wilt leren hoe je onderzoek uitvoert dat altijd een gedegen uitkomst geeft, leer dan onderzoek verrichten volgens ons 8-stappenplan. Succes gegarandeerd!

Leg een goede basis voor je onderzoek met ons gratis kennismakingspakket

Onderzoek is niet zo moeilijk als je een goede leermeester hebt.

Maak gratis kennis met onze producten.