Hulp bij onderzoek

jouw steun en toeverlaat bij onderzoek, statistiek en SPSS.

Altijd fijn om te beschikken over goede informatie

De onderzoekskubus is een indeling waarmee elk onderzoek snel is te typeren. De dimensies zijn: aard van de vraagstelling, plaats van data verzamelen en aantal onderzoekseenheden.


Onderzoek kan op verschillende manieren worden ingedeeld. De door mijn collega's opgestelde indelingen voldoen niet omdat ze te veel omvattend zijn en/of omdat er te veel overlap is in de categorieën die men onderscheidt.


In het boek Kennisverwerving in de Empirische Wetenschappen presenteer ik een indeling waarmee het mogelijk elk onderzoek in zijn kern te typeren door te letten op:

1) de vraagstelling van het onderzoek

2) de plaats waar de gegevens verzameld worden en

3) het aantal onderzoekseenheden.


Iedere dimensie bestaat uit een aantal categorieën. De dimensie vraagstelling van het onderzoek bestaat uit de categorieën:

1) exploratie

2) beschrijven

3) vergelijken

4) evalueren

5) verklaren

6) longitudinaal


De dimensie plaats van data verzamelen bestaat uit de categorieën:

1) achter het bureau

2) in het veld

3) in het laboratorium

4) met behulp van een model (simulatie)


De dimensie aantal onderzoekseenheden bestaat uit de categorieën:

1) één

2) enkele

3) vele


De bovenstaande drie dimensies vormen samen de onderzoekskubus. In totaal zijn er (6 x 4 x 3 =) 72 vormen van onderzoek te onderscheiden. De onderzoekskubus is een indeling waarmee elk onderzoek snel is te typeren. De dimensies zijn: aard van de vraagstelling, plaats van data verzamelen en aantal onderzoekseenheden.


Met behulp van de onderzoekskubus is ieder onderzoek snel te typeren.

Onderzoek naar de mening van het volk over het functioneren van de president van het land is een beschrijvend, kwantitatief veldonderzoek.


Onderzoek naar de smaak van koffie door een panel, is een vergelijkend, kwalitatief laboratorium onderzoek.


Onderzoek naar de verwachte levensduur van de zon door de processen na te bootsen op een computer is een beschrijvende simulatieve casestudie.


Onderzoek naar de besteding van huishoudens in verschillende landen is een vergelijkend kwantitatief veldonderzoek indien de onderzoeker de gegevens zelf verzamelt, en een vergelijkend kwalitatief bureauonderzoek als hij de gegevens uit andere bestanden overneemt.


Onderzoek door een huisarts van een patiënt met vage klachten is een exploratieve casestudie in het veld.


Indien een patiënt bij de huisarts langs gaat en vraagt of hij RSI heeft omdat hij pijnlijke spieren heeft en de hele dag achter zijn computer zit te typen, dan is het onderzoek van de huisarts beter te typeren als een evaluerende casestudie in het veld.Foeke van der Zee met Boek over onderzoek© Foeke van der Zee (2017). hulpbijonderzoek.nl/online-woordenboek

- specialist in Onderzoek en Statistiek

- auteur van boeken over onderzoek- exploratief onderzoek

- beschrijvend onderzoek

- vergelijkend onderzoek

- evaluatieonderzoek

- verklarend onderzoek

- longitudinaal onderzoek

- bureau-onderzoek (deskresearch)

- veldonderzoek

- laboratoriumonderzoek

- simulatie-onderzoek

- casestudie

- kwalitatief onderzoek

- kwantitatief onderzoekMet onze cursussen wordt onderzoek zo veel makkelijker en leuker. En het scheelt je uren tijd. Beter kun je het niet krijgen.

Online Cursus Methodologie
Cursus methodologie
Met de informatie in deze cursus doe je altijd perfect onderzoek. Je krijgt info over het hele onderzoeksproces; van A tot Z; van onderzoeksvraag tot onderzoeksverslag.
Meer informatie >>>


Online Cursus Statistiek
Cursus Statistiek 
Als je twee getallen kunt vergelijken, kun je ook statistiek leren. Als je onze video's bekijkt, wordt statistiek een makkie. Het is een cursus toegepaste statistiek, dus uiterst bruikbaar voor je thesis.
Meer informatie >>>Online Cursus SPSS
Cursus SPSS 
In online video's leggen we je uit op welke knoppen je moet drukken om de juiste uitvoer te krijgen.  We leggen je ook uit waar je in de uitvoer op moet letten om het analyseresultaat te interpreteren.
Meer informatie >>>


Aanbeveling kenniscentrum Hulp bij Onderzoek

Gratis lidmaatschap

Ontvang het paper "Hoe formuleer je een goede vraagstelling voor je onderzoek" en 26 tips helemaal voor niets

Elke week een prachtige tip voor beter onderzoek
Vink aan om te bevestigen
Jouw gegevens zijn bij ons veilig

Met onze hulp wordt onderzoek een makkie

Hulp bij data-analyse met SPSS