Hulp bij onderzoek

jouw steun en toeverlaat bij onderzoek, statistiek en SPSS.

Dit moet je weten om de juiste toets te kiezen

Onderzoekskubus

De onderzoekskubus is een indeling waarmee elk onderzoek snel is te typeren. De dimensies zijn: aard van de vraagstelling, plaats van data verzamelen en aantal onderzoekseenheden.


Onderzoek kan op verschillende manieren worden ingedeeld. De door mijn collega's opgestelde indelingen voldoen niet omdat ze te veel omvattend zijn en/of omdat er te veel overlap is in de categorieën die men onderscheidt.

In het boek Kennisverwerving in de Empirische Wetenschappen presenteer ik een indeling waarmee het mogelijk elk onderzoek in zijn kern te typeren door te letten op:

1) de vraagstelling van het onderzoek
2) de plaats waar de gegevens verzameld worden en
3) het aantal onderzoekseenheden.

Iedere dimensie bestaat uit een aantal categorieën.


De dimensie vraagstelling van het onderzoek bestaat uit de categorieën:

1) exploratie
2) beschrijven
3) vergelijken
4) evalueren
5) verklaren
6) longitudinaal


De dimensie plaats van data verzamelen bestaat uit de categorieën:

1) achter het bureau
2) in het veld
3) in het laboratorium
4) met behulp van een model (simulatie)


De dimensie aantal onderzoekseenheden bestaat uit de categorieën:

1) één
2) enkele
3) vele

De bovenstaande drie dimensies vormen samen de onderzoekskubus. In totaal zijn er (6 x 4 x 3 =) 72 vormen van onderzoek te onderscheiden. De onderzoekskubus is een indeling waarmee elk onderzoek snel is te typeren. De dimensies zijn: aard van de vraagstelling, plaats van data verzamelen en aantal onderzoekseenheden.


Met behulp van de onderzoekskubus is ieder onderzoek snel te typeren.

Onderzoek naar de mening van het volk over het functioneren van de president van het land is een beschrijvend, kwantitatief veldonderzoek.

Onderzoek naar de smaak van koffie door een panel, is een vergelijkend, kwalitatief laboratorium onderzoek.

Onderzoek naar de verwachte levensduur van de zon door de processen na te bootsen op een computer is een beschrijvende simulatieve casestudie.

Onderzoek naar de besteding van huishoudens in verschillende landen is een vergelijkend kwantitatief veldonderzoek indien de onderzoeker de gegevens zelf verzamelt, en een vergelijkend kwalitatief bureauonderzoek als hij de gegevens uit andere bestanden overneemt.

Onderzoek door een huisarts van een patiënt met vage klachten is een exploratieve casestudie in het veld.

Indien een patiënt bij de huisarts langs gaat en vraagt of hij RSI heeft omdat hij pijnlijke spieren heeft en de hele dag achter zijn computer zit te typen, dan is het onderzoek van de huisarts beter te typeren als een evaluerende casestudie in het veld.


Foeke van der Zee met Boek over onderzoek© Foeke van der Zee (versie 2023). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek

- specialist in Onderzoek en Statistiek
- auteur van boeken over onderzoeksmethodologie
- oprichter van en coach bij Hulp bij Onderzoek
Naar de cursus onderzoeksvaardigheden

Aan Onderzoekskubus gerelateerde trefwoorden:

- exploratief onderzoek
- beschrijvend onderzoek
- vergelijkend onderzoek
- evaluatieonderzoek
- verklarend onderzoek
- longitudinaal onderzoek
- bureau-onderzoek (deskresearch)
- veldonderzoek
- laboratoriumonderzoek
- simulatie-onderzoek
- casestudie
- kwalitatief onderzoek
- kwantitatief onderzoek


Terug naar het Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek Terug naar de begrippenlijst


Word lid en krijg heel veel gratis informatie over onderzoek, statistiek en SPSS

Krijg toegang tot het Kenniscentrum van Hulp bij Onderzoek

Pak deze voordelen:

  • Gratis paper Welke statistische toets mag/moet je kiezen
  • Gratis proeflessen Methodologie, statistiek, SPSS
  • Gratis toegang tot onze community met Q&A
  • Kom in contact met onze coaches
  • Krijg wekelijks een grandioze tip voor je onderzoek


Dit mag je niet missen. Het is nu of nooit (of misschien toch nog wat later?). Klik hier voor nog meer informatie >>>

Krijg toegang tot onze Online Academie
Accepteer je onze voorwaarden voor gratis lidmaatschap