Hulp bij onderzoek

jouw steun en toeverlaat bij onderzoek, statistiek en SPSS.

Altijd fijn om te beschikken over goede informatie

Om na te gaan of groepen van elkaar verschillen, wordt vaak gekeken naar het gemiddelde. Als de gemiddelden van elkaar verschillen, zegt men dat de groepen van elkaar verschillen.


De t-toets gebruik je om de gemiddelden van twee groepen met elkaar te vergelijk. De ANOVA (ANalysis Of VAriance of op zijn Nederlands variantieanalyse) is een toets die wordt gebruikt om na te gaan of er een verschil is tussen de gemiddelden van drie of meer groepen.


Voorbeelden van vraagstellingen waarvoor je variantieanalyse moet gebruiken zijn:

1) Zijn Nederlanders, Belgen en Fransen gemiddeld genomen even lang?

2) Is de aardappeloogst rijker op zandgrond, kleigrond of veengrond?

3) Is de tevredenheid over de zorg beter in gemeente A, B of C?


Niet alleen is het belangrijk dat er 3 of meer groepen worden onderscheiden, maar ook dat de afhankelijke variabele een continue verdeling heeft. Dat zal bij de eerste twee van de hierboven gegeven voorbeeld-vragen zeer waarschijnlijk wel het geval zijn, maar bij de derde is het twijfelachtig. Als je tevredenheid hebt gemeten op een 5-punts Likertschaal niet - in dat geval zou je de Kruskal-Wallis toets moeten gebruiken - maar als het een samengestelde variabele is vermoedelijk weer wel. Daarom is het erg belangrijk om te weten met wat voor variabelen je te maken hebt. Dat is ook bepalend voor welke toets je mag gebruiken. Je leest hier meer over in het paper Welke toets mag/moet je gebruiken.


Het is ook goed om even vast te stellen of je geen uitbijters in je data hebt zitten, want een uitbijter kan het gemiddelde van een groep heel erg veranderen en daardoor de uitkomst erg beïnvloeden. Meer hierover lees je in het Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek.


Tot zover het verhaal over de ANOVA zonder ons druk te maken om de rekentechniek. Daar zou je wel iets van moeten weten om variantieanalyse goed te begrijpen. Niet dat je dat nou helemaal moet doorgronden, maar het is wel handig om daar iets van te weten zodat je de uitkomsten uit de analyses beter kunt interpreteren. In onze video's gaan we daar uitgebreid op in. Het rekenwerk voor het uitvoeren van een variantie analyse is op zich niet zo moeilijk maar het is wel belangrijk om er even het 'koppie erbij te houden' omdat er nogal wat details zijn. Hoe het rekenwerk gaat, leggen we je uit in de video bij Cursus Statistiek. Hoe je een ANOVA in SPSS uitvoert zie je in onze video van Cursus SPSS. Dat kan daar zelfs op drie manieren.


Foeke van der Zee met Boek over onderzoek© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek

- Specialist in onderzoek en statistiek

- Auteur van boeken over methodologie van onderzoek

Met onze cursussen wordt onderzoek zo veel makkelijker en leuker. En het scheelt je uren tijd. Beter kun je het niet krijgen.

Online Cursus Methodologie
Cursus methodologie
Met de informatie in deze cursus doe je altijd perfect onderzoek. Je krijgt info over het hele onderzoeksproces; van A tot Z; van onderzoeksvraag tot onderzoeksverslag.
Meer informatie >>>


Online Cursus Statistiek
Cursus Statistiek 
Als je twee getallen kunt vergelijken, kun je ook statistiek leren. Als je onze video's bekijkt, wordt statistiek een makkie. Het is een cursus toegepaste statistiek, dus uiterst bruikbaar voor je thesis.
Meer informatie >>>Online Cursus SPSS
Cursus SPSS 
In online video's leggen we je uit op welke knoppen je moet drukken om de juiste uitvoer te krijgen.  We leggen je ook uit waar je in de uitvoer op moet letten om het analyseresultaat te interpreteren.
Meer informatie >>>


Aanbeveling kenniscentrum Hulp bij Onderzoek

Gratis lidmaatschap

Ontvang het paper "Hoe formuleer je een goede vraagstelling voor je onderzoek" en 26 tips helemaal voor niets

Elke week een prachtige tip voor beter onderzoek
Vink aan om te bevestigen
Jouw gegevens zijn bij ons veilig

Met onze hulp wordt onderzoek een makkie

Hulp bij data-analyse met SPSS