Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek

Online Woordenboek

    Onderzoek en Statistiek

Je moet weten wat de termen betekenen

 om goed onderzoek uit te kunnen voeren.

> 3.200

personen die wekelijks de

TIP VAN DE WEEK ontvangen

> 40.000

bezoekers per maand van het Online Woordenboek 

150 - 200

persoonlijke coachings- en begeleidingstrajecten per jaar

> 1.500

boeken over methodologie verkocht

Wil jij meer gratis informatie over onderzoek?

Schrijf je dan nu in!

Homogeniteit (zie ook Cronbachs alfa)

Hypothese

    - hypothese (theoretisch: als veronderstelling)

    - hypothese (statistisch: als nul- en alternatieve hypothese (toetsprocedure van Fisher))

Heulp bij ke onderzoek nodig? Ik help je graag
Random (at) / randomiseren

Range 

Regressieanalyse 

    - univariate regressie 

    - multipele regressie 

Representativiteit 

Respons 

Riro-effect

Statistiek is niet moeilijk!

In de basiscursus leer je het snel en vakkundig.

Daarna zul je nooit meer zeggen dat statitsiek moeilijk is.


Meer informatie over de basiscursus statistiek en SPSS >>>

Samenhang (zie correlatie)

Samengestelde variabele 

Scheefheid 

Schriftelijk onderzoek 

Simulatie-onderzoek 

Secundaire analyse (zie overschrijven

Spearman rangcorrelatie 

Stabiliteit 

Standaarddeviatie 

Statistische technieken 

    - beschrijvende statistiek

      * gemiddelde 

      * kurtosis 

      * mediaan 

      * modus 

      * range 

      * scheefheid 

      * standaarddeviatie 

    - samenhang (correlatie) 

      * Cramérs V 

      * Kendalls tau 

      * phi-coëfficiënt 

      * productmoment correlatie 

      * Spearman rangcorrelatie 

      * multipele correlatie 

    - toetsen 

      * ANOVA 

      * chikwadraattoets 

      * F-toets 

      * Friedman toets 

      * Kruskal-Wallis toets 

      * Mann-Withney U-toets 

      * MANOVA 

      * t-toets voor groepen 

      * t-toets voor gepaarde metingen 

      * Wilcoxon toets 

    - overige statistische procedures

      * Cronbachs alpha

      (zie ook homogeniteit en/of samengestelde variabele

      * factoranalyse 

      * item-analyse (zie samengestelde variabele

      * multilevel analyse 

      * regressieanalyse (univariaat) 

      * regressieanalyse (multipele) 

Steekproef

    - steekproefgrootte 

    - representativiteit 

    - steekproeftrekken (9 hoofdtypen)

Steekproefkader (zie respons)

Student t-toets

    - t-toets voor groepen 

    - t-toets voor gepaarde metingen

Hulp bij Statistiek

Heb je hulp nodig? Ik help je snel en vakkundig. Klik hier voor meer informatie over mijn Hulp bij Data Analyse >>>

Hulp bij Onderzoek

Hulp bij SPSS nodig? Ik help je graag!


Gemiddeld genomen help ik studenten in 2 tot 3 uur door de fase van data analyse heen.


Heb jij ook hulp nodig?

Toetsprocedures

    - theorema van Fisher

      (de wereldwijde standaardprocedure)

    - theorema van Neyman-Pearson 

Toetsschema's

Test-hertest betrouwbaarheid

Hulp bij Statistiek en SPSS

    - selectieve of differentiële uitval 

    - legitieme versus ongeoorloofde uitvalHulp bij Data Analyse

Als je hulp krijgt van een echte professional, kun je in 2 tot 3 uur door je fase van je data analyse heen.

Ik help je via internet, maar als je liever langskomt, mag dat ook.


Neem gerust contact op. Ik help je graag.

Bel 050 - 542 2163

of stuur eenmail naar mail@hulpbijonderzoek.nl

Naar de Boeken over Onderzoek

Boeken over onderzoek

De teksten in dit Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek zijn merendeels verkorte teksten uit de boeken over onderzoek van Foeke van der Zee.

Als je een samenhangend begrippenstelsel over onderzoek en methodologie wilt leren en/of als je wilt leren hoe je onderzoek uitvoert dat altijd een gedegen uitkomst geeft, leer dan onderzoek verrichten volgens ons 8-stappenplan. Succes gegarandeerd!