arrow_drop_up arrow_drop_down
Deze pagina gaat over Factoranalyse

Factoranalyse

Uitleg van factoranalyse

De term factoranalyse is de soortnaam voor een reeks soortgelijke analyses. De term factoranalyse zelf is één van de vormen. De meest toegepaste vorm is echter de principale componenten analyse. De principale componenten analyse is ook de standaardinstelling in SPSS. Bij de principale componenten analyse wordt uitgegaan van de correlatiematrix, terwijl bij factoranalyse uitgegaan wordt van de covariantiematrix. Daarom is de principale componenten analyse rekentechnisch gezien iets beter. Je zou eigenlijk ook van componenten moeten spreken in plaats van factoren, maar vrijwel iedereen gebruikt de term factor en factoranalyse.


Je kunt factoranalyse gebruiken als een confirmerende methode of als een exploratieve methode. Als theoretisch gezien een reeks items samen één factor op zou moeten leveren, of omdat iedereen deze vragen herleidt tot één score, moet jij dat ook op jouw data zien te bevestigen. Dit noemt men confirmerende factoranalyse. In beginsel kies je altijd voor dit type. Als je echt geen idee hebt wat bij elkaar hoort, kun je factoranalyse ook als een exploratieve methode gebruiken: je hebt een hele reeks vragen (over één onderwerp?) gesteld en nu wil je graag weten of er in die reeks vragen een of meerdere factoren zijn te onderscheiden. Dit noemt men exploratieve factoranalyse.

Een voorbeeld van een factoranalyse

Stel je hebt tien vragen over de tevredenheid over de woning waar men woont gesteld. Je vermoedt dat deze tien vragen terug te voeren zijn tot één totaalscore. Dat is ook beter, want anders moet je alle analyses met tien losse variabelen uitvoeren. Als deze tien items terug te brengen zijn tot één variabele, hoef je maar één variabele in de analyse op te nemen. Dus stop je deze tien vragen in de factoranalyse en krijg je de uitkomst zoals in de tabel hiernaast.


Oeps, uit deze analyse blijken er twee factoren uit te komen! Met tien items is het echter niet onwaarschijnlijk dat je twee, drie of zelfs vier factoren vindt. Het aantal factoren dat je krijgt, is afhankelijk van de samenhang tussen de items en de grootte van de eigenwaarden. Dat zijn aspecten die je kunt beïnvloeden of instellen. De samenhang is te beïnvloeden door alleen die items in de analyse op te nemen die allemaal ongeveer hetzelfde meten. Het aantal te genereren factoren kun je instellen in de programmatuur.


Meestal voert men in een factoranalyse ook nog een vorm van rotatie uit. Dat levert vaak - dus niet altijd! - beter te interpreteren factoren op. Daar moet je wel voorzichtig mee zijn, want soms levert het niet te interpreteren troep op. Een en ander is ook nog afhankelijk van welke methode van roteren je gebruikt. De beste en meest gebruikelijke methode is varimax-rotatie.


Iedere factor geef je een eigen naam. De naam baseer je op de vragen die samen tot die ene factor horen. In het bovenstaande lijken de eerste zes items over de woning / het gebouw te gaan en de laatste vier over de omgeving. Dus bedenk je een naam die dit goed weerspiegelt. Wat vind je van Tevredenheid over het huis en Tevredenheid over de tuin?

Krijg hulp van professionals

> 35.000

bezoekers per maand

> 3.000

leden op jaarbasis

> 600

cursisten onderzoek, statistiek en/of SPSS

Word lid van onze community en krijg toegang tot het complete Online Woordenboek Onderzoek en Statistiek. Bovendien, als lid van onze community kun je vragen stellen en antwoord krijgen van experts. En elke week krijg je een tips over hoe je beter onderzoek kunt verrichten. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is een account aanmaken. En dat is nog gratis ook.


Als je meer wilt, kun je cursussen volgen. Je kunt kiezen uit:

- Cursus onderzoeksvaardigheden;

- Cursus toegepaste statistiek;

- Cursus SPSS;

- Basiscursus Statistiek en SPSS.


Altijd fijn om te beschikken over goede informatie.

Missie

Ik vind het belangrijk dat jij goed onderzoek kunt verrichten,

Daarom wil ik je het vak goed leren.


Want met goed onderzoek krijg je betere informatie.

Met betere informatie kun je betere beslissingen nemen.

Met betere beslissingen, kun je een betere (mooiere, schonere, vriendelijkere ...) wereld maken.


Ik help je graag.