Online Woordenboek

    Onderzoek en Statistiek

Je moet weten wat de termen betekenen

 om goed onderzoek uit te kunnen voeren.

Naar de Boeken over Onderzoek

De teksten in dit Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek zijn merendeels verkorte teksten uit mijn boeken over onderzoeksmethodologie.

Als je een samenhangend begrippenstelsel over onderzoek en methodologie wilt leren en/of als je wilt leren hoe je onderzoek uitvoert dat altijd een gedegen uitkomst geeft, leer dan onderzoek verrichten volgens ons 8-stappenplan. Succes gegarandeerd!

Trefwoordenlijst

Hypothese

    - hypothese (theoretisch: als veronderstelling)

    - hypothese (statistisch: als nul- en alternatieve hypothese (toetsprocedure van Fisher))


R2

Random (at) / randomiseren

Range 

Regressieanalyse 

    - univariate regressie 

    - multipele regressie 

Representativiteit 

Respons 

Riro-effect

Statistiek is niet moeilijk!

In de basiscursus leer je het snel en vakkundig.

Daarna zul je nooit meer zeggen dat statitsiek moeilijk is.


Meer informatie over de basiscursus statistiek en SPSS >>>

Samenhang (zie correlatie)

Samengestelde variabele 

Scheefheid 

Schriftelijk onderzoek 

Simulatie-onderzoek 

Secundaire analyse (zie overschrijven

Spearman rangcorrelatie 

Stabiliteit 

Standaarddeviatie 

Statistische technieken 

    - beschrijvende statistiek

      * gemiddelde 

      * kurtosis 

      * mediaan 

      * modus 

      * range 

      * scheefheid 

      * standaarddeviatie 

    - samenhang (correlatie) 

      * Cramérs V 

      * Kendalls tau 

      * phi-coëfficiënt 

      * productmoment correlatie 

      * Spearman rangcorrelatie 

      * multipele correlatie 

    - toetsen 

      * ANOVA (variantieanalyse)

      * chikwadraattoets 

      * F-toets 

      * Friedman toets 

      * Kruskal-Wallis toets 

      * Mann-Withney U-toets 

      * MANOVA 

      * t-toets tegen een norm of standaard
      * t-toets voor groepen 

      * t-toets voor gepaarde metingen 

      * Wilcoxon toets 

    - overige statistische procedures

      * Cronbachs alpha

      (zie ook homogeniteit en/of samengestelde variabele

      * factoranalyse 

      * item-analyse (zie samengestelde variabele

      * multilevel analyse 

      * regressieanalyse (univariaat) 

      * regressieanalyse (multipele) 

Steekproef

    - steekproefgrootte 

    - representativiteit 

    - steekproeftrekken (9 hoofdtypen)

    - steekproefkader (zie respons)

Hulp bij StatistiekHulp bij SPSS nodig? Ik help je graag!

    - selectieve of differentiële uitval 

    - legitieme versus ongeoorloofde uitval

Ik heb dit Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek met plezier gemaakt. Ik hoop dat je er veel aan zult hebben voor je onderzoek.


Neem gerust contact op. Ik help je graag.

Bel 050 - 542 2163

of stuur een mail naar mail@hulpbijonderzoek.nl

Missie

Ik vind het belangrijk dat jij goed onderzoek kunt uitvoeren.

Daarom vind ik het belangrijk dat jij het vak goed leert.


Want met goed onderzoek krijg je betere informatie.

Met betere informatie maak je betere beslissingen.

Met betere beslissingen, kun je een betere (mooiere, vriendelijkere, schonere ....) wereld maken.


Ik help je graag.

> 2.000

boeken verkocht

± 200

1 op 1 bijlessen per jaar

> 1.000

cursussen verkocht

Met onze video's leer je snel en makkelijk hoe je onderzoek doet

Zo doe je goed onderzoek


 • € 350,-

  € 39,50

  Handleidingen  • € 350,-

  € 19,50

  Dit moet je weten van Statistiek

 • € 350,-

  € 39,50

  Zo doe je de analyses in SPSS

 • € 350,-

  € 29,50

  Of kies voor een periode-kaart

  Maand-kaart

  Alle SPSS-video's

  Alle Statistiek-video's

  Alles video's over methodologie

  Alle handleidingen

  Kwartaal-kaart

  Alle SPSS-video's

  Alle Statistiek-video's

  Alles video's over methodologie

  Alle handleidingen

  Semester-kaart

  Alle SPSS-video's

  Alle Statistiek-video's

  Alles video's over methodologie

  Alle handleidingen

  Jaarkaart


  Alle SPSS-video's

  Alle Statistiek-video's

  Alles video's over methodologie

  Alle handleidingen

  Wil je meer weten over onze video´s en handleidingen? Maak dan gebruik van het gratis kennismakingspakket